LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.32

Organizacja i wykonywanie prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.32
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 32

1. Przygotowanie maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych do pracy
Kwalifikacje w zawodzie MG.32 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia statki, si艂ownie okr臋towe, maszyny, urz膮dzenia oraz instalacje okr臋towe;
2) stosuje normy i dokumentacj臋 techniczn膮 dotycz膮ce sprz臋tu kontrolno-
-pomiarowego, maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim;
3) przestrzega procedur dotycz膮cych pobierania na statek: paliwa, olej贸w smarowych,
czynnik贸w ch艂odniczych i gaz贸w technicznych z uwzgl臋dnieniem zasad ochrony 艣rodowiska morskiego i zapobiegania rozlewom zanieczyszcze艅;
4) wykonuje pomiary i uzupe艂nia poziomy paliwa, smar贸w, olej贸w, czynnik贸w
ch艂odniczych i gaz贸w technicznych w zbiornikach okr臋towych;
5) ocenia przydatno艣膰 p艂yn贸w eksploatacyjnych stosowanych w si艂owni okr臋towej;
6) przygotowuje materia艂y oraz cz臋艣ci zamienne do eksploatacji na podstawie dokumentacji;
7) sprawdza szczelno艣膰 i usuwa przecieki maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych.

2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych
Kwalifikacje w zawodzie MG32 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi oraz dokumentacj膮 techniczno-ruchow膮 w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim;
2) dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania oceny
stanu technicznego maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
3) pos艂uguje si臋 sprz臋tem kontrolno-pomiarowym stacjonarnym i przeno艣nym stosowanym w eksploatacji si艂owni okr臋towej;
4) ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
5) okre艣la stopie艅 zu偶ycia element贸w maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
6) uruchamia oraz obs艂uguje maszyny, urz膮dzenia i instalacje okr臋towe;
7) wykonuje regulacje podstawowych parametr贸w pracy uk艂ad贸w i system贸w si艂owni okr臋towej;
8) ustala przyczyny wadliwego funkcjonowania maszyn, urz膮dze艅 i instalacji
okr臋towych oraz lokalizuje miejsca powstania uszkodze艅;
9) dobiera i stosuje narz臋dzia i sprz臋t do przegl膮d贸w technicznych i bie偶膮cego wykonywania prac konserwacyjnych maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
10) stosuje gospodark臋 zu偶ytymi smarami, paliwami i czynnikami ch艂odz膮cymi;
11) stosuje zasady prowadzenia dziennika maszynowego oraz dokumentacji wymaganej przepisami prawa;
12) korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych i symulator贸w maszyn,
urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych.

3. Wykonywanie prac z zakresu napraw i remont贸w maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych
Kwalifikacje w zawodzie MG 32 - Ucze艅:
1) realizuje plany remont贸w maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
2) rozr贸偶nia rodzaje prac remontowych na podstawie specyfikacji, przepis贸w klasyfikacyjnych polskich i zagranicznych instytucji klasyfikacyjnych, zalece艅
producent贸w urz膮dze艅 lub stanu technicznego maszyn, urz膮dze艅 i instalacji
okr臋towych;
3) stosuje technologi臋 naprawy, remontu i monta偶u maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
4) sporz膮dza wykazy cz臋艣ci zamiennych;
5) wykonuje prace przygotowuj膮ce si艂owni臋 do remontu stoczniowego;
6) dobiera i stosuje narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania prac remontowych;
7) wykonuje prace zwi膮zane z demonta偶em i monta偶em maszyn, urz膮dze艅 i instalacji
okr臋towych;
8) dobiera i stosuje metody regeneracji i naprawy cz臋艣ci maszyn oraz nanoszenia na nie pow艂ok ochronnych i regeneracyjnych;
9) kontroluje parametry pracy maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych oraz wykonuje ich regulacje pod nadzorem;
10) ocenia poprawno艣膰 dzia艂ania maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych;
11) rozr贸偶nia i stosuje zasady prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczo艣ci remontowej;
12) wykonuje prace w zakresie uprawnie艅 I stopnia zwi膮zane z ci臋ciem i spawaniem element贸w.

4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych, ratunkowych i ochrony okr臋tu w celu
ratowania na morzu 偶ycia ludzkiego i mienia
Kwalifikacje w zawodzie MG32 - Ucze艅:
1) przestrzega procedur post臋powania w sytuacjach zagro偶enia zdrowia i 偶ycia pasa偶er贸w i za艂ogi okr臋tu;
2) stosuje okr臋towe 艣rodki identyfikacji sygna艂贸w oraz wzywania pomocy na okr臋cie;
3) przestrzega procedur ewakuacji pasa偶er贸w i za艂ogi okr臋tu oraz ratowania rozbitk贸w;
4) obs艂uguje instalacje wykrywcze i alarmowe oraz sprz臋t przeciwpo偶arowy i instalacje ga艣nicze na okr臋cie;
5) stosuje indywidualne i zbiorowe 艣rodki ratownicze i ratunkowe;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z likwidacj膮 rozlew贸w na morzu;
7) przestrzega procedur zwi膮zanych z ochron膮 okr臋tu.