LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.43

Organizacja i prowadzenie procesu obs艂ugi pojazd贸w samochodowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.43
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 43

1. Organizowanie obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.43 - Ucze艅:
1) analizuje wymagania prawne i stosuje zasady, normy i przepisy dotycz膮ce obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych;
2) identyfikuje pojazd przekazany do obs艂ugi i naprawy;
3) sporz膮dza dokumentacj臋 przyj臋cia i wydania pojazdu;
4) ustala zakres oraz terminy przegl膮d贸w, napraw, pr贸b i pomiar贸w kontrolnych pojazd贸w samochodowych;
5) korzysta z dokumentacji technicznej w procesie obs艂ugi i naprawy pojazd贸w
samochodowych;
6) okre艣la przyczyny uszkodze艅 podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w samochodowych;
7) sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w wykonania obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych;
8) prowadzi dokumentacj臋 obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych;
9) przestrzega zasad gospodarki cz臋艣ciami zamiennymi i materia艂ami eksploatacyjnymi pojazd贸w samochodowych;
10) przestrzega zasad recyklingu i post臋powania z odpadami u偶ytkowymi;
11) wprowadza rozwi膮zania organizacyjne wp艂ywaj膮ce na efektywno艣膰 i jako艣膰 obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych.

2. Nadzorowanie obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG43 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad kontakt贸w z klientami;
2) podejmuje decyzje dotycz膮ce realizacji zada艅;
3) przydziela prace z zakresu obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych zespo艂owi pracownik贸w;
4) kontroluje przebieg procesu obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych;
5) ocenia jako艣膰 wykonania zada艅;
6) nadzoruje wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z obs艂ug膮 i konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do obs艂ugi i naprawy pojazd贸w samochodowych.