LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.10

Organizacja i prowadzenie proces贸w wytwarzania obuwia

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOD.10):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 10

MOD.10.2 - Podstawy obuwnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.10)

  1. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne
 • rozr贸偶nia rysunek artystyczny, ilustracyjny i techniczny
 • wymienia zasady sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego
 • stosuje stopnie uproszczenia rysunku technicznego
 • odczytuje symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkice element贸w maszyn obuwniczych
 • wykonuje schematy techniczne maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych z wykorzystaniem zasad rysunku technicznego
 • wykonuje odr臋czne szkice i rysunki obuwia oraz element贸w sk艂adowych obuwia
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji
 • definiuje dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮
 • stosuje dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.10 - charakteryzuje budow臋 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi obuwniczych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • opisuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi obuwniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje nap臋d贸w maszyn obuwniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania nap臋d贸w maszyn obuwniczych
  4. rozr贸偶nia rodzaje sk贸r, tworzyw sztucznych i sk贸ropodobnych, wyrob贸w w艂贸kienniczych i papierniczych
 • wymienia rodzaje materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • rozr贸偶nia materia艂y obuwnicze stosowane na wierzchy i spody obuwia
 • opisuje budow臋 histologiczn膮 sk贸ry naturalnej
 • opisuje sk艂ad chemiczny sk贸ry (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje sk贸ry w zale偶no艣ci od sposobu garbowania i sposobu wyko艅czenia
 • dokonuje podzia艂u sk贸r naturalnych pod wzgl臋dem surowca i rodzaju wyprawy
 • identyfikuje materia艂y w艂贸kiennicze i papiernicze stosowane do produkcji obuwia
 • identyfikuje tworzywa sztuczne i sk贸ropodobne do produkcji obuwia
 • opisuje materia艂y w艂贸kiennicze, tworzywa sztuczne, sk贸ropodobne oraz papiernicze stosowane do produkcji obuwia
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia przydatno艣膰 sk贸ry wyprawionej do produkcji obuwia
 • opisuje wady i uszkodzenia sk贸r wyprawionych
 • rozr贸偶nia wady i uszkodzenia sk贸r wyprawionych
 • dokonuje podzia艂u sk贸r wyprawionych pod wzgl臋dem ich gatunku jako艣ciowego
 • ocenia mo偶liwo艣膰 wykorzystania do produkcji obuwia sk贸r posiadaj膮cych wady i uszkodzenia
  6. okre艣la topograficzny uk艂ad sk贸r
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci w uk艂adzie topograficznym sk贸r
 • opisuje cz臋艣ci uk艂adu topograficznego sk贸r
 • wskazuje kierunki ci膮gliwo艣ci sk贸ry w uk艂adzie topograficznym
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci sk贸ry, uwzgl臋dniaj膮c jej topografi臋
  7. oznacza w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • wymienia urz膮dzenia i aparatur臋 stosowan膮 do oznaczania w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w obuwniczych
 • opisuje urz膮dzenia i aparatur臋 do oznaczania w艂a艣ciwo艣ci chemicznych, fizycznych i mechanicznych materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary i badania s艂u偶膮ce oznaczeniu w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w
  8. stosuje maszyny i urz膮dzenia obuwnicze
 • wymienia parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • okre艣la parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • wskazuje nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • przygotowuje maszyny i urz膮dzenia obuwnicze do pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅
  9. charakteryzuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • wymienia zadania, do wykonania kt贸rych mo偶na zastosowa膰 w obuwnictwie programy komputerowe
 • wymienia maszyny i urz膮dzenia obuwnicze sterowane komputerowo
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia obuwnicze sterowane komputerowo
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.10.3 - Badanie w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD10)

  1. charakteryzuje metody bada艅 materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • dokonuje podzia艂u metod bada艅 materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • opisuje metody bada艅 materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • dobiera metody bada艅 do oznaczania w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • stosuje narz臋dzia i sprz臋t do oceny w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia na podstawie bada艅 laboratoryjnych
  2. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia na podstawie bada艅 laboratoryjnych
 • wymienia badania laboratoryjne stosowane do oceny w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • wymienia urz膮dzenia i aparatur臋 badawcz膮 stosowan膮 w badaniach laboratoryjnych do oceny w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do oceny w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • opisuje przebieg bada艅 laboratoryjnych materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje urz膮dzenia i aparatur臋 badawcz膮 do oceny w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • wykonuje badania laboratoryjne materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia na podstawie bada艅 laboratoryjnych
 • analizuje wyniki bada艅 laboratoryjnych w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i p贸艂produkt贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD10 - okre艣la przydatno艣膰 materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • opisuje metody organoleptyczne bada艅 w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • wykonuje badania organoleptyczne materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia w celu okre艣lenia przydatno艣ci do produkcji obuwia
 • analizuje wyniki bada艅 organoleptycznych materia艂贸w
 • klasyfikuje materia艂y ze wzgl臋du na ich przydatno艣膰 do produkcji obuwia
  4. charakteryzuje parametry technologiczne materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • wymienia parametry technologiczne materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • okre艣la zale偶no艣ci mi臋dzy parametrami technologicznymi materia艂u stosowanego w produkcji obuwia a jego w艂a艣ciwo艣ciami u偶ytkowymi
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci wybranych materia艂贸w stosowanych w produkcji obuwia
 • ocenia materia艂y stosowane w procesie produkcji obuwia pod wzgl臋dem wymaga艅 technologicznych i u偶ytkowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera materia艂y pomocnicze do 艂膮czenia element贸w obuwia
 • klasyfikuje materia艂y pomocnicze do 艂膮czenia element贸w obuwia
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w pomocniczych do 艂膮czenia element贸w obuwia
 • wskazuje zastosowanie materia艂贸w pomocniczych do 艂膮czenia element贸w obuwia
 • ocenia przydatno艣膰 materia艂贸w pomocniczych do 艂膮czenia element贸w obuwia
  6. dobiera materia艂y i 艣rodki do wyko艅czenia obuwia
 • klasyfikuje materia艂y i 艣rodki do wyko艅czenia obuwia
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w i 艣rodk贸w do wyko艅czenia obuwia w procesie produkcji obuwia
 • wskazuje zastosowanie materia艂贸w stosowanych do wyko艅czenia obuwia w procesie produkcji obuwia
 • ocenia przydatno艣膰 materia艂贸w i 艣rodki do wyko艅czenia obuwia

MOD.10.4 - Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.10)

  1. pos艂uguje si臋 Polsk膮 Klasyfikacj膮 Wyrob贸w i Us艂ug
 • wymienia podstawowe kryteria klasyfikacyjne Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • okre艣la zasady budowy i tworzenia schematu Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • omawia spos贸b klasyfikowania produkt贸w do poszczeg贸lnych grup Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug
 • stosuje symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug dla obuwia i materia艂贸w stosowanych w procesie produkcji obuwia
  2. planuje rozmieszczenie stanowisk roboczych w procesie produkcji obuwia
 • okre艣la kryteria rozmieszczenia stanowisk roboczych stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do stanowisk roboczych stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • planuje rozmieszczenie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie produkcji obuwia
 • sporz膮dza schemat organizacyjny rozmieszczenia stanowisk roboczych stosowanych w procesie produkcji obuwia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.10 - charakteryzuje formy organizacji produkcji obuwia
 • wymienia formy organizacji produkcji obuwia
 • opisuje formy organizacji produkcji obuwia
 • dobiera formy organizacji produkcji obuwia
 • ocenia przydatno艣膰 i mo偶liwo艣膰 zastosowania wybranej formy organizacji produkcji obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje powi膮zania kooperacyjne mi臋dzy stanowiskami roboczymi i modu艂ami produkcyjnymi
 • wskazuje form臋 organizacji produkcji obuwia dla okre艣lonych modu艂贸w produkcyjnych
 • planuje uk艂ad stanowisk roboczych dla realizacji modu艂贸w produkcyjnych
  4. nadzoruje proces produkcji obuwia
 • wymienia zadania nadzoru i kontroli w procesie produkcji obuwia
 • opisuje metody nadzoru i kontroli w procesie produkcji obuwia
 • ustala kolejno艣膰 dzia艂a艅 kontrolnych w czasie procesu produkcji obuwia
 • dobiera metody oceny gotowego wyrobu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi nadz贸r kolejnych etap贸w procesu produkcji obuwia
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la normy zu偶ycia materia艂贸w podstawowych i pomocniczych w procesie produkcji obuwia
 • wymienia metody wyznaczania norm zu偶ycia materia艂贸w podstawowych i pomocniczych w procesie produkcji obuwia
 • oblicza powierzchni臋 netto, brutto element贸w oraz procent odpadu mi臋dzywzornikowego
 • ocenia dany wz贸r obuwia pod wzgl臋dem jego ekonomiczno艣ci
 • dokonuje kalkulacji zu偶ycia materia艂贸w podstawowych i pomocniczych w procesie produkcji obuwia
  6. ustala normy czasu pracy w procesie produkcji obuwia
 • wymienia metody normowania czasu pracy
 • por贸wnuje metody ustalania norm czasu pracy
 • dobiera metody normowania czasu pracy
 • wyja艣nia struktur臋 czasu roboczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody pomiaru zu偶ycia czasu pracy
 • dobiera metody pomiaru zu偶ycia czasu pracy
 • oblicza norm臋 pracy dla jednostki i serii wyrob贸w
 • analizuje wykorzystanie czasu pracy na stanowiskach roboczych

MOD.10.5 - Projektowanie i konstruowanie obuwia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD10)

  1. charakteryzuje zasady projektowania i konstruowania obuwia
 • wymienia metody projektowania i konstruowania obuwia
 • opisuje metody projektowania i konstruowania obuwia
 • wykre艣la siatk臋 konstrukcyjn膮 na podstawie przekroju stopy
 • dobiera metody projektowania i konstruowania wzor贸w obuwia w zale偶no艣ci od systemu monta偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady projektowania i konstruowania obuwia
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce projektowanie obuwia
  2. sporz膮dza dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮 obuwia
 • sporz膮dza zestawienie element贸w sk艂adowych dla wybranych wzor贸w obuwia
 • sporz膮dza zestawienie materia艂贸w podstawowych i pomocniczych dla wybranych wzor贸w obuwia
 • dobiera rozwi膮zania technologiczne dla poszczeg贸lnych etap贸w produkcji wybranych wzor贸w obuwia
 • sporz膮dza wykaz maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w produkcji wybranych wzor贸w obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje schematy organizacyjne rozkroju, opracowania, szwalni, monta偶u dla wybranych wzor贸w obuwia
 • wykonuje wykresy 艣cieniania element贸w obuwia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD10 - opracowuje projekty obuwia
 • wykonuje szkice i rysunki 偶urnalowe r贸偶nych wzor贸w obuwia
 • wykonuje kopi臋 艣rodkow膮 kopyta wybran膮 metod膮 projektowania i konstruowania
 • wykonuje kapturek kontrolny kopyta i kopi臋 podstawy kopyta
 • sporz膮dza modele podstawowe wierzch贸w i podszewek r贸偶nych wzor贸w obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje projekty podeszew do r贸偶nych typ贸w obuwia
 • sporz膮dza rysunki z艂o偶eniowe wzornik贸w wierzch贸w, podszewek i mi臋dzypodszewek dla r贸偶nych wzor贸w obuwia
 • opracowuje wzorniki element贸w sk艂adowych wierzch贸w i podszewek dla r贸偶nych wzor贸w obuwia
 • sporz膮dza pierwowz贸r cholewki
 • ocenia pasowno艣膰 cholewki
 • wykonuje projekty obcas贸w do r贸偶nych typ贸w obuwia
 • opracowuje wzorniki element贸w sk艂adowych spod贸w i sporz膮dza ich zestawienie
  4. charakteryzuje materia艂y podstawowe i pomocnicze do produkcji obuwia
 • klasyfikuje materia艂y stosowane w produkcji obuwia
 • dobiera materia艂y podstawowe i pomocnicze, uwzgl臋dniaj膮c w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe obuwia
 • dobiera materia艂y podstawowe i pomocnicze, uwzgl臋dniaj膮c technologi臋 wykonania obuwia
 • wykonuje zestawienia materia艂贸w podstawowych i pomocniczych do produkcji wybranych typ贸w obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia przydatno艣膰 wybranych materia艂贸w podstawowych i pomocniczych do produkcji obuwia do produkcji obuwia
 • analizuje poprawno艣膰 wyboru uk艂ad贸w materia艂owych do wybranych typ贸w obuwia
 • projektuje kompozycje uk艂ad贸w materia艂owych do r贸偶nych typ贸w i wzor贸w obuwia

MOD.10.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD 10)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD 10 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela odpowiedzi klientowi, wyja艣nia zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko,
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca klienta
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. w wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. w filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym