LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.09

Eksploatacja otworowa z艂贸偶


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 9

1. Obs艂ugiwanie odwiert贸w eksploatacyjnych z艂贸偶
Kwalifikacje w zawodzie MG.09 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia oraz charakteryzuje metody wydobywania kopalin otworami wiertniczymi;
2) stosuje przepisy prawa geologicznego i g贸rniczego, przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w zakresie dotycz膮cym obs艂ugiwania odwiert贸w eksploatacyjnych w zak艂adach g贸rniczych wydobywaj膮cych kopaliny otworami wiertniczymi;
3) przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych ruchu zak艂ad贸w g贸rnictwa otworowego;
4) pos艂uguje si臋 instrukcjami maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w odwiertach eksploatacyjnych;
5) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do obs艂ugi g艂owic odwiert贸w oraz maszyn i urz膮dze艅 g贸rniczych;
6) obs艂uguje g艂owice odwiert贸w eksploatacyjnych, odpr臋偶aj膮cych i obserwacyjnych;
7) obs艂uguje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do bezpo艣redniej eksploatacji kopalin;
8) charakteryzuje parametry technologiczne procesu wydobywania kopalin;
9) rozr贸偶nia i charakteryzuje substancje chemiczne stosowane podczas eksploatacji otworowej;
10) dokonuje odczytu i rejestracji wskaza艅 przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych;
11) przygotowuje stanowisko do wykonania pomiar贸w wg艂臋bnych w odwiertach;
12) wykonuje obr贸bk臋 odwiert贸w eksploatacyjnych;
13) przygotowuje i wykonuje zabiegi intensyfikacji wydobycia kopalin;
14) wykonuje konserwacj臋 oraz drobne naprawy obs艂ugiwanych urz膮dze艅 eksploatacyjnych.

2. Obs艂ugiwanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
Kwalifikacje w zawodzie MG9 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia i charakteryzuje zanieczyszczenia ropy naftowej i gazu ziemnego;
2) charakteryzuje metody usuwania zanieczyszcze艅 z ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
4) pos艂uguje si臋 instrukcjami maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach
oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
5) rozr贸偶nia elementy na schematach technologicznych instalacji do oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
6) prowadzi proces stabilizacji ropy naftowej;
7) obs艂uguje urz膮dzenia do rozbijania emulsji ropnych;
8) obs艂uguje urz膮dzenia do osuszania gazu ziemnego;
9) obs艂uguje urz膮dzenia do odgazolinowania gazu ziemnego;
10) obs艂uguje urz膮dzenia do usuwania zanieczyszcze艅 gazu ziemnego;
11) rozr贸偶nia materia艂y oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
12) dobiera sprz臋t i narz臋dzia do prac zwi膮zanych z oczyszczaniem ropy naftowej i gazu
ziemnego;
13) wykonuje konserwacj臋 oraz drobne naprawy urz膮dze艅 stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego.

3. Obs艂ugiwanie zbiornik贸w magazynowych oraz maszyn i urz膮dze艅 do transportu
kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG 09 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje, wyja艣nia budow臋 i charakteryzuje parametry techniczne zbiornik贸w magazynowych;
2) wyja艣nia zasady obs艂ugi zbiornik贸w magazynowych;
3) rozr贸偶nia klasy niebezpiecze艅stwa po偶arowego magazynowanych kopalin;
4) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas magazynowania i transportu
kopalin;
5) pos艂uguje si臋 instrukcjami zbiornik贸w magazynowych oraz maszyn i urz膮dze艅 do transportu kopalin;
6) wykonuje pomiary ilo艣ci kopalin w zbiornikach magazynowych;
7) pobiera pr贸bki kopalin do bada艅 laboratoryjnych;
8) wykonuje konserwacj臋 i drobne naprawy element贸w uzbrojenia zbiornika magazynowego;
9) dokumentuje ilo艣膰 ropy naftowej, gazu ziemnego, gazoliny i wody z艂o偶owej w dziennych raportach produkcyjnych;
10) obs艂uguje zbiorniki magazynowe kopalin;
11) obs艂uguje pompy do t艂oczenia kopalin;
12) obs艂uguje urz膮dzenia do nape艂niania cystern;
13) obs艂uguje spr臋偶arki do t艂oczenia gazu ziemnego;
14) obs艂uguje ruroci膮gi do transportu kopalin;
15) dobiera sprz臋t i narz臋dzia do prac zwi膮zanych z magazynowaniem i transportem kopalin;
16) wykonuje konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do transportu kopalin.