LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG15

Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.15OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 15

1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacje w zawodzie MG.15 - Uczeń:
1) rozróżnia mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza działanie elementów mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji
mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
5) określa sposób montażu mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
6) wykonuje montaż mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
7) wykonuje prace związane z uruchomieniem maszyn i urządzeń precyzyjnych;
8) wykonuje regulację mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
9) wykonuje konserwację mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
10) określa sposób napraw mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
11) wykonuje naprawy mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych.

2. Montaż i naprawa przyrządów pomiarowych
Kwalifikacje w zawodzie MG15 - Uczeń:
1) rozróżnia mechanizmy precyzyjne przyrządów pomiarowych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza działanie mechanizmów przyrządów pomiarowych;
3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji przyrządów pomiarowych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji przyrządów pomiarowych;
5) określa sposób montażu mechanizmów przyrządów pomiarowych;
6) wykonuje montaż mechanizmów przyrządów pomiarowych;
7) reguluje przyrządy pomiarowe;
8) wykonuje konserwację przyrządów pomiarowych;
9) określa sposób napraw mechanizmów przyrządów pomiarowych;
10) wykonuje naprawy mechanizmów przyrządów pomiarowych.

3. Montaż i naprawa napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie MG 15 - Uczeń:
1) rozróżnia elementy mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza działanie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
5) określa sposób montażu mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
6) wykonuje montaż mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych
i elektrycznych;
7) wykonuje ustawienie parametrów zasilania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
8) wykonuje regulację napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
9) wykonuje konserwację mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
10) określa sposób napraw mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych
i elektrycznych;
11) wykonuje naprawy mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.