LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.05

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskieZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.5OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 5

HGT.05.2 - Utrzymywanie czysto艣ci i porz膮dku w cz臋艣ci pobytowej obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.05)

  1. charakteryzuje obiekty noclegowe
 • wymienia obiekty noclegowe
 • omawia cechy charakterystyczne poszczeg贸lnych obiekt贸w noclegowych
  2. identyfikuje rodzaje us艂ug hotelarskich
 • rozr贸偶nia rodzaje us艂ug hotelarskich
 • omawia cechy charakterystyczne us艂ug hotelarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.05 - rozr贸偶nia stanowiska pracy poszczeg贸lnych s艂u偶b hotelowych w zakresie obs艂ugi go艣cia
 • wskazuje stanowiska pracy poszczeg贸lnych s艂u偶b hotelowych w zakresie obs艂ugi go艣ci
 • identyfikuje zadania i obowi膮zki pracownika pomocniczego w zakresie obs艂ugi go艣ci
  4. wykonuje prace pomocnicze z zakresu prac s艂u偶by pi臋ter
 • omawia zadania zawodowe pracownika pomocniczego s艂u偶by pi臋ter
 • dobiera sprz臋t i 艣rodki do rodzaju prac
 • realizuje prace porz膮dkowe zwi膮zane z utrzymaniem czysto艣ci klatek schodowych, wind i korytarzy zgodnie z przydzia艂em zada艅
 • wykonuje prace pomocnicze zwi膮zane z uzupe艂nianiem magazyn贸w s艂u偶by pi臋ter (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uzupe艂nianiem i wydawaniem bielizny hotelowej zgodnie z zakresem obowi膮zk贸w
 • identyfikuje procedury wsp贸艂pracy s艂u偶by pi臋ter z innymi kom贸rkami organizacyjnymi obiektu noclegowego
 • dobiera odzie偶 ochronn膮 do prac pomocniczych s艂u偶by pi臋ter
 • zabezpiecza 艣rodki czysto艣ci stosowane podczas wykonywania pomocniczych zada艅 z zakresu obowi膮zk贸w s艂u偶by pi臋ter
 • umieszcza w wyznaczonych miejscach sprz臋t i 艣rodki czysto艣ci
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci dotycz膮ce korzystania z us艂ug pralni hotelowej
 • omawia spos贸b post臋powania z odzie偶膮 go艣ci przekazan膮 do prania
 • dobiera sprz臋t i 艣rodki czysto艣ci do rodzaju prac wykonywanych w pralni
 • obs艂uguje urz膮dzenia pralni hotelowej zgodnie z instrukcj膮
 • dozuje 艣rodki pior膮ce zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj膮
  6. charakteryzuje cz臋艣膰 pobytow膮 obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • wskazuje rodzaje jednostek mieszkalnych
 • identyfikuje wyposa偶enie jednostek mieszkalnych
 • wymienia elementy wyposa偶enia pokoju
 • wymienia elementy wyposa偶enia w臋z艂a higieniczno- sanitarnego
  7. analizuje procedury prac porz膮dkowych jednostki mieszkalnej podczas pobytu go艣cia i po jego wyje藕dzie
 • planuje zakres wykonywanych prac porz膮dkowych w jednostce mieszkalnej podczas pobytu go艣cia zgodnie z procedur膮
 • opisuje czynno艣ci porz膮dkowe jednostki mieszkalnej podczas pobytu go艣cia zgodnie z procedur膮 prac porz膮dkowych
 • okre艣la wykaz materia艂贸w niezb臋dnych do uzupe艂nienia w jednostce mieszkalnej podczas pobytu go艣cia
 • omawia zakres wykonywanych prac porz膮dkowych w jednostce mieszkalnej po wyje藕dzie go艣cia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzupe艂nia brakuj膮ce materia艂y w jednostce mieszkalnej po wyje藕dzie go艣cia
  8. dobiera sprz臋t, narz臋dzia i 艣rodki czysto艣ci do utrzymania porz膮dku w jednostce mieszkalnej
 • dobiera sprz臋t, narz臋dzia i 艣rodki czysto艣ci do utrzymania porz膮dku w w臋藕le higieniczno-sanitarnym
 • dobiera sprz臋t, narz臋dzia i 艣rodki czysto艣ci do utrzymania porz膮dku w pokoju i przedpokoju
  9. wykonuje prace porz膮dkowe w jednostce mieszkalnej zgodnie z procedur膮
 • planuje kolejno艣膰 prac porz膮dkowych w jednostce mieszkalnej
 • uzupe艂nia galanteri臋 hotelow膮 w jednostce mieszkalnej
 • segreguje brudn膮 i czyst膮 bielizn臋 po艣cielow膮
 • pos艂uguje si臋 sprz臋tem i narz臋dziami podczas wykonywania prac porz膮dkowych w jednostce mieszkalnej zgodnie z instrukcj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dozuje 艣rodki czysto艣ci podczas wykonywania prac porz膮dkowych w jednostce mieszkalnej zgodnie z przeznaczeniem i z zasadami ochrony 艣rodowiska
 • segreguje odpady zgodnie z zasadami ochrony 艣rodowiska
 • zabezpiecza 艣rodki czysto艣ci stosowane podczas wykonywania pomocniczych prac z zakresu obowi膮zk贸w s艂u偶by pi臋ter
 • umieszcza w wyznaczonych miejscach sprz臋t i 艣rodki czysto艣ci
 • post臋puje z rzeczami pozostawionymi przez go艣cia zgodnie z procedur膮 obowi膮zuj膮c膮 w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie

HGT.05.3 - Utrzymywanie czysto艣ci i porz膮dku w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT5)

  1. charakteryzuje cz臋艣膰 og贸lnodost臋pn膮 obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • wymienia rodzaje pomieszcze艅 og贸lnodost臋pnych
 • wskazuje elementy wyposa偶enia pomieszcze艅 og贸lnodost臋pnych
 • wskazuje pomieszczenia og贸lnodost臋pne wewn膮trz budynku
  2. wykonuje prace porz膮dkowe zwi膮zane z utrzymaniem czysto艣ci i porz膮dku w cz臋艣ci og贸lnodost臋pnej obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • planuje kolejno艣膰 wykonywanych prac porz膮dkowych
 • dobiera rodzaje prac porz膮dkowych zwi膮zanych z utrzymaniem czysto艣ci i porz膮dku w pomieszczeniach og贸lnodost臋pnych w zale偶no艣ci od potrzeb
 • dobiera sprz臋t i 艣rodki czysto艣ci do prac porz膮dkowych w pomieszczeniach og贸lnodost臋pnych
 • realizuje prace porz膮dkowe w pomieszczeniach og贸lnodost臋pnych z uwzgl臋dnieniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz procedur
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT5 - wykonuje prace pomocnicze z zakresu obowi膮zk贸w s艂u偶by parterowej
 • omawia zadania zawodowe baga偶owego, parkingowego i portiera
 • dobiera sprz臋t i 艣rodki do rodzaju prac pomocniczych wykonywanych przez baga偶owego, parkingowego i portiera
 • wykonuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 parkingu hotelowego
 • realizuje prace zwi膮zane z transportem baga偶u go艣cia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace pomocnicze na stanowisku portiera
 • omawia procedury wsp贸艂pracy s艂u偶by parterowej z innymi kom贸rkami organizacyjnymi obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • zabezpiecza narz臋dzia i sprz臋t po wykonaniu prac na poszczeg贸lnych stanowiskach s艂u偶by parterowej
  4. wykonuje prace pomocnicze zwi膮zane z utrzymaniem czysto艣ci i porz膮dku w cz臋艣ci rekreacyjnej wewn膮trz obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • wymienia pomieszczenia przeznaczone do rekreacji
 • dobiera sprz臋t i 艣rodki czysto艣ci do prac porz膮dkowych w cz臋艣ci rekreacyjnej wewn膮trz obiektu
 • obs艂uguje sprz臋t do wykonania prac porz膮dkowych w cz臋艣ci rekreacyjnej zgodnie z instrukcj膮 oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • czy艣ci sprz臋t i urz膮dzenia po wykonaniu prac porz膮dkowych w cz臋艣ci rekreacyjnej

HGT.05.4 - Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.5)

  1. okre艣la zakres prac porz膮dkowych w otoczeniu obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • okre艣la przeznaczenie element贸w otoczenia eksploatacyjnego obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • wymienia rodzaje prac porz膮dkowych wykonywanych w otoczeniu obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • planuje czynno艣ci porz膮dkowe wykonywane w otoczeniu obiektu
  2. wykonuje prace porz膮dkowe w otoczeniu obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie
 • dobiera prace porz膮dkowe do p贸r roku, panuj膮cych warunk贸w atmosferycznych i elementu otoczenia obiektu
 • planuje kolejno艣膰 prac porz膮dkowych wykonywanych w otoczeniu obiektu
 • dobiera r臋czny i zmechanizowany sprz臋t do rodzaju prac porz膮dkowych w otoczeniu obiektu
 • pos艂uguje si臋 sprz臋tem podczas wykonywania prac porz膮dkowych zgodnie z instrukcj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • czy艣ci sprz臋t po wykonaniu prac porz膮dkowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.5 - wykonuje prace pomocnicze w zakresie naprawy i konserwacji sprz臋tu rekreacyjnego
 • ocenia stan funkcjonowania sprz臋tu rekreacyjnego
 • wskazuje widoczne uszkodzenia sprz臋tu rekreacyjnego
 • dobiera 艣rodki, sprz臋t i narz臋dzia do drobnych napraw sprz臋tu rekreacyjnego
 • wykonuje drobne prace naprawcze sprz臋tu rekreacyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje 艣rodki do konserwacji sprz臋tu rekreacyjnego zgodnie z instrukcj膮

HGT.05.5 - Wykonywanie prac zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 ro艣lin i teren贸w zielonych nale偶膮cych do obiektu 艣wiadcz膮cego us艂ugi hotelarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT05)

  1. charakteryzuje metody, sprz臋t i 艣rodki do piel臋gnacji ro艣lin
 • dobiera metody piel臋gnacji do rodzaju ro艣liny na podstawie instrukcji
 • wskazuje sprz臋t do piel臋gnacji ro艣lin kwitn膮cych
 • dobiera 艣rodki do piel臋gnacji ro艣lin zgodnie z instrukcj膮
  2. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z piel臋gnacj膮 ro艣lin
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z piel臋gnacj膮 ro艣lin
 • dobiera sprz臋t i narz臋dzia ogrodnicze do rodzaju wykonywanych prac w zakresie piel臋gnacji ro艣lin
 • wykonuje prace piel臋gnacyjne ro艣lin wewn膮trz obiektu w zakresie nawadniania, nawo偶enia i ochrony
 • pos艂uguje si臋 sprz臋tem i narz臋dziami ogrodniczymi zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje w czysto艣ci i porz膮dku sprz臋t i narz臋dzia do piel臋gnacji ro艣lin
 • zabezpiecza sprz臋t po zako艅czeniu prac zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 ro艣lin
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT05 - charakteryzuje prace, sprz臋t, narz臋dzia i 艣rodki do piel臋gnacji teren贸w zielonych
 • okre艣la prace z zakresu piel臋gnacji teren贸w zielonych
 • dobiera sprz臋t i narz臋dzia do piel臋gnacji teren贸w zielonych
 • wymienia 艣rodki do piel臋gnacji teren贸w zielonych
  4. wykonuje prace zwi膮zane z piel臋gnacj膮 teren贸w zielonych
 • planuje prace zwi膮zane z piel臋gnacj膮 teren贸w zielonych
 • dobiera sprz臋t i narz臋dzia do wykonywanych prac zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 teren贸w zielonych
 • dobiera 艣rodki do zakresu wykonywanych prac zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 teren贸w zielonych
 • piel臋gnuje tereny zielone w zakresie odchwaszczania, nawadniania, nawo偶enia, 艣ci贸艂kowania, ci臋cia, koszenia i ochrony ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje w czysto艣ci i porz膮dku sprz臋t i narz臋dzia do piel臋gnacji teren贸w zielonych
 • zabezpiecza sprz臋t po zako艅czeniu prac zwi膮zanych z piel臋gnacj膮 teren贸w zielonych

HGT.05.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.05.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.05. - opisuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w obiektach 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie
 • przygotowuje stanowisko pracy do prac pomocniczych
 • stosuje obowi膮zuj膮ce instrukcje obs艂ugi maszyn, urz膮dze艅 i sprz臋tu podczas ich u偶ywania
 • rozr贸偶nia sprz臋t ga艣niczy w zale偶no艣ci od przeznaczenia
 • dobiera 艣rodki ga艣nicze i sprz臋t zgodnie z ich przeznaczeniem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje porz膮dek na stanowisku pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej
 • okre艣la znaczenie odzie偶y ochronnej
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykonuje prace pomocnicze z zastosowaniem 艣rodk贸w ochrony indywidualnej
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stan nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, osob臋 poszkodowan膮 i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji