LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE20

Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.20):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.20OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 20

1. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych
Kwalifikacje w zawodzie EE.20 - Uczeń:
1) klasyfikuje media transmisyjne;
2) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci;
3) rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym;
4) charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych;
5) rozróżnia urządzenia, złącza i elementy oraz charakteryzuje ich parametry dla mediów transmisyjnych;
6) montuje urządzenia i elementy dla mediów transmisyjnych;
7) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające;
8) uruchamia sieci pozabudynkowe;
9) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów pracy dla mediów transmisyjnych;
10) ocenia jakość montażu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań.

2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci
szerokopasmowych
Kwalifikacje w zawodzie EE20 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym;
2) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
3) wykonuje pomiary parametrów sieci szerokopasmowych określających jakość transmisji;
4) wykonuje pomiary parametrów dla różnych transmisji;
5) konfiguruje usługi zgodnie z dokumentacją techniczną;
6) reguluje parametry urządzeń sieciowych;
7) monitoruje działanie sieci szerokopasmowych za pomocą standardowych testów;
8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci szerokopasmowych;
9) planuje i wykonuje prace konserwacyjne oraz naprawę sieci szerokopasmowych.