LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG23

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.23):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.23OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 23

1. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.23 - Uczeń:
1) klasyfikuje pojazdy motocyklowe;
2) charakteryzuje budowę pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;
3) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
4) posługuje się dokumentacją przyjęcia pojazdu motocyklowego;
5) przyjmuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki;
6) dobiera metody diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;
7) ustala zakres diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;
8) przygotowuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki;
9) stosuje metody, urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki pojazdów motocyklowych;
10) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki pojazdów motocyklowych;
11) wykonuje badania diagnostyczne pojazdów motocyklowych;
12) porównuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych z wartościami właściwymi;
13) ocenia stan techniczny pojazdów motocyklowych na podstawie badań diagnostycznych;
14) wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
15) wypełnia dokumentację diagnostyki pojazdów motocyklowych;
16) przekazuje pojazd motocyklowy po diagnostyce wraz z dokumentacją.

2. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
Kwalifikacje w zawodzie MG23 - Uczeń:
1) kontroluje stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
2) lokalizuje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych;
3) wskazuje czas wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych na podstawie norm czasowych;
4) posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcjami obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;
5) dobiera metody, narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i naprawy
pojazdów motocyklowych;
6) wykonuje demontaż i montaż podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
7) wykonuje obsługę i naprawę pojazdów motocyklowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi;
8) stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i
naprawy pojazdów motocyklowych;
9) ocenia jakość wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;
10) wypełnia dokumentację obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;
11) przekazuje pojazd motocyklowy po obsłudze i naprawie wraz z dokumentacją.