LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG29

Wykonywanie robót szkutniczych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.29):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.29OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 29

1. Wykonywanie elementów łodzi i jachtów
Kwalifikacje w zawodzie MG.29 - Uczeń:
1) wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe wykonanych elementów;
2) analizuje dokumentację wykonawczą;
3) dobiera materiały stosowane do produkcji elementów łodzi i jachtów;
4) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania elementów łodzi i
jachtów;
5) stosuje szczególne zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac z zastosowaniem materiałów do produkcji laminatów;
6) wykonuje i przygotowuje modele oraz formy do produkcji elementów łodzi i jachtów;
7) przygotowuje materiały do produkcji kadłubów i elementów wyposażenia;
8) obsługuje maszyny, urządzenia i posługuje się narzędziami do wykonywania elementów łodzi i jachtów;
9) wykonuje klejenie elementów z drewna litego, tworzyw drzewnych i tworzyw
sztucznych oraz ich laminowanie;
10) ocenia stan techniczny elementów łodzi i jachtów;
11) wykonuje operacje korygujące wytworzonych elementów;
12) montuje elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją wykonawczą;
13) wykonuje wstępną konserwację łodzi i jachtów.

2. Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów
Kwalifikacje w zawodzie MG29 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną podczas montażu wyposażenia łodzi i jachtów;
2) identyfikuje elementy instalacji łodzi i jachtów;
3) określa funkcje poszczególnych instalacji na łodziach i jachtach;
4) mocuje elementy instalacji w łodziach i jachtach;
5) montuje elementy napędowe, sterujące i stabilizujące;
6) kompletuje na podstawie dokumentacji osprzęt pokładowy i żaglowy;
7) montuje osprzęt pokładowy, żaglowy i elementy wyposażenia łodzi i jachtu;
8) prowadzi dokumentację przebiegu montażu wyposażenia;
9) przeprowadza weryfikację wyposażenia jachtów i łodzi;
10) współpracuje ze specjalistami przy montażu wyposażenia.

3. Wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów
Kwalifikacje w zawodzie MG 29 - Uczeń:
1) ocenia stan techniczny elementów łodzi i jachtów;
2) określa zakres koniecznych prac konserwacyjno-naprawczych;
3) wskazuje sposoby naprawy elementów;
4) dobiera materiały, urządzenia i narzędzia w celu dokonania prac konserwacyjno-
-naprawczych;
5) konserwuje elementy łodzi i jachtów;
6) wykonuje naprawy uszkodzonych elementów łodzi i jachtów;
7) wykonuje warstwy przeciwporostowe i antyosmozowe na kadłubie;
8) maluje kadłuby i elementy wyposażenia łodzi i jachtów;
9) diagnozuje stan osprzętu pokładowego, żaglowego i wyposażenia;
10) wymienia niesprawny osprzęt pokładowy, żaglowy i wyposażenie;
11) identyfikuje zagrożenia w czasie prac remontowych i przeciwdziała im.