LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.36

Organizacja procesu przer贸bki kopalin sta艂ych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.36
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 36

1. Organizowanie proces贸w klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta艂ych
Kwalifikacje w zawodzie MG.36 - Ucze艅:
1) planuje procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta艂ych;
2) stosuje metody wzbogacania kopalin sta艂ych;
3) planuje procesy wzbogacania kopalin sta艂ych;
4) organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta艂ych;
5) nadzoruje procesy klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta艂ych w w臋z艂ach technologicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne procesu klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta艂ych;
7) prowadzi pobieranie i przygotowanie pr贸bek kopalin sta艂ych do bada艅 technicznych i laboratoryjnych;
8) rozpoznaje zagro偶enia wybuchem py艂贸w i gaz贸w oraz stosuje 艣rodki
zapobiegawcze;
9) kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej;
10) przestrzega procedur zapewniania jako艣ci;
11) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpad贸w powstaj膮cych w procesie klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta艂ych.

2. Organizowanie procesu transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w
przer贸bki kopalin sta艂ych
Kwalifikacje w zawodzie MG36 - Ucze艅:
1) dobiera sprz臋t i narz臋dzia stosowane podczas transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych;
2) dobiera urz膮dzenia do transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych;
3) planuje procesy transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin
sta艂ych;
4) organizuje prace zwi膮zane z transportem, magazynowaniem, za艂adunkiem i zbytem produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych;
5) prowadzi procesy transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki
kopalin sta艂ych;
6) dokumentuje procesy magazynowania, za艂adunku i zbytu produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych;
7) rozpoznaje zagro偶enia wybuchem py艂贸w i gaz贸w oraz stosuje 艣rodki zapobiegawcze podczas transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych;
8) kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas transportu, magazynowania i za艂adunku produkt贸w przer贸bki kopalin sta艂ych.

3. Organizowanie gospodarki wodno-mu艂owej
Kwalifikacje w zawodzie MG 36 - Ucze艅:
1) analizuje zjawiska fizykochemiczne obieg贸w wodno-mu艂owych;
2) planuje proces oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i odwadniania mu艂贸w oraz suszenia i przer贸bki osad贸w;
3) organizuje prace zwi膮zane z oczyszczaniem w贸d obiegowych, zag臋szczaniem i odwadnianiem mu艂贸w oraz suszeniem i przer贸bk膮 osad贸w;
4) nadzoruje oczyszczanie w贸d obiegowych, zag臋szczanie i odwadnianie mu艂贸w oraz suszenie i przer贸bk臋 osad贸w;
5) zagospodarowuje produkty proces贸w oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania
i odwadniania mu艂贸w oraz suszenia i przer贸bki osad贸w;
6) stosuje metody biooczyszczania w贸d obiegowych;
7) okre艣la sposoby zagospodarowania i utylizacji odpad贸w powstaj膮cych w procesie oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i odwadniania mu艂贸w oraz suszenia i przer贸bki osad贸w;
8) dobiera sprz臋t i narz臋dzia stosowane podczas oczyszczania w贸d obiegowych, zag臋szczania i odwadniania mu艂贸w oraz suszenia i przer贸bki osad贸w.