LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.03

Eksploatacja pojazd贸w, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.3):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 3

1. U偶ytkowanie pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacje w zawodzie MG.03 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w rolnictwie;
2) rozpoznaje mechanizmy, zespo艂y i uk艂ady pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
3) rozr贸偶nia rodzaje silnik贸w pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
4) przeprowadza przegl膮dy techniczne ci膮gnik贸w i pojazd贸w samochodowych;
5) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
6) dobiera materia艂y eksploatacyjne w celu prawid艂owego u偶ytkowania pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
7) dobiera pojazdy i 艣rodki transportu do rodzaju wykonywanych prac;
8) sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z eksploatacj膮 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie.

2. U偶ytkowanie maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacje w zawodzie MG3 - Ucze艅:
1) rozpoznaje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze;
2) dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze do wykonywania prac zwi膮zanych z produkcj膮 ro艣linn膮 i zwierz臋c膮;
3) dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
4) wykonuje agregatowanie maszyn i narz臋dzi rolniczych;
5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym za pomoc膮 agregat贸w ci膮gnikowych i urz膮dze艅 technicznych;
6) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
7) sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z u偶ytkowaniem maszyn i urz膮dze艅 rolniczych.

3. Obs艂uga techniczna i naprawa pojazd贸w stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacje w zawodzie MG 03 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
2) ocenia stan techniczny pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
4) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy;
5) dobiera narz臋dzia do naprawy pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
6) demontuje i montuje cz臋艣ci i zespo艂y pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
7) wykonuje wymian臋 cz臋艣ci i zespo艂贸w pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
8) wykonuje badania techniczne pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
9) pos艂uguje si臋 oprogramowaniem komputerowym dotycz膮cym eksploatacji ci膮gnik贸w i pojazd贸w samochodowych stosowanych w rolnictwie;
10) wykonuje naprawy pojazd贸w stosowanych w rolnictwie;
11) ustala ceny 艣wiadczonych us艂ug;
12) dokonuje zapis贸w w ksi膮偶ce przegl膮d贸w technicznych pojazd贸w stosowanych w rolnictwie.

4. Obs艂uga techniczna i naprawa maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w
rolnictwie
Kwalifikacje w zawodzie MG03 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
2) ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
4) przygotowuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia rolnicze do naprawy;
5) dobiera narz臋dzia do naprawy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
6) wykonuje demonta偶 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
7) wykonuje wymian臋 zu偶ytych lub uszkodzonych cz臋艣ci, zespo艂贸w i podzespo艂贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
8) montuje cz臋艣ci, zespo艂y i podzespo艂y;
9) ocenia jako艣膰 wykonanego monta偶u;
10) wykonuje badania techniczne maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
11) dokonuje zapis贸w w ksi膮偶ce przegl膮d贸w technicznych;
12) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych;
13) sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w napraw maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi rolniczych.