LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG13

Naprawa zegarów i zegarków

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.13):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.13OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 13

1. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Kwalifikacje w zawodzie MG.13 - Uczeń:
1) klasyfikuje zegary i zegarki;
2) rozpoznaje budowę i określa zasady działania różnych zegarów i zegarków;
3) rozpoznaje metody wyznaczania i pomiaru czasu;
4) analizuje dokumentację techniczną zegarów i zegarków i posługuje się nią;
5) rozróżnia i dobiera narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do określenia stanu technicznego zegarów i zegarków i posługuje się nimi;
6) określa stan techniczny zegarów i zegarków;
7) określa rodzaj i zakres prac zegarmistrzowskich.

2. Konserwacja i regulowanie zegarów i zegarków
Kwalifikacje w zawodzie MG13 - Uczeń:
1) analizuje dokumentację techniczną w zakresie demontażu i montażu zegarów i zegarków i posługuje się nią;
2) dobiera technologię demontażu elementów i podzespołów zegarów i zegarków i demontuje te elementy i podzespoły;
3) dobiera technologię czyszczenia elementów i podzespołów zegarów i zegarków i czyści te elementy i podzespoły;
4) rozróżnia i dobiera materiały do czyszczenia i konserwacji zegarów i zegarków;
5) dobiera urządzenia i narzędzia do czyszczenia zegarów i zegarków i posługuje się nimi;
6) dobiera technologię montażu elementów i podzespołów zegarów i zegarków i montuje te elementy i podzespoły;
7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów zegarów i
zegarków i posługuje się nimi;
8) dobiera technologię konserwacji elementów i podzespołów zegarów i zegarków i konserwuje te elementy i podzespoły;
9) dobiera techniki regulowania i reguluje zegary i zegarki;
10) dobiera urządzenia i narzędzia do regulacji zegarów i zegarków i posługuje się nimi.

3. Naprawianie zegarów i zegarków
Kwalifikacje w zawodzie MG 13 - Uczeń:
1) analizuje dokumentację technologiczną w zakresie naprawy zegarów i zegarków i posługuje się nią;
2) rozróżnia i dobiera materiały do naprawy stosowane w zegarmistrzostwie;
3) dobiera technologię naprawy zegarów i zegarków;
4) dobiera i obsługuje narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia stosowane w naprawach zegarmistrzowskich;
5) wymienia wadliwe elementy lub podzespoły zegarów i zegarków;
6) naprawia wadliwe elementy lub podzespoły zegarów i zegarków;
7) wykonuje pomiary uszkodzonych elementów zegarów i zegarków;
8) dorabia elementy i podzespoły do naprawy zegarów i zegarków;
9) wykonuje szkice i rysunki wykonawcze uszkodzonych elementów zegarów i zegarków;
10) ocenia jakość wykonanej naprawy zegarów i zegarków.