LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.10

Eksploatacja z艂贸偶 metod膮 odkrywkow膮- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 10

1. Udost臋pnianie i urabianie z艂o偶a
Kwalifikacje w zawodzie MG.10 - Ucze艅:
1) odczytuje mapy g贸rnicze i przekroje geologiczne;
2) okre艣la warunki prowadzenia odkrywkowej eksploatacji z艂贸偶;
3) rozpoznaje sposoby udost臋pniania z艂贸偶;
4) rozr贸偶nia systemy urabiania z艂贸偶;
5) sporz膮dza schematy wyrobisk i ci膮g贸w technologicznych;
6) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i narz臋dziami podczas proces贸w wydobywczych;
7) przygotowuje teren do prowadzenia rob贸t g贸rniczych;
8) wykonuje roboty zwi膮zane z przygotowaniem g贸rotworu do eksploatacji;
9) pos艂uguje si臋 materia艂ami wybuchowymi i sprz臋tem strza艂owym;
10) wykonuje roboty zwi膮zane z udost臋pnianiem i urabianiem z艂o偶a;
11) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do odwadniania g贸rotworu, udost臋pniania, wydobycia oraz przygotowania z艂o偶a do transportu;
12) przewiduje i rozpoznaje zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas prowadzenia rob贸t wydobywczych i reaguje na nie;
13) stosuje sprz臋t oraz 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Obs艂ugiwanie maszyn i urz膮dze艅 transportowych
Kwalifikacje w zawodzie MG10 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje transportu technologicznego;
2) okre艣la warunki stosowania r贸偶nych rodzaj贸w transportu;
3) dobiera 艣rodki transportu;
4) rozr贸偶nia elementy maszyn i urz膮dze艅 transportu technologicznego;
5) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w transporcie technologicznym;
6) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do za艂adunku wydobytej kopaliny;
7) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do przesuwania ci膮g贸w transportowych;
8) wykonuje napraw臋 ta艣m przeno艣nikowych.

3. Zwa艂owanie, sk艂adowanie i rekultywacja teren贸w pog贸rniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG 10 - Ucze艅:
1) rozpoznaje metody zwa艂owania i rekultywacji teren贸w pog贸rniczych;
2) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i narz臋dziami podczas zwa艂owania, sk艂adowania i rekultywacji teren贸w pog贸rniczych;
3) wykonuje roboty zwi膮zane ze zwa艂owaniem, sk艂adowaniem i rekultywacj膮 teren贸w
pog贸rniczych;
4) zabezpiecza zwa艂owisko przed osuwaniem;
5) okre艣la sposoby zagospodarowania odpad贸w;
6) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do zwa艂owania, sk艂adowania i rekultywacji teren贸w pog贸rniczych;
7) stosuje sprz臋t oraz 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.