LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.10

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych ni偶 w臋giel kamienny

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA GIW.10):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.


Kwalifikacje podobne do GIW.10  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 10

  GIW.10.2 - Podstawy techniki w g贸rnictwie podziemnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.10)

   1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych
  • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
  • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
   2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅, obs艂ugi codziennej, konserwacji
  • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umo偶liwiaj膮ce eksploatacj臋 maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
  • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia transportu technologicznego
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.10 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
  • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
  • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
  • rozpoznaje objawy korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne i charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych
  • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
  • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅
  • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
  • opisuje typowe techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera technik臋 艂膮czenia okre艣lonych element贸w
  • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
   5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki maszynowej
  • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
   6. wykonuje pomiary warsztatowe
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w warsztatowych
  • charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
  • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
  • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przeprowadza pomiary warsztatowe
   7. charakteryzuje dzia艂anie uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
  • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
  • rozr贸偶nia elementy uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
  • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
   8. charakteryzuje zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach g贸rniczych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych stosowanych w maszynach g贸rniczych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w pneumatycznych stosowanych w maszynach g贸rniczych
  • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach g贸rniczych
   9. charakteryzuje budow臋 i dzia艂anie mechanicznych uk艂ad贸w steruj膮cych
  • wskazuje elementy budowy mechanizm贸w d藕wigniowych
  • wyja艣nia dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych
  • wskazuje elementy budowy mechanizm贸w krzywkowych
  • wyja艣nia dzia艂anie mechanizm贸w krzywkowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje elementy budowy mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego
  • wyja艣nia dzia艂anie mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn, urz膮dze艅 i sieci technicznych
  • okre艣la cele utrzymania ruchu maszyn, urz膮dze艅 i instalacji
  • wskazuje strategie utrzymania ruchu (reaktywne, prewencyjne, predykcyjne, proaktywne)
  • okre艣la koszty stosowania strategii utrzymania ruchu
  • omawia wp艂yw strategii utrzymania ruchu na niezawodno艣膰 utrzymania ruchu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la fazy diagnozowania technicznego
  • omawia identyfikowane uszkodzenia: niewyr贸wnowa偶enie cz臋艣ci wiruj膮cych, luzy mechaniczne, uszkodzenia 艂o偶ysk tocznych, wycieki, nieosiowo艣膰, uszkodzenia sprz臋gie艂, uszkodzenia pas贸w nap臋dowych i 艂a艅cuch贸w
   11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • podaje definicj臋 i cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  GIW.10.3 - Eksploatacja z艂贸偶 rud, soli oraz surowc贸w skalnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW10)

   1. charakteryzuje genez臋 powstania rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • okre艣la stratygrafi臋 rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • wskazuje obszary wyst臋powania rud, soli oraz surowc贸w skalnych w Polsce i Europie
   2. charakteryzuje w艂asno艣ci ska艂
  • okre艣la w艂asno艣ci geomechaniczne ska艂
  • okre艣la rozk艂ad napr臋偶e艅 w g贸rotworze wzd艂u偶 profilu litologicznego
  • okre艣la statyczne i dynamiczne ci艣nienie g贸rotworu dzia艂aj膮ce na obudow臋 wyrobisk korytarzowych i komorowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW10 - okre艣la sk艂ad mineralogiczny i petrograficzny strefy z艂o偶owej rud miedzi, soli oraz surowc贸w skalnych
  • okre艣la sk艂ad mineralogiczny strefy z艂o偶owej
  • okre艣la sk艂ad petrograficzny strefy z艂o偶owej
  • rozpoznaje g艂贸wne minera艂y ska艂otw贸rcze stref z艂o偶owych
  • wymienia podstawowe typy okruszcowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wymienia metale towarzysz膮ce minera艂om rud
  • analizuje wykres mineralizacji z艂贸偶 rud
  • rozr贸偶nia ska艂y sp膮gowe
  • rozr贸偶nia ska艂y stropowe
  • charakteryzuje klasy stropu w kopalniach rud, soli oraz surowc贸w skalnych
   4. charakteryzuje z艂o偶a rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • okre艣la formacje geologiczne z艂贸偶 rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • omawia zaburzenia tektoniczne warstw skalnych
  • okre艣la formy wyst臋powania z艂贸偶 rud, soli oraz surowc贸w skalnych
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje systemy eksploatacji z艂贸偶 rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • okre艣la procesy przygotowawcze do prowadzenia wydobycia podziemnego
  • klasyfikuje systemy eksploatacji rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • opisuje systemy eksploatacji rud, soli oraz surowc贸w skalnych
  • dobiera systemy eksploatacji z艂贸偶 rud, soli oraz surowc贸w skalnych w zale偶no艣ci od warunk贸w geologiczno-g贸rniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera samojezdne maszyny g贸rnicze oraz urz膮dzenia do realizacji technologicznego procesu wydobycia rud, soli oraz surowc贸w skalnych
   6. omawia wp艂yw eksploatacji na powierzchni臋
  • okre艣la wp艂yw wykonania wyrobiska g贸rniczego na stan powierzchni
  • analizuje nieck臋 osiadania
  • okre艣la zasady wyznaczania filar贸w
   7. rozr贸偶nia wyrobiska g贸rnicze
  • okre艣la przekroje wyrobisk g贸rniczych zgodnie z przepisami prawa
  • opisuje wyrobiska g贸rnicze
   8. charakteryzuje obudowy wyrobisk g贸rniczych
  • rozr贸偶nia obudowy wyrobisk g贸rniczych stosowanych w kopalniach rud
  • wykonuje obliczenia obudowy g贸rniczej
  • okre艣la zasady kotwienia wyrobisk
   9. stosuje przepisy prawa okre艣laj膮ce zasady prowadzenia rob贸t g贸rniczych w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • stosuje przepisy prawa podczas wykonywania prac
  • wymienia stanowiska wymagaj膮ce szczeg贸lnych kwalifikacji
  • wymienia kryteria kwalifikacyjne dla poszczeg贸lnych stanowisk

  GIW.10.4 - Organizowanie i prowadzenie rob贸t g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.10)

   1. wykonuje obliczenia dotycz膮ce udost臋pniania i eksploatacji z艂贸偶 podziemnych
  • oblicza stan napr臋偶enia w g贸rotworze w obr臋bie wyrobiska
  • rozpoznaje fizyczne, mechaniczne i geologiczne w艂a艣ciwo艣ci g贸rotworu
  • oblicza ci艣nienie ska艂 na obudow臋 wyrobisk pionowych
  • oblicza ci艣nienie sp膮gowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la zasoby kopaliny u偶ytecznej
  • wykonuje projekt dr膮偶enia chodnik贸w
  • oblicza rozci膮g艂o艣膰 i nachylenie r贸偶nych wyrobisk
  • wykonuje pomiary deformacji i zawa艂贸w
   2. charakteryzuje zasady prowadzenia wentylacji i klimatyzacji podziemnych zak艂ad贸w g贸rniczych
  • rozr贸偶nia rodzaje przewietrzania w zale偶no艣ci od przeznaczenia wyrobiska
  • rozr贸偶nia schematy wentylacyjne
  • omawia schematy przewietrzania wyrobisk eksploatacyjnych
  • omawia elementy schematu wentylacyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia rodzaje wentylator贸w w zale偶no艣ci od przeznaczenia
  • definiuje rodzaje przewietrzania za pomoc膮 lutnioci膮g贸w
  • dobiera rodzaj przewietrzania wyrobiska eksploatacyjnego w zale偶no艣ci od wyst臋puj膮cych zagro偶e艅 naturalnych
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.10 - prowadzi dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮
  • okre艣la rodzaje dokumentacji niezb臋dnej do wydobywania surowc贸w
  • korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowej
  • sporz膮dza dokumentacj臋 prowadzonych rob贸t g贸rniczych
   4. przestrzega zasad planowania rob贸t g贸rniczych
  • sporz膮dza harmonogram rob贸t g贸rniczych
  • dobiera system wybierania do warunk贸w geologiczno-g贸rniczych
  • planuje organizacj臋 pracy komorowo-filarowego systemu eksploatacji
  • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywanych rob贸t
   5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje technologie wykonywania rob贸t g贸rniczych
  • korzysta z technologii dla rob贸t g贸rniczych
  • opracowuje technologie rob贸t g贸rniczych
   6. przestrzega zasad organizacji wykonywania rob贸t g贸rniczych
  • dobiera zesp贸艂 do wykonywania zada艅 eksploatacyjnych
  • przydziela stanowiska pracy pracownikom
  • organizuje transport materia艂u i urobku w trakcie wykonywanych prac
   7. uczestniczy w nadzorowaniu rob贸t udost臋pniaj膮cych, przygotowawczych i eksploatacyjnych
  • organizuje prace przy robotach udost臋pniaj膮cych
  • organizuje prace przy robotach przygotowawczych
  • organizuje prace eksploatacyjne
  • kontroluje wykonywanie prac pod wzgl臋dem zgodno艣ci z technologi膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • kontroluje bezpiecze艅stwo wykonywanych rob贸t
  • ocenia poprawno艣膰 wykonywanych rob贸t g贸rniczych
   8. charakteryzuje 艣rodki ochrony stosowane przy robotach g贸rniczych
  • identyfikuje rodzaje 艣rodk贸w ochrony
  • dobiera 艣rodki ochrony stosuje 艣rodki ochrony
  • ocenia stan techniczny 艣rodk贸w ochrony
   9. opisuje karty oceny ryzyka dla stanowisk pracy
  • wymienia elementy karty oceny ryzyka dla stanowiska pracy
  • okre艣la cel stosowanie karty oceny ryzyka dla stanowiska pracy
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje procedury zapewniania jako艣ci
  • przestrzega procedur i instrukcji technicznych podczas wykonywania zada艅 zawodowych

  GIW.10.5 - Organizowanie profilaktyki i usuwanie zagro偶e艅 w podziemnych zak艂adach g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW10)

   1. charakteryzuje zagro偶enia naturalne i techniczne w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • rozr贸偶nia i opisuje zagro偶enia wskazuje przyczyny zagro偶e艅
  • rozr贸偶nia zagro偶enia naturalne ze wzgl臋du na pochodzenie
  • przewiduje skutki lekcewa偶enia zagro偶e艅
  • wyja艣nia przyczyny zagro偶e艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przewiduje skutki niew艂a艣ciwej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 w warunkach do艂owych
   2. analizuje informacje o zagro偶eniach naturalnych
  • korzysta z akt贸w prawnych dotycz膮cych zagro偶e艅 naturalnych w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • stosuje zasady i kryteria zaliczania zagro偶e艅 do poszczeg贸lnych stopni, kategorii lub klas
  • przedstawia formy dokumentowania informacji o zagro偶eniach naturalnych
  • dokumentuje informacje o zagro偶eniach
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW10 - charakteryzuje profilaktyk臋 zagro偶e艅 w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • wyja艣nia znaczenie profilaktyki zagro偶e艅 naturalnych
  • dobiera metody profilaktyki do rodzaju zagro偶enia naturalnego
  • stosuje profilaktyk臋 zagro偶e艅 naturalnych w trakcie wykonywania rob贸t g贸rniczych
  • dokonuje analizy dokumentacji techniczno- ruchowej maszyn i urz膮dze艅 pod k膮tem bezpiecze艅stwa pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przewiduje skutki niew艂a艣ciwej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
  • dokonuje oceny stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅
  • stosuje w艂a艣ciwy proces u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 w zakresie eksploatacji
  • wykazuje kultur臋 techniczn膮 podczas u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 g贸rniczych
   4. charakteryzuje przyrz膮dy pomiarowe wykorzystywane do wykrywania i monitorowania gaz贸w
  • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe wykorzystywane do wykrywania gaz贸w
  • dobiera przyrz膮dy pomiarowe s艂u偶膮ce do wykrywania gaz贸w
  • dokonuje pomiaru gaz贸w za pomoc膮 gazomierzy przeno艣nych
  • analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przedstawia wyniki pomiar贸w w formie tabel, wykres贸w i zestawie艅
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zagro偶enie po偶arowe w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • okre艣la miejsca po偶arowo niebezpieczne w kopalniach rud
  • zna przyczyny powstawania po偶ar贸w egzogenicznych
  • organizuje stanowisko pracy w spos贸b zapewniaj膮cy ochron臋 przeciwpo偶arow膮
  • przestrzega przepis贸w przeciwpo偶arowych podczas wykonywania rob贸t g贸rniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • zna i potrafi korzysta膰 z indywidualnego sprz臋tu ochrony dr贸g oddechowych
  • obja艣nia zasady zachowania si臋 za艂ogi w czasie po偶aru
   6. ocenia stan wyrobisk g贸rniczych oraz ich obudowy
  • zna zasady i zakresy kontroli wyrobisk g贸rniczych w zale偶no艣ci od rodzaju obudowy
  • dobiera metody kontroli stanu wyrobisk g贸rniczych i obudowy
  • ocenia stan obudowy i wyrobiska g贸rniczego

  GIW.10.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW 10)

   1. ucze艅 pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym
  • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
   2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
  • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
  • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
  • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
  • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW 10 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, cv, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
  • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
  • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
  • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
   4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
  • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
  • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
  • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
  • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: