LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.05

U偶ytkowanie obrabiarek skrawaj膮cych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 5

MEC.05.2 - Podstawy obr贸bki r臋cznej i maszynowej oraz monta偶u (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.05)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • stosuje zasady wymiarowania i oznaczenia rysunkowe
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie i zasady tolerancji cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w obr贸bce skrawaniem, ich obs艂ugi codziennej, konserwacji
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technicznej spos贸b u偶ytkowania i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w obr贸bce skrawaniem
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w obr贸bce skrawaniem na podstawie dokumentacji technicznej
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych grup cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w obr贸bce skrawaniem na podstawie dokumentacji technicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych, krzywkowych i otrzymywania ruchu przerywanego na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.05 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce na podstawie oznacze艅
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi okre艣lonymi w dokumentacji
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji, rozpoznaje jej objawy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne r贸偶nymi technikami
 • omawia po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 mechanicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej i maszynowej obr贸bki wi贸rowej materia艂贸w
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  6. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej
 • wyja艣nia poj臋cia statyki, takie jak si艂a, uk艂ad si艂, wypadkowa uk艂adu si艂, moment si艂y, jednostki si艂y, p艂aski uk艂ad si艂
 • okre艣la warunki zachowania r贸wnowagi dla p艂askiego uk艂adu si艂
 • wyznacza si艂y wynikaj膮ce z warunk贸w zachowania r贸wnowagi dla p艂askiego uk艂adu si艂
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w, takie jak si艂y wewn臋trzne, napr臋偶enia, odkszta艂cenia, przemieszczenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, napr臋偶enia dopuszczalne
  7. opisuje uk艂ady elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemys艂owej
 • rozr贸偶nia wielko艣ci elektryczne i ich jednostki
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a i rodzaje pr膮du elektrycznego
 • rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych oraz uk艂ad贸w elektronicznych
 • stosuje prawo Ohma, prawa Kirchhoffa do obliczania prostych obwod贸w pr膮du sta艂ego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej
  8. opisuje uk艂ady mechatroniczne konwencjonalne
 • rozr贸偶nia elementy struktury uk艂adu mechatronicznego konwencjonalnego
 • okre艣la wsp贸艂zale偶no艣ci pomi臋dzy elementami struktury uk艂adu mechatronicznego konwencjonalnego
 • rozr贸偶nia uk艂ady wykonawcze urz膮dze艅 mechatronicznych
 • rozr贸偶nia sensory stosowane w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w sterowania stosowane w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych
 • okre艣la dzia艂anie uk艂ad贸w sterowania stosowanych w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych
 • rozr贸偶nia uk艂ady zasilania stosowane w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych
 • rozr贸偶nia uk艂ady manipulacyjne i systemy zrobotyzowane
 • wskazuje zastosowanie uk艂ad贸w manipulacyjnych i system贸w zrobotyzowanych
 • okre艣la zasady bezpiecznego u偶ytkowania uk艂ad贸w manipulacyjnych i system贸w zrobotyzowanych
  9. stosuje programy komputerowe do wykonywania rysunk贸w technicznych i doboru maszyn, cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonanie rysunk贸w technicznych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji o cz臋艣ciach maszyn, maszynach i urz膮dzeniach
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.05.3 - Przygotowywanie obrabiarek skrawaj膮cych do obr贸bki (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC5)

  1. rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki skrawaniem
 • wskazuje cechy charakterystyczne rodzaj贸w obr贸bki skrawaniem
 • rozr贸偶nia zadania obr贸bkowe oraz zakres prac wykonywanych na obrabiarkach skrawaj膮cych
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bek wyka艅czaj膮cych 艣ciernych
  2. dobiera obrabiarki skrawaj膮ce do wymaga艅 obr贸bki, produkcji, postaci i wielko艣ci obrabianych przedmiot贸w
 • rozr贸偶nia podstawowe grupy obrabiarek skrawaj膮cych oraz ich oprzyrz膮dowanie
 • rozr贸偶nia wielko艣ci charakterystyczne obrabiarek skrawaj膮cych
 • wybiera obrabiark臋 skrawaj膮c膮 do wykonania okre艣lonego zadania
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC5 - dobiera narz臋dzia skrawaj膮ce do w艂a艣ciwo艣ci obrabianego materia艂u, rodzaju obr贸bki i obrabiarki
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i materia艂y narz臋dziowe do obr贸bki skrawaniem
 • dobiera wielko艣ci k膮t贸w ostrzy narz臋dzi skrawaj膮cych
 • uwzgl臋dnia przy doborze narz臋dzi zjawiska wywo艂ane oddzia艂ywaniem ostrza narz臋dzia na przedmiot obrabiany
 • uwzgl臋dnia wp艂yw wydzielaj膮cego si臋 ciep艂a na ostrze no偶a i materia艂 obrabiany
  4. dobiera warto艣ci parametr贸w skrawania do zabieg贸w obr贸bki skrawaniem
 • odr贸偶nia ruch g艂贸wny i posuwowy w maszynowej obr贸bki wi贸rowej
 • rozr贸偶nia technologiczne i geometryczne parametry skrawania
 • dobiera z katalog贸w i przelicza warto艣ci parametr贸w skrawania do zabieg贸w obr贸bki skrawaniem
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la spos贸b ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu oraz odczytuje dane z dokumentacji technologicznej
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 technologiczn膮 produkowanego wyrobu oraz odczytuje symbole zwi膮zane z ustaleniem i zamocowaniem
 • dobiera spos贸b ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu
 • uwzgl臋dnia przy doborze ustalania i zamocowania w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne, technologiczne i rodzaj produkcji
  6. charakteryzuje narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe, uwzgl臋dniaj膮c dok艂adno艣膰 obr贸bki obrabianych przedmiot贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych podczas obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonania pomiar贸w z okre艣lon膮 dok艂adno艣ci膮

MEC.05.4 - Wykonywanie obr贸bki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawaj膮cych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.5)

  1. sprawdza dzia艂anie obrabiarek skrawaj膮cych zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • korzysta z dokumentacji technologicznej konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • pr贸bnie uruchamia konwencjonalne obrabiarki skrawaj膮ce
  2. dobiera i mocuje przedmioty do obr贸bki w uchwytach i przyrz膮dach obr贸bkowych zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • rozr贸偶nia uchwyty i przyrz膮dy obr贸bkowe
 • dobiera uchwyty i przyrz膮dy obr贸bkowe do ustalania i mocowania przedmiot贸w do obr贸bki
 • mocuje przedmioty do obr贸bki zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.5 - mocuje narz臋dzia skrawaj膮ce w uchwytach narz臋dziowych
 • rozpoznaje uchwyty narz臋dziowe konwencjonalnej obrabiarki skrawaj膮cej
 • dobiera uchwyty i oprawki narz臋dziowe do ustalania i mocowania narz臋dzi skrawaj膮cych
 • mocuje oprawki i narz臋dzia skrawaj膮ce w uchwytach narz臋dziowych
 • wybiera narz臋dzia skrawaj膮ce umo偶liwiaj膮ce wykonanie okre艣lonych operacji obr贸bki skrawaniem
  4. wykonuje operacje obr贸bki skrawaniem zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • przygotowuje obrabiark臋 skrawaj膮c膮 do wykonania obr贸bki skrawaniem
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej parametry obr贸bki skrawaniem
 • nastawia parametry obr贸bki skrawaniem zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • reaguje na zjawiska zwi膮zane z procesem obr贸bki skrawaniem
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokonuje wymiany narz臋dzi skrawaj膮cych
 • kwalifikuje narz臋dzia skrawaj膮ce do wymiany
 • wymienia ostrza w narz臋dziach skrawaj膮cych
 • mocuje narz臋dzia skrawaj膮ce na obrabiarce i sprawdza poprawno艣膰 zamocowania
  6. prowadzi kontrol臋 procesu obr贸bki maszynowej
 • kompletuje narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej parametry jako艣ciowe wyrob贸w wykonanych metod膮 obr贸bki maszynowej
 • wykonuje kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac z zakresu obr贸bki maszynowej
  7. stosuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • rozr贸偶nia metody wykonywania zabezpiecze艅 antykorozyjnych element贸w konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • dokonuje wyboru metody zabezpieczenia antykorozyjnego dla okre艣lonych element贸w konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z przyj臋t膮 metod膮
  8. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji konwencjonalnych obrabiarek skrawaj膮cych

MEC.05.5 - Wykonywanie obr贸bki na obrabiarkach skrawaj膮cych sterowanych numerycznie (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC05)

  1. rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie CNC (Computerized Numerical Control)
 • rozr贸偶nia elementy konstrukcyjne obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • rozr贸偶nia uk艂ady wsp贸艂rz臋dnych obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numeryczni
  2. odczytuje i interpretuje informacje wyst臋puj膮ce w programach obr贸bki i uk艂adach sterowania obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • okre艣la budow臋 programu NC (Numerical Control)
 • rozr贸偶nia funkcje w programach obr贸bki
 • rozr贸偶nia podprogramy wyst臋puj膮ce w programach NC
 • rozr贸偶nia cykle obr贸bkowe wyst臋puj膮ce w programach i uk艂adach sterowania CNC
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC05 - korzysta z kodu j臋zyka programowania do edycji program贸w obr贸bki
 • opracowuje plan obr贸bki elementu na obrabiark臋 skrawaj膮c膮 sterowan膮 numerycznie
 • sporz膮dza program obr贸bki cz臋艣ci maszynowej
  4. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
 • rozr贸偶nia oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
 • odczytuje w dokumentacji technologicznej dane do nastawiania obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
  5. Kwalifikacje zawodowe - uruchamia obrabiarki skrawaj膮ce sterowane numerycznie
 • rozr贸偶nia elementy pulpitu obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
 • uruchamia obrabiark臋 w trybie r臋cznym i p贸艂automatycznym
  6. ustala i mocuje przedmioty do obr贸bki skrawaniem
 • rozr贸偶nia uchwyty obr贸bkowe
 • dobiera spos贸b mocowania materia艂u do obr贸bki
 • stosuje uchwyty obr贸bkowe do mocowania przedmiotu do obr贸bki skrawaniem
 • ustawia przesuni臋cie punktu zerowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wprowadza do sterownika obrabiarki informacje o przesuni臋ciu punktu zerowego
  7. mocuje oprawki i narz臋dzia skrawaj膮ce w gniazdach narz臋dziowych lub umieszcza w magazynie narz臋dziowym obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
 • rozpoznaje systemy narz臋dziowe obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
 • dobiera uchwyty i oprawki narz臋dziowe do ustalania i mocowania narz臋dzi skrawaj膮cych
 • mocuje zestawy narz臋dziowe w gniazdach lub umieszcza w magazynie obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
  8. ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie warto艣ci korekcyjne narz臋dzi skrawaj膮cych przed uruchomieniem programu obr贸bki skrawaniem
 • rozr贸偶nia warto艣ci korekcyjne narz臋dzi skrawaj膮cych
 • wykonuje bazowanie narz臋dzi skrawaj膮cych
 • wprowadza do sterownika obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie warto艣ci korekcyjne narz臋dzia skrawaj膮cego
 • zarz膮dza narz臋dziami w sterowniku obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
  9. wykonuje operacje obr贸bki skrawaniem na obrabiarkach skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • wprowadza r臋cznie i z no艣nika danych program do sterownika obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
 • dokonuje transmisji przet艂umaczonego programu do sterownika obrabiarki
 • wybiera program do obr贸bki skrawaniem
 • testuje programy obr贸bki na obrabiarkach sterowanych numerycznie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wybiera spos贸b realizacji programu obr贸bki skrawaniem
 • nadzoruje przebieg obr贸bki skrawaniem i reaguje na komunikaty uk艂adu sterowania obrabiarki skrawaj膮cej sterowanej numerycznie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zu偶ycia lub uszkodzenia
 • rozr贸偶nia rodzaje i stopie艅 zu偶ycia ostrza narz臋dzia skrawaj膮cego
 • demontuje i dobiera ostrze do wymiany
 • wymienia kolejno艣膰 czynno艣ci podczas wymiany ostrza narz臋dzia skrawaj膮cego
  11. przeprowadza korekt臋 wynik贸w obr贸bki skrawaniem
 • korzysta z dokumentacji technologicznej podczas kontroli wymiar贸w
 • dobiera narz臋dzia pomiarowe do kontroli przedmiot贸w po obr贸bce skrawaniem
 • sprawdza parametry geometryczne obrobionych przedmiot贸w
 • wprowadza korekt臋 do programu obr贸bki skrawaniem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wprowadza zmian臋 korektor贸w narz臋dzi skrawaj膮cych
  12. wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • rozr贸偶nia metody wykonywania zabezpiecze艅 antykorozyjnych element贸w obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • dokonuje wyboru metody zabezpieczenia antykorozyjnego dla okre艣lonych element贸w, skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z przyj臋t膮 metod膮
  13. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi oraz konserwacji obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji obrabiarek skrawaj膮cych sterowanych numerycznie

MEC.05.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.05.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • omawia terminologi臋 zwi膮zan膮 z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ergonomi膮
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.05. - okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮, wynikaj膮ce z