LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.31

Wykonywanie obs艂ugi liniowej i hangarowej statk贸w powietrznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.31
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 31

1. Wykonywanie obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.31 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami kontrolno-pomiarowymi do obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych;
2) pos艂uguje si臋 sprz臋tem lotniskowo-hangarowym do obs艂ugi statk贸w powietrznych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczno-obs艂ugow膮 statk贸w powietrznych sporz膮dzon膮 w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotycz膮cym obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych;
5) wykonuje przegl膮dy statk贸w powietrznych typowe dla zakresu obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych;
6) zaopatruje instalacje pok艂adowe statk贸w powietrznych w materia艂y eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocen臋 stanu technicznego zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia statk贸w powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urz膮dze艅 statk贸w powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji cz臋艣ci zamiennych i materia艂贸w eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki b艂臋d贸w ludzkich w lotnictwie;
12) okre艣la wp艂yw 艣rodowiska oraz zagro偶e艅 eksploatacyjnych na sprawno艣膰 statku powietrznego.

2. Wykonywanie obs艂ugi hangarowej statk贸w powietrznych
Kwalifikacje w zawodzie MG31 - Ucze艅:
1) okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
2) rozpoznaje wady materia艂贸w konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
3) stosuje technologie napraw element贸w konstrukcyjnych zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia statk贸w powietrznych;
4) rozpoznaje schematy elektryczne i elektroniczne system贸w i urz膮dze艅 statk贸w
powietrznych;
5) dobiera cz臋艣ci zamienne do naprawy statk贸w powietrznych, zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia;
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania cz臋艣ci zamiennych i materia艂贸w;
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materia艂贸w i cz臋艣ci zamiennych;
8) dobiera narz臋dzia do naprawy statk贸w powietrznych, zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia;
9) wykonuje czynno艣ci obs艂ugi technicznej i napraw statk贸w powietrznych, zespo艂贸w, podzespo艂贸w i cz臋艣ci zgodnie z procedurami;
10) usuwa niesprawno艣ci statk贸w powietrznych, zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia,
korzystaj膮c z dokumentacji technicznej;
11) ocenia stan techniczny zespo艂贸w, instalacji i wyposa偶enia statk贸w powietrznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;
12) wykonuje konserwacj臋 instalacji i podzespo艂贸w statk贸w powietrznych;
13) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do pozyskiwania oraz archiwizacji danych dotycz膮cych napraw element贸w konstrukcyjnych zespo艂贸w,
instalacji i wyposa偶enia statk贸w powietrznych;
14) wype艂nia dokumentacj臋 wykonawcz膮 potwierdzenia obs艂ugi.