LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE7

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.7OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 7

1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich
Kwalifikacje w zawodzie EE.07 - Uczeń:
1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;
2) stosuje zasady obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;
3) określa funkcje programów udźwiękowiających komputer;
4) instaluje, konfiguruje i obsługuje oprogramowanie udźwiękowiające komputery i urządzenia mobilne;
5) dobiera syntezatory mowy do określonych zastosowań, instaluje je oraz konfiguruje;
6) weryfikuje poprawność ogłaszania informacji z ekranu;
7) posługuje się pismem punktowym Braille’a;
8) posługuje się systemem operacyjnym i programami użytkowymi (zainstalowanymi na komputerach lub urządzeniach mobilnych) za pomocą oprogramowania
udźwiękowiającego i monitora brajlowskiego;
9) określa funkcje notatników brajlowskich;
10) posługuje się notatnikami brajlowskimi;
11) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;
12) posługuje się programami komputerowymi do przygotowania wydruku brajlowskiego;
13) charakteryzuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;
14) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;
15) projektuje i przygotowuje stanowisko komputerowe dla użytkownika niewidomego.

2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego
Kwalifikacje w zawodzie EE7 - Uczeń:
1) określa rodzaje i funkcje powiększalników oraz programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;
2) instaluje oraz konfiguruje programy powiększające i powiększająco-
-udźwiękowiające ekran;
3) obsługuje system operacyjny i programy użytkowe za pomocą programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;
4) obsługuje powiększalniki stacjonarne i mobilne;
5) projektuje i przygotowuje stanowisko komputerowe dla użytkownika słabowidzącego.

3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń
udźwiękowionych
Kwalifikacje w zawodzie EE 07 - Uczeń:
1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR);
2) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;
3) charakteryzuje formaty plików dźwiękowych;
4) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;
5) rozpoznaje i dobiera formaty plików książek mówionych;
6) obsługuje oprogramowanie i urządzenia do odtwarzania książek mówionych;
7) tworzy książki mówione;
8) obsługuje urządzenia lektorskie;
9) określa rodzaje udźwiękowionych urządzeń elektronicznych codziennego użytku;
10) obsługuje udźwiękowione urządzenia elektroniczne codziennego użytku.

4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych
Kwalifikacje w zawodzie EE07 - Uczeń:
1) instaluje system operacyjny z użyciem preinstalacyjnego udźwiękowienia komputera;
2) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowań;
3) posługuje się tekstowym i graficznym interfejsem systemów operacyjnych;
4) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do określonych zastosowań;
5) przestrzega zasad bezpieczeństwa systemu komputerowego podłączonego do
sieci;
6) zarządza kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;
7) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;
8) konfiguruje interfejsy sieciowe;
9) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.