LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.10

艢wiadczenie us艂ug w zakresie masa偶u- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 10

MED.10.2 - Podstawy masa偶u (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.10)

  1. charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu
 • przestrzega zasad etycznego post臋powania w stosunku do pacjent贸w oraz wsp贸艂pracownik贸w
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania zada艅 zawodowych w zawodzie
  2. wyja艣nia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • opisuje system ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • wskazuje rodzaje ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • wymienia zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • rozr贸偶nia dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.10 - identyfikuje miejsce i rol臋 zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim
 • opisuje miejsce i rol臋 zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia w kraju
 • opisuje miejsce i rol臋 zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia w Unii Europejskiej
  4. charakteryzuje rynek us艂ug zdrowotnych i medycznych
 • opisuje standardy us艂ug zdrowotnych i medycznych
 • wyja艣nia r贸偶nice w funkcjonowaniu podmiot贸w leczniczych publicznych i niepublicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z wykonywaniem zada艅 zawodowych zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych
 • sporz膮dza kart臋 zabieg贸w masa偶u zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji zwi膮zanej z wykonywaniem zada艅 zawodowych zgodnie z przepisami prawa
  6. podejmuje dzia艂ania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
 • okre艣la czynniki warunkuj膮ce utrzymanie zdrowia oraz czynniki negatywnie wp艂ywaj膮ce na zdrowie
 • opisuje cele i sposoby dzia艂a艅 profilaktycznych
 • wymienia cele i zadania polityki zdrowotnej pa艅stwa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi dzia艂ania edukacyjne w zakresie zachowa艅 prozdrowotnych w艣r贸d pacjent贸w
 • planuje dzia艂ania z zakresu zdrowego stylu 偶ycia w艣r贸d pacjent贸w
  7. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 organizmu cz艂owieka
 • opisuje budow臋 cia艂a cz艂owieka
 • stosuje okre艣lenia topograficzne w poszczeg贸lnych obszarach cia艂a
  8. analizuje budow臋 tkanek, narz膮d贸w, uk艂ad贸w cz艂owieka
 • opisuje budow臋 tkanek organizmu cz艂owieka
 • opisuje budow臋 pow艂oki wsp贸lnej 鈥 sk贸ry i jej przydatk贸w
 • opisuje budow臋 uk艂adu ruchu cz艂owieka
 • opisuje budow臋 i rodzaje ko艣ci oraz ich po艂膮cze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋 i rodzaje mi臋艣ni oraz ich narz膮d贸w pomocniczych
 • wyja艣nia rol臋 powi臋zi w prawid艂owo funkcjonuj膮cym uk艂adzie ruchu cz艂owieka
 • opisuje budow臋 uk艂adu nerwowego i narz膮d贸w zmys艂贸w
 • opisuje budow臋 uk艂adu kr膮偶enia i limfatycznego, oddechowego, pokarmowego i moczowo- p艂ciowego
 • opisuje budow臋 uk艂adu wewn膮trzwydzielniczego
  9. lokalizuje struktury anatomiczne cz艂owieka
 • lokalizuje palpacyjnie podstawowe struktury anatomiczne w uk艂adzie kostno-stawowym
 • wymienia mi臋艣nie w uk艂adzie ruchu
 • opisuje przyczepy oraz przebieg mi臋艣ni szkieletowych
 • lokalizuje palpacyjnie powierzchowne mi臋艣nie szkieletowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • lokalizuje sploty nerwowe oraz przebieg nerw贸w obwodowych
 • lokalizuje powierzchowne naczynia krwiono艣ne
 • lokalizuje pnie i przewody limfatyczne oraz skupiska w臋z艂贸w limfatycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje czynno艣膰 tkanek cz艂owieka
 • opisuje funkcje tkanki mi臋艣niowej
 • opisuje funkcje tkanki 艂膮cznej
 • opisuje funkcje tkanki nerwowej
 • opisuje funkcje tkanki nab艂onkowej
  11. charakteryzuje czynno艣膰 uk艂adu ruchu cz艂owieka
 • opisuje fizjologi臋 i mechanik臋 skurczu mi臋艣ni
 • wyja艣nia mechanizmy regulacji napi臋cia mi臋艣niowego
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia biomechaniczne w zakresie ruchomo艣ci staw贸w
 • opisuje funkcje poszczeg贸lnych mi臋艣ni szkieletowych
  12. charakteryzuje czynno艣膰 uk艂adu nerwowego cz艂owieka
 • opisuje fizjologi臋 uk艂adu nerwowego
 • opisuje fizjologi臋 narz膮d贸w zmys艂贸w
 • opisuje dzia艂anie 艂uku odruchowego
  13. charakteryzuje czynno艣膰 sk贸ry, uk艂ad贸w: kr膮偶enia, limfatycznego, oddechowego, pokarmowego, moczowo-p艂ciowego i wewn膮trzwydzielniczego
 • opisuje funkcje sk贸ry
 • opisuje fizjologi臋 uk艂adu kr膮偶enia i limfatycznego
 • opisuje fizjologi臋 uk艂adu oddechowego, pokarmowego i moczowo-p艂ciowego
 • opisuje wp艂yw hormon贸w na czynno艣膰 organ贸w i uk艂ad贸w cz艂owieka
  14. opisuje rozw贸j psychofizyczny cz艂owieka w poszczeg贸lnych fazach jego 偶ycia
 • opisuje cechy rozwoju psychoruchowego cz艂owieka istotne dla prawid艂owego wykonywania masa偶u
 • dostosowuje wykonywanie masa偶u do rozwoju psychoruchowego cz艂owieka
  15. wykonuje techniki masa偶u klasycznego
 • wymienia techniki masa偶u klasycznego
 • opisuje wykonanie technik masa偶u klasycznego
 • wyja艣nia oddzia艂ywanie poszczeg贸lnych technik masa偶u klasycznego na organizm cz艂owieka
  16. okre艣la korelacj臋 mi臋dzy masa偶em, kinezyterapi膮 i fizykoterapi膮
 • wymienia rodzaje zabieg贸w fizykalnych
 • wyja艣nia wp艂yw fizykoterapii na organizm cz艂owieka
 • wymienia wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabieg贸w fizykalnych
 • stosuje masa偶, uwzgl臋dniaj膮c kolejno艣膰 wykonywania zabieg贸w fizykalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw kinezyterapii na organizm cz艂owieka
 • opisuje zasady wykonywania 膰wicze艅
 • dobiera 膰wiczenia do potrzeb i stanu pacjenta
  17. przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • opisuje objawy przemocy
 • opisuje dzia艂ania przeciwdzia艂aj膮ce przemocy
 • wskazuje procedury dotycz膮ce zjawiska przemocy
 • stosuje procedury dotycz膮ce zjawiska przemocy
  18. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.10.3 - Podstawy masa偶u w medycynie (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED10)

  1. charakteryzuje procesy patologiczne i objawy chor贸b
 • opisuje objawy proces贸w patologicznych i zmian chorobowych w organizmie cz艂owieka
 • wyja艣nia etiologi臋 proces贸w patologicznych
  2. analizuje przebieg kliniczny i leczenie jednostek chorobowych
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie nieurazowych zaburze艅 w obr臋bie uk艂adu narz膮du ruchu
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie uraz贸w w obr臋bie uk艂adu narz膮du ruchu
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie zaburze艅 w obr臋bie o艣rodkowego, obwodowego i wegetatywnego uk艂adu nerwowego
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie zaburze艅 w obr臋bie uk艂adu kr膮偶enia (t臋tniczego, 偶ylnego i limfatycznego) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie zaburze艅 w obr臋bie uk艂adu oddechowego
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie zaburze艅 w obr臋bie uk艂adu pokarmowego
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie zaburze艅 w obr臋bie uk艂adu moczowego i p艂ciowego
 • opisuje przyczyny, objawy, mechanizmy i leczenie zaburze艅 w obr臋bie sk贸ry
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED10 - okre艣la wskazania i przeciwwskazania do wykonania poszczeg贸lnych rodzaj贸w masa偶u w medycynie
 • opisuje wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masa偶u klasycznego
 • opisuje wskazania i przeciwwskazania do wykonywania manualnego drena偶u limfatycznego
 • opisuje wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego i refleksoterapii st贸p
 • opisuje wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masa偶u tensegracyjnego, izometrycznego, stawowego oraz masa偶u w 艣rodowisku wodnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masa偶u Shantala, masa偶u kobiety w ci膮偶y i po艂ogu
  4. obja艣nia zasady wykonywania poszczeg贸lnych rodzaj贸w masa偶u w medycynie
 • opisuje zasady wykonywania masa偶u klasycznego
 • opisuje zasady wykonywania masa偶u w 艣rodowisku wodnym
 • opisuje zasady wykonywania manualnego drena偶u limfatycznego
 • opisuje zasady wykonywania masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego refleksoterapii st贸p (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady wykonywania masa偶u tensegracyjnego, izometrycznego, stawowego
 • opisuje zasady wykonywania masa偶u Shantala, masa偶u kobiety w ci膮偶y i po艂ogu
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje dzia艂anie poszczeg贸lnych rodzaj贸w masa偶u stosowanego w medycynie na organizm cz艂owieka
 • opisuje dzia艂anie poszczeg贸lnych technik stosowanych w r贸偶nych odmianach masa偶u, w tym masa偶u klasycznego, na struktury cz艂owieka
 • opisuje zmiany powsta艂e w ustroju cz艂owieka w wyniku zastosowania masa偶u w 艣rodowisku wodnym
 • opisuje zmiany powsta艂e w organizmie cz艂owieka w wyniku zastosowania: manualnego drena偶u limfatycznego, masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego i refleksoterapii st贸p , masa偶u tensegracyjnego, izometrycznego i stawowego, masa偶u Shantala kobiety w ci膮偶y i po艂ogu
  6. wsp贸艂pracuje w zespole wielodyscyplinarnym
 • wymienia specjalist贸w nale偶膮cych do zespo艂u wielodyscyplinarnego
 • opisuje kompetencje specjalist贸w nale偶膮cych do zespo艂u wielodyscyplinarnego
 • wyja艣nia rol臋 masa偶ysty w zespole wielodyscyplinarnym
 • udziela informacji dotycz膮cych prowadzonych dzia艂a艅 zawodowych cz艂onkom zespo艂u wielodyscyplinarnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • modyfikuje dzia艂ania zawodowe w oparciu o wnioski zespo艂u wielodyscyplinarnego
  7. okre艣la korelacj臋 mi臋dzy masa偶em w medycynie a kinezyterapi膮 i fizykoterapi膮 stosowanymi w danej jednostce chorobowej
 • wymienia wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabieg贸w fizykalnych w przebiegu poszczeg贸lnych chor贸b
 • opisuje wp艂yw zabieg贸w fizykalnych i kinezyterapii na organizm cz艂owieka w poszczeg贸lnych jednostkach chorobowych
 • opisuje wykorzystanie zabieg贸w fizykalnych i kinezyterapii w poszczeg贸lnych jednostkach chorobowych
 • stosuje masa偶, zachowuj膮c kolejno艣膰 wykonywania procedur medycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 膰wiczenia, uwzgl臋dniaj膮c wskazania lekarskie, jednostk臋 chorobow膮 oraz aktualny stan pacjenta

MED.10.4 - Wykonywanie masa偶u w medycynie (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.10)

  1. dokonuje oceny pacjenta na potrzeby wykonania okre艣lonego rodzaju masa偶u w medycynie
 • przeprowadza wywiad na potrzeby masa偶u
 • ocenia postaw臋 i budow臋 cia艂a pacjenta w celu zaplanowania zabiegu masa偶u
 • wykonuje pomiary d艂ugo艣ci, obwod贸w ko艅czyn, zakresu ruchu w stawach, si艂y mi臋艣niowej w celu zaplanowania zabiegu masa偶u
 • wykonuje chwyty i techniki diagnostyczne masa偶u do oceny struktur organizmu cz艂owieka w celu zaplanowania zabiegu masa偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje ocen臋 obrz臋ku w celu zaplanowania zabiegu drena偶u limfatycznego
 • przeprowadza badanie palpacyjne okolic wyst臋powania wa偶nych grup w臋z艂贸w ch艂onnych
 • lokalizuje aktywne punkty spustowe w celu zaplanowania zabiegu masa偶u
 • planuje zabieg masa偶u na podstawie dokonanej oceny
  2. przygotowuje pacjenta do masa偶u stosowanego w medycynie oraz zapewnia mu bezpiecze艅stwo psychiczne i fizyczne
 • dobiera pozycj臋 pacjenta w zale偶no艣ci od masowanej okolicy cia艂a, rodzaju wykonywanego masa偶u i aktualnego stanu pacjenta z wykorzystaniem sto艂贸w, krzese艂, mat do masa偶u
 • dobiera przybory u艂atwiaj膮ce u艂o偶enie pacjenta w odpowiedniej pozycji
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem pacjenta do masa偶u
 • informuje pacjenta o planowanym przebiegu zabiegu masa偶u, mo偶liwych reakcjach organizmu na masa偶
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.10 - dobiera rodzaj, metodyk臋 i technik臋 masa偶u do jednostek chorobowych, uwzgl臋dniaj膮c aktualny stan kliniczny pacjenta
 • dobiera rodzaj wykonywanego masa偶u, uwzgl臋dniaj膮c wskazania lekarskie, jednostk臋 chorobow膮 oraz aktualny stan kliniczny pacjenta
 • dobiera metodyk臋 wykonywania masa偶u, uwzgl臋dniaj膮c wskazania lekarskie, jednostk臋 chorobow膮 oraz aktualny stan kliniczny pacjenta
 • dobiera techniki masa偶u, uwzgl臋dniaj膮c wskazania lekarskie, jednostk臋 chorobow膮 oraz aktualny stan kliniczny pacjenta
 • wykonuje w odpowiedniej kolejno艣ci techniki masa偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 艣rodki po艣lizgowe i wspomagaj膮ce masa偶, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj sk贸ry pacjenta, stosowane wcze艣niej zabiegi, zlecenie lekarskie i jednostk臋 chorobow膮
  4. stosuje techniki masa偶u na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek i narz膮d贸w cz艂owieka
 • opisuje mo偶liwe reakcje pacjenta po wykonaniu zabiegu masa偶u istotne do planowania kolejnych zabieg贸w
 • ocenia stan pacjenta podczas trwania zabiegu
 • wykonuje masa偶 na podstawie oceny palpacyjnej struktur anatomicznych cz艂owieka
 • modyfikuje swoje dzia艂ania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zabieg masa偶u klasycznego
 • przygotowuje pacjenta do zabiegu masa偶u zgodnie z tokiem masa偶u
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania masa偶u klasycznego
  6. wykonuje masa偶 w 艣rodowisku wodnym
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania masa偶u w 艣rodowisku wodnym
 • przygotowuje wann臋 do zabiegu masa偶u w 艣rodowisku wodnym
 • przygotowuje pacjenta do zabiegu masa偶u w 艣rodowisku wodnym
  7. wykonuje manualny drena偶 limfatyczny w oparciu o stymulacj臋 ruchu perystaltycznego w naczyniach ch艂onnych
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania manualnego drena偶u limfatycznego
 • okre艣la obszar drenowania g艂贸wnych pni ch艂onnych
 • okre艣la kierunek wykonania manualnego drena偶u limfatycznego
 • dobiera pozycj臋 pacjenta w celu u艂atwienia odp艂ywu ch艂onki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera spos贸b wykonania zabiegu manualnego drena偶u limfatycznego w przypadku usuni臋cia w臋z艂贸w ch艂onnych
 • wykonuje zabieg manualnego drena偶u limfatycznego w przypadku zachowanych w臋z艂贸w ch艂onnych oraz w przypadku usuni臋cia w臋z艂贸w ch艂onnych
  8. rozr贸偶nia elementy kompleksowej terapii obrz臋k贸w
 • opisuje elementy kompleksowej terapii obrz臋k贸w (terapia u艂o偶eniowa, 膰wiczenia fizyczne i oddechowe, autodrena偶)
 • opisuje zasady stosowania poszczeg贸lnych element贸w kompleksowej terapii obrz臋k贸w w zale偶no艣ci od aktualnego stanu klinicznego pacjenta
  9. wykonuje elementy masa偶y odruchowych w podstawowym zakresie
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego i refleksoterapii st贸p
 • opisuje zakres unerwienia segmentarnego sk贸ry i narz膮d贸w wewn臋trznych
 • przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego i refleksoterapii st贸p
 • stosuje techniki diagnostyczne i lecznicze masa偶u segmentarnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje techniki lecznicze masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego i refleksoterapi臋 st贸p
 • wykonuje elementy zabiegu z uwzgl臋dnieniem zasad masa偶u 艂膮cznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego i refleksoterapii st贸p
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje masa偶: tensegracyjny, izometryczny, stawowy
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania masa偶u tensegracyjnego, izometrycznego i stawowego
 • przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu masa偶u tensegracyjnego, izometrycznego, stawowego
 • wykonuje zabieg z uwzgl臋dnieniem zasad masa偶u tensegracyjnego, izometrycznego, stawowego
  11. wykonuje masa偶: Shantala, masa偶 kobiety w ci膮偶y i po艂ogu
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania masa偶u Shantala, masa偶u kobiety w ci膮偶y i po艂ogu
 • przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu masa偶u Shantala, masa偶u kobiety w ci膮偶y i po艂ogu
 • wykonuje zabieg masa偶u Shantala, masa偶 kobiety w ci膮偶y i po艂ogu z uwzgl臋dnieniem zasad oraz kolejno艣ci opracowania poszczeg贸lnych cz臋艣ci cia艂a
  12. wykonuje masa偶 przyrz膮dowy z wykorzystaniem urz膮dzenia do masa偶u wibracyjnego
 • stosuje wiedz臋 z anatomii, fizjologii i patofizjologii do wykonywania masa偶u przyrz膮dowego z wykorzystaniem urz膮dze艅 do masa偶u wibracyjnego
 • przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu masa偶u przyrz膮dowego
 • zachowuje kolejno艣膰 poszczeg贸lnych czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 aparatu do masa偶u przyrz膮dowego
 • wykonuje zabieg masa偶u na okolicy cia艂a wskazanej w zleceniu na masa偶

MED.10.5 - Wykonywanie masa偶u w sporcie (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED10)

  1. dobiera rodzaje masa偶u do cyklu treningowego zawodnika
 • opisuje fazy cyklu treningowego zawodnika
 • opisuje wp艂yw r贸偶nych rodzaj贸w masa偶u w sporcie na organizm zawodnika z uwzgl臋dnieniem fazy cyklu treningowego
 • okre艣la wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczeg贸lnych rodzaj贸w masa偶u w sporcie
 • dobiera rodzaj masa偶u do fazy cyklu treningowego zawodnika
  2. dobiera metodyk臋 wykonywania masa偶u w sporcie w zale偶no艣ci od og贸lnej klasyfikacji cyklu treningowego zawodnika
 • opisuje rodzaje masa偶u stosowane w sporcie: masa偶 podtrzymuj膮cy, przedstartowy, mi臋dzystartowy oraz treningowy
 • okre艣la cele masa偶u w poszczeg贸lnych fazach cyklu treningowego
 • opisuje zasady stosowania i dawkowania r贸偶nych rodzaj贸w masa偶u w sporcie w zale偶no艣ci od fazy cyklu treningowego
 • przygotowuje stanowisko do masa偶u, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj wykonywanego masa偶u, aktualny stan zawodnika oraz opcjonalne warunki pracy w zwi膮zku z miejscem wykonywania zabiegu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 艣rodki po艣lizgowe i wspomagaj膮ce masa偶, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj sk贸ry pacjenta, stosowane wcze艣niej zabiegi oraz rodzaj zabiegu
 • wykonuje masa偶 podtrzymuj膮cy, przed zawodami, przedstartowy, mi臋dzystartowy oraz treningowy

MED.10.6 - Wykonywanie masa偶u prozdrowotnego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED 10)