LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG43

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.43OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 43

1. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.43 - Uczeń:
1) analizuje wymagania prawne i stosuje zasady, normy i przepisy dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
2) identyfikuje pojazd przekazany do obsługi i naprawy;
3) sporządza dokumentację przyjęcia i wydania pojazdu;
4) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;
5) korzysta z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych;
6) określa przyczyny uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
8) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
9) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;
10) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;
11) wprowadza rozwiązania organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

2. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie MG43 - Uczeń:
1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;
2) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;
3) przydziela prace z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;
4) kontroluje przebieg procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
5) ocenia jakość wykonania zadań;
6) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.