LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG31

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.31OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 31

1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.31 - Uczeń:
1) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi do obsługi liniowej statków powietrznych;
2) posługuje się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych;
3) posługuje się dokumentacją techniczno-obsługową statków powietrznych sporządzoną w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotyczącym obsługi liniowej statków powietrznych;
5) wykonuje przeglądy statków powietrznych typowe dla zakresu obsługi liniowej statków powietrznych;
6) zaopatruje instalacje pokładowe statków powietrznych w materiały eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocenę stanu technicznego zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urządzeń statków powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie;
12) określa wpływ środowiska oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność statku powietrznego.

2. Wykonywanie obsługi hangarowej statków powietrznych
Kwalifikacje w zawodzie MG31 - Uczeń:
1) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
2) rozpoznaje wady materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
3) stosuje technologie napraw elementów konstrukcyjnych zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
4) rozpoznaje schematy elektryczne i elektroniczne systemów i urządzeń statków
powietrznych;
5) dobiera części zamienne do naprawy statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia;
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i materiałów;
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materiałów i części zamiennych;
8) dobiera narzędzia do naprawy statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia;
9) wykonuje czynności obsługi technicznej i napraw statków powietrznych, zespołów, podzespołów i części zgodnie z procedurami;
10) usuwa niesprawności statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia,
korzystając z dokumentacji technicznej;
11) ocenia stan techniczny zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;
12) wykonuje konserwację instalacji i podzespołów statków powietrznych;
13) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do pozyskiwania oraz archiwizacji danych dotyczących napraw elementów konstrukcyjnych zespołów,
instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
14) wypełnia dokumentację wykonawczą potwierdzenia obsługi.