LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.04

Eksploatacja podziemna kopalin innych ni偶 w臋giel kamienny

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA GIW.4):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.


Kwalifikacje podobne do GIW.4  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 4

  GIW.04.2 - Podstawy techniki w g贸rnictwie podziemnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.04)

   1. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
  • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn
  • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  • odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych
   2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 oraz ich obs艂ugi codziennej i konserwacji
  • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umo偶liwiaj膮ce eksploatacj臋 maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
  • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia transportu technologicznego
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.04 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
  • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
  • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
  • rozpoznaje objawy korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
  • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
  • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅
  • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
  • opisuje typowe techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera technik臋 艂膮czenia okre艣lonych element贸w
  • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
   5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki maszynowej
  • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
   6. wykonuje pomiary warsztatowe
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w warsztatowych
  • charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
  • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
  • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przeprowadza pomiary warsztatowe
   7. charakteryzuje dzia艂anie uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
  • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
  • rozr贸偶nia elementy uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
  • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
   8. charakteryzuje zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach g贸rniczych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych stosowanych w maszynach g贸rniczych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania uk艂ad贸w pneumatycznych stosowanych w maszynach g贸rniczych
  • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach g贸rniczych
   9. charakteryzuje budow臋 i dzia艂anie mechanicznych uk艂ad贸w steruj膮cych
  • wskazuje elementy budowy mechanizm贸w d藕wigniowych
  • wyja艣nia dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych
  • wskazuje elementy budowy mechanizm贸w krzywkowych
  • wyja艣nia dzia艂anie mechanizm贸w krzywkowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje elementy budowy mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego
  • wyja艣nia dzia艂anie mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn, urz膮dze艅 i sieci technicznych
  • okre艣la cele utrzymania ruchu maszyn, urz膮dze艅 i instalacji,
  • wskazuje strategie utrzymania ruchu (reaktywne, prewencyjne, predykcyjne, proaktywne)
  • okre艣la koszty stosowania strategii utrzymania ruchu
  • omawia wp艂yw strategii utrzymania ruchu na niezawodno艣膰 utrzymania ruchu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la fazy diagnozowania technicznego
  • omawia identyfikowane uszkodzenia: niewyr贸wnowa偶enie cz臋艣ci wiruj膮cych, luzy mechaniczne, uszkodzenia 艂o偶ysk tocznych, wycieki, nieosiowo艣膰, uszkodzenia sprz臋gie艂, uszkodzenia pas贸w nap臋dowych i 艂a艅cuch贸w
   11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • podaje definicj臋 i cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  GIW.04.3 - Podstawy g贸rnictwa podziemnego kopalin innych ni偶 w臋giel kamienny (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW4)

   1. charakteryzuje struktur臋 geologiczn膮 Ziemi
  • okre艣la struktur臋 budowy Ziemi
  • wymienia epoki geologiczne
  • omawia stratygrafi臋 skorupy ziemskiej
  • opisuje procesy ska艂otw贸rcze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la struktury tektoniczne
  • wymienia metody okre艣lania wieku ska艂 i proces贸w geologicznych
  • omawia geologiczne procesy z艂o偶otw贸rcze
   2. charakteryzuje ska艂y i minera艂y
  • okre艣la sposoby powstawania minera艂贸w oraz ich formy wyst臋powania
  • okre艣la makroskopowo w艂asno艣ci minera艂贸w
  • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci ska艂
  • okre艣la budow臋 ska艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia rodzaje ska艂
  • rozpoznaje podstawowe minera艂y
  • rozpoznaje makroskopowo rodzaje ska艂
  • wymienia minera艂y rud, soli oraz surowc贸w skalnych
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW4 - charakteryzuje ska艂y stropowe i sp膮gowe
  • rozr贸偶nia ska艂y sp膮gowe
  • klasyfikuje ska艂y sp膮gowe
  • rozr贸偶nia ska艂y stropowe
  • klasyfikuje ska艂y stropowe
   4. charakteryzuje z艂o偶a kopalin u偶ytecznych
  • wskazuje obszary wyst臋powania z艂贸偶 kopalin u偶ytecznych
  • klasyfikuje z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na ich ekonomiczne znaczenie
  • okre艣la z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na ich gospodarcze znaczenie
  • klasyfikuje z艂o偶a kopalin ze wzgl臋du na spos贸b ich powstania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la formy wyst臋powania z艂贸偶
  • omawia poj臋cie z艂o偶a kopaliny u偶ytecznej
  • wskazuje cechy charakterystyczne z艂o偶a kopaliny u偶ytecznej
  • identyfikuje kategori臋 rozpoznania geologicznego z艂o偶a
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje metody wydobycia kopalin sta艂ych
  • okre艣la procesy przygotowawcze do podziemnego wydobycia kopalin
  • okre艣la procesy przygotowawcze do odkrywkowego wydobycia kopalin
  • rozr贸偶nia metody podziemnego wydobycia kopalin
  • rozr贸偶nia metody odkrywkowego wydobycia kopalin
   5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje podstawowe zagadnienia mechaniki ska艂 i g贸rotworu
  • klasyfikuje masywy skalne
  • wymienia w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne ska艂
  • okre艣la stan napr臋偶e艅 w g贸rotworze
  • wyja艣nia wp艂yw rob贸t g贸rniczych na zmian臋 stanu napr臋偶e艅 w g贸rotworze
   6. charakteryzuje poszukiwania z艂贸偶
  • wymienia metody poszukiwa艅 z艂贸偶
  • opisuje poszukiwania geofizyczne
  • wymienia metody poszukiwa艅 geofizycznych
  • opisuje rodzaje poszukiwa艅 geofizycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wymienia metody poszukiwa艅 robotami g贸rniczymi
  • opisuje rodzaje poszukiwa艅 robotami g贸rniczymi
  • opisuje wiercenia poszukiwawcze
  • sporz膮dza profil geologiczny dla wyrobiska poszukiwawczego
   7. klasyfikuje zasoby z艂贸偶 kopalin
  • wymienia metody okre艣lania zasob贸w z艂贸偶 kopalin
  • oblicza zasoby kopaliny w z艂o偶u
  • okre艣la przydatno艣膰 gospodarcz膮 z艂o偶a
   8. rozr贸偶nia wyrobiska g贸rnicze
  • definiuje poj臋cie wyrobiska g贸rniczego
  • klasyfikuje wyrobiska g贸rnicze
   9. charakteryzuje obudowy wyrobisk g贸rniczych
  • klasyfikuje obudowy g贸rnicze
  • okre艣la zadania obudowy wyrobisk g贸rniczych
  • okre艣la materia艂y stosowane do wykonywania obud贸w wyrobiska g贸rniczych
  • rozr贸偶nia obudowy wyrobisk g贸rniczych
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce ruch zak艂adu g贸rniczego
  • wymienia podstawowe akty wykonawcze do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 鈥 Prawo geologiczne i g贸rnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z p贸藕n. zm.)
  • stosuje przepisy prawa podczas wykonywania pracy
   11. okre艣la zasady zak艂adania kopalni g艂臋binowej
  • wymienia warunki za艂o偶enia kopalni g艂臋binowej
  • okre艣la warunki geologiczne, geograficzne, 艣rodowiskowe i gospodarcze za艂o偶enia kopalni g艂臋binowej
  • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na wielko艣膰 wydobycia
  • wymienia czynniki wp艂ywaj膮ce na czas funkcjonowania kopalni g艂臋binowej
   12. rozr贸偶nia oznaczenie normowe w dokumentacji geologicznej i g贸rniczej stosowane w podziemnych zak艂adach wydobywaj膮cych rudy, s贸l oraz surowce skalne
  • rozr贸偶nia oznaczenia stosowane na mapach g贸rniczych
  • rozr贸偶nia oznaczenia stosowane w dokumentacjach techniczno-ruchowych

  GIW.04.4 - Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagro偶e艅 oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpo偶arowe w podziemnych zak艂adach g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.4)

   1. rozpoznaje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • wymienia rodzaje zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych w zak艂adzie g贸rniczym
  • klasyfikuje zagro偶enia naturalne i technologiczne
  • r贸偶nicuje zagro偶enia wyst臋puj膮ce w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • wymienia przyczyny zagro偶e艅 naturalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wymienia przyczyny zagro偶e艅 technologicznych
   2. charakteryzuje zagro偶enia w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • wyja艣nia przyczyny zagro偶e艅 naturalnych
  • wyszczeg贸lnia kryteria klasyfikacji zagro偶enia metanowego, t膮paniami, wyrzutami gaz贸w i ska艂, klimatycznego, wodnego, radiacyjnego, siarkowodorowego, py艂ami szkodliwymi dla zdrowia
  • okre艣la kategorie zagro偶enia metanowego
  • okre艣la kategorie zagro偶enia wyrzutami gaz贸w i ska艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la stopnie zagro偶enia klimatycznego
  • okre艣la stopnie zagro偶enia py艂ami szkodliwymi dla zdrowia
  • okre艣la stopnie zagro偶enia wodnego
  • okre艣la przyczyny zagro偶e艅 technologicznych
  • przewiduje skutki niew艂a艣ciwej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.4 - charakteryzuje metody zwalczania i profilaktyki zagro偶e艅 w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu t膮paniami
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu radiacyjnemu
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu metanowemu
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu wyrzutami gaz贸w i ska艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu klimatycznemu
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu wodnemu
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu siarkowodorowemu
  • wskazuje metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniu py艂ami szkodliwymi dla zdrowia
  • okre艣la metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniom technologicznym
  • zapobiega niew艂a艣ciwemu eksploatowaniu maszyn i urz膮dze艅 i jego skutkom
   4. okre艣la przyczyny i rodzaje po偶ar贸w podziemnych
  • definiuje po偶ar podziemny
  • okre艣la rodzaje po偶ar贸w podziemnych
  • okre艣la cechy charakterystyczne po偶ar贸w podziemnych
  • wskazuje przyczyny po偶ar贸w podziemnych
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje metody zwalczania i profilaktyki zagro偶enia po偶arowego
  • okre艣la cechy charakterystyczne gaz贸w po偶arowych
  • wymienia metody zwalczania zagro偶e艅 po偶arowych
  • okre艣la cechy charakterystyczne metod zwalczania po偶ar贸w podziemnych
  • omawia metody profilaktyki zagro偶e艅 po偶arowych
   6. obja艣nia znaczenie sygna艂贸w alarmowych
  • obja艣nia znaczenie sygna艂贸w alarmowych w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej
  • stosuje sygna艂y alarmowe
   7. okre艣la zasady funkcjonowania ratownictwa g贸rniczego
  • omawia obowi膮zki w zakresie ratownictwa g贸rniczego
  • opisuje spos贸b organizacji systemu ratownictwa g贸rniczego
  • omawia organizacj臋 stacji ratownictwa g贸rniczego
  • wymienia zadania stacji ratownictwa g贸rniczego
   8. okre艣la zasady post臋powania w przypadku wyst膮pienia zagro偶enia
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia t膮paniami
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia radiacyjnego
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia metanowego
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia wyrzutami gaz贸w i ska艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia klimatycznego
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia wodnego
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia siarkowodorowego
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu zagro偶enia py艂ami szkodliwymi dla zdrowia
  • wskazuje zasady post臋powania przy stwierdzeniu wyst膮pienia zagro偶enia technologicznego
   9. charakteryzuje sposoby post臋powania w przypadku wyst膮pienia po偶aru podziemnego
  • obja艣nia zachowanie si臋 za艂ogi w czasie po偶aru
  • rozr贸偶nia sprz臋t ochronny uk艂adu oddechowego
  • klasyfikuje sprz臋t ochronny uk艂adu oddechowego
  • opisuje zasad臋 dzia艂ania aparat贸w ucieczkowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje aparaty ucieczkowe
  • okre艣la zasady prowadzenia gaszenia po偶ar贸w
  • okre艣la cechy charakterystyczne przebiegu po偶aru podziemnego
  • wskazuje 艣rodki zapobiegania po偶arom podziemnym
  • okre艣la zasady stosowania 艣rodk贸w do bezpo艣redniego gaszenia po偶ar贸w

  GIW.04.5 - Dr膮偶enie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW04)

   1. odczytuje mapy g贸rnicze
  • okre艣la rodzaje map geologicznych
  • rozr贸偶nia oznaczenia litologiczne na mapach
  • odczytuje przekroje geologiczne
  • rozpoznaje struktury geologiczne na mapach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozpoznaje znaki umowne na mapach geologicznych i g贸rniczych
  • omawia map臋 eksploatacji g贸rniczej podziemnej
  • rozr贸偶nia rodzaje map g贸rniczych
  • odczytuje znaki umowne na mapach
  • wskazuje na przekroju geologicznym jednostki stratygraficzne
  • wskazuje na przekroju geologicznym z艂o偶a kopaliny
  • wskazuje cechy charakterystyczne warstw geologicznych
   2. charakteryzuje struktur臋 geologiczn膮
  • wskazuje cechy charakterystyczne warstwy geologicznej
  • okre艣la rodzaje deformacji warstw skalnych
  • okre艣la parametry charakterystyczne deformacji geologicznej
  • okre艣la rodzaje intruzji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • omawia budow臋 struktur geologicznych w oparciu o mapy geologiczne
   3. Kwalifikacje w zawodzie GIW04 - rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsi臋biorstw g贸rniczych
  • wymienia rodzaje obiekt贸w podstawowych i obiekt贸w budowlanych zak艂adu g贸rniczego
  • wyja艣nia znaczenie obiekt贸w budowlanych podziemnego zak艂adu g贸rniczego w systemie eksploatacji
  • definiuje poj臋cie wyrobiska g贸rniczego
  • klasyfikuje wyrobiska podziemne ze wzgl臋du na wykonanie, po艂o偶enie i przeznaczenie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje funkcj臋 wyrobisk podziemnych
   4. rozpoznaje sposoby udost臋pniania z艂贸偶
  • klasyfikuje metody udost臋pniania z艂贸偶
  • wyja艣nia metody g艂臋bienia i pog艂臋biania szyb贸w
  • wyja艣nia metod臋 wykonania podszybi
  • wyja艣nia techniki dr膮偶enia poziomych i pochy艂ych wyrobisk korytarzowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zasady dr膮偶enia wyrobisk przygotowawczych
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje roboty g贸rnicze zwi膮zane z dr膮偶eniem i utrzymaniem podziemnych wyrobisk g贸rniczych
  • rozr贸偶nia sposoby wykonywania wyrobisk chodnikowych
  • okre艣la zasady okre艣lania kierunku i niwelacji wyrobiska korytarzowego
  • kontroluje kierunek wyrobiska korytarzowego
  • kontroluje stan obudowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych
  • okre艣la zasady przebudowy wyrobiska korytarzowego z przybierk膮
  • okre艣la zasady wykonania pobierki
  • okre艣la zasady przebudowy zawa艂贸w
  • kontroluje stateczno艣膰 wyrobiska
  • okre艣la stan sp膮gu
  • dobiera narz臋dzia potrzebne do zabudowy stojak贸w stalowych, ciernych i hydraulicznych oraz obudowy kotwowej
  • stawia i likwiduje stojaki stalowe, cierne i hydrauliczne z wykorzystaniem odpowiednich narz臋dzi
  • obja艣nia spos贸b przebudowy wyrobisk korytarzowych
   6. charakteryzuje obudowy g贸rnicze
  • klasyfikuje obudowy g贸rnicze ze wzgl臋du na materia艂 wykonania, wsp贸艂prac臋 z g贸rotworem
  • wskazuje parametry u偶ytkowe obud贸w g贸rniczych
  • rozr贸偶nia wi膮zania obudowy drewnianej
  • wyja艣nia oznaczenia stosowane w opisie obudowy 艂ukowej podatnej (艁P) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozpoznaje elementy obudowy g贸rniczej
  • dobiera narz臋dzia niezb臋dne do zabudowy obudowy g贸rniczej
  • stawia obudow臋 drewnian膮
  • wymienia elementy obudowy 艁P
  • okre艣la sposoby wzmacniania obudowy wyrobisk korytarzowych
  • wykonuje zabudow臋 wzmocnie艅 obudowy wyrobisk korytarzowych
   7. okre艣la zastosowanie kotew
  • rozr贸偶nia kotwy stosowane w g贸rnictwie podziemnym
  • uzasadnia stosowanie obudowy kotwowej
  • wymienia elementy obudowy kotwowej
  • <