LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.11

Organizacja proces贸w wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 11

MOD.11.2 - Podstawy odzie偶ownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.11)

  1. charakteryzuje grupy wyrob贸w odzie偶owych
 • opisuje wyroby odzie偶owe w zale偶no艣ci od przeznaczenia, takie jak: bieli藕niane, sportowe, wieczorowe, koktajlowe i niemowl臋ce
 • rozr贸偶nia wyroby odzie偶owe w zale偶no艣ci od technologii wytwarzania, takie jak: wyroby odzie偶owe z tkanin, materia艂贸w powlekanych, dzianin i w艂贸knin
  2. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wymienia surowce i wyroby w艂贸kiennicze
 • pos艂uguje si臋 metodami identyfikacji w艂贸kien
 • identyfikuje rodzaje w艂贸kien na podstawie opisu, rysunk贸w przekroj贸w i w艂a艣ciwo艣ci
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne w艂贸kien (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci technologiczne w艂贸kien
 • okre艣la wp艂yw w艂a艣ciwo艣ci w艂贸kien na cechy u偶ytkowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wskazuje zastosowanie w艂贸kien
 • rozr贸偶nia tkaniny i rozpoznaje ich w艂asno艣ci u偶ytkowe
 • rozr贸偶nia wyroby dziane i wskazuje ich zastosowanie
 • wymienia r贸偶nice mi臋dzy w艂贸knin膮, prz臋dzin膮 i tkanin膮 oraz wskazuje ich zastosowanie
 • rozr贸偶nia wyroby w艂贸kiennicze, takie jak: filce, wyroby laminowane i powlekane oraz wskazuje ich zastosowanie
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.11 - wykonuje badania surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la celowo艣膰 wykonywania bada艅 surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • rozpoznaje urz膮dzenia i przyrz膮dy do bada艅 organoleptycznych surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje parametry budowy wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci wyrob贸w w艂贸kienniczych na podstawie bada艅 organoleptycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia wska藕niki u偶ytkowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la zastosowanie wyrob贸w w艂贸kienniczych w oparciu o wyniki bada艅 organoleptycznych
 • stosuje metody bada艅 organoleptycznych surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
  4. opracowuje kompozycje kolorystyczne
 • rozr贸偶nia barwy zasadnicze, pochodne i neutralne
 • klasyfikuje barwy w zale偶no艣ci od kontrastu, jasno艣ci i temperatury (ciep艂e i zimne)
 • opisuje uk艂ady barw i kompozycji kolorystycznych
 • dobiera kompozycje barw dope艂niaj膮cych i kontrastowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera kolorystyk臋 do projektowanych wyrob贸w odzie偶owych, typ贸w sylwetki i urody
 • rozpoznaje barwy z艂amane i zgaszone
 • rozpoznaje zestawienia tonalne i chromatyczne
 • proponuje zestawienia wzor贸w i kolor贸w w projektach wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje uk艂ady barw kompozycji kolorystycznych
 • stosuje techniki rysunkowe i malarskie podczas tworzenia kompozycji kolorystycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady wykonywania pomiar贸w krawieckich
 • okre艣la przybory i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w krawieckich
 • rozpoznaje znaki i symbole krawieckie
 • dobiera rodzaj pomiaru krawieckiego w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanych wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje przybory i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w krawieckich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje wyniki pomiar贸w krawieckich z zastosowaniem symboli krawieckich
  6. stosuje maszyny i urz膮dzenia w procesie wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych w r贸偶nych fazach procesu technologicznego
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia przygotowawcze i krojcze
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia w krojowni
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych w szwalni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie obr贸bki parowo-cieplnej
 • okre艣la mechanizmy w maszynach szwalniczych
 • stosuje oprzyrz膮dowanie maszyn szwalniczych
  7. okre艣la sposoby konserwacji materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje i stosuje znaki informuj膮ce o sposobie konserwacji wyrobu odzie偶owego
 • dobiera sposoby konserwacji w zale偶no艣ci od sk艂adu surowcowego
 • dobiera sposoby usuwania plam i zabrudze艅 z wyrobu odzie偶owego w zale偶no艣ci od ich pochodzenia i rodzaju wyko艅czenia wyrobu
  8. pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.11.3 - Przygotowanie proces贸w wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD11)

  1. opracowuje dokumentacj臋 techniczno- technologiczn膮 wyrob贸w odzie偶owych
 • opisuje elementy dokumentacji techniczno- technologicznej procesu produkcyjnego
 • odczytuje graficzne zapisy (rysunki instrukta偶owe) wykonania w臋z艂贸w technologicznych wyrob贸w i element贸w wyrobu
 • okre艣la kolejno艣膰 czynno艣ci na podstawie opisu i rysunku modelowego podczas wykonywania wyrob贸w odzie偶owych
  2. charakteryzuje sposoby warstwowania materia艂贸w odzie偶owych
 • sprawdza jako艣膰 materia艂贸w odzie偶owych przed rozkrojem
 • wykorzystuje sposoby warstwowania materia艂贸w odzie偶owych w zale偶no艣ci od jego rodzaju
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do warstwowania materia艂贸w odzie偶owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD11 - planuje proces rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • dobiera urz膮dzenie do rozkroju ma艂ych element贸w
 • planuje uk艂ady szablon贸w
 • okre艣la zastosowanie krajarek przeno艣nych i stacjonarnych
 • dobiera wysoko艣膰 nak艂adu podczas krojenia no偶em pionowym i tarczowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z rozkrojem materia艂贸w odzie偶owych
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 krojczych
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia do rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • okre艣la zastosowanie komputerowego systemu przygotowania produkcji w krojowni
 • sporz膮dza uk艂ady kroju z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  4. charakteryzuje techniki klejenia element贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje rodzaje materia艂贸w wzmacniaj膮cych
 • dobiera techniki klejenia element贸w wyrob贸w odzie偶owych w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u
 • dobiera rodzaj materia艂贸w klejowych do element贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera rodzaj urz膮dzenia do stosowanej techniki klejenia element贸w wyrob贸w odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje techniki klejenia element贸w wyrob贸w odzie偶owych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje sposoby znakowania i kompletowania wykroj贸w
 • dobiera sposoby znakowania wykroj贸w w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u odzie偶owego
 • okre艣la sposoby znakowania miejsc wykonania zabieg贸w technologicznych
 • stosuje urz膮dzenia do znakowania zewn臋trznych i wewn臋trznych punkt贸w spotka艅 w wykrojach
 • stosuje urz膮dzenia do numerowania wykroj贸w
  6. planuje wykorzystanie odpad贸w materia艂贸w odzie偶owych
 • klasyfikuje odpady materia艂贸w odzie偶owych
 • wskazuje sposoby wykorzystania odpad贸w materia艂贸w odzie偶owych
  7. okre艣la metody i systemy organizacji produkcji wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera systemy organizacji produkcji w zak艂adzie odzie偶owym
 • dobiera metod臋 w zale偶no艣ci od typu produkcji
 • oblicza obci膮偶enie stanowisk produkcyjnych
 • planuje rozmieszczenie stanowisk pracy w procesie produkcji wyrob贸w odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮
  8. dobiera maszyny szwalnicze i urz膮dzenia do produkcji wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera maszyny szwalnicze i urz膮dzenia w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanej operacji technologicznej
 • dobiera oprzyrz膮dowanie maszyn szwalniczych w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanej operacji technologicznej
 • okre艣la zastosowanie maszyn szwalniczych i urz膮dze艅 do produkcji wyrob贸w odzie偶owych
  9. dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki termicznej
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki termicznej gotowego wyrobu odzie偶owego
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki termicznej element贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera techniki prasowania, takie jak: zaprasowanie, rozprasowanie
 • okre艣la parametry procesu obr贸bki termicznej takie jak: czas, temperatur臋, docisk (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki termicznej
  11. organizuje transport wewn臋trzny w zak艂adzie odzie偶owym
 • wskazuje spos贸b przekazywania wyrob贸w na stanowiska zgodnie z przebiegiem procesu produkcyjnego
 • okre艣la rodzaj transportu wewn臋trznego w zale偶no艣ci od systemu produkcji
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia transportu wewn臋trznego na podstawie rysunk贸w i schemat贸w
 • wskazuje spos贸b przekazywania produkcji mi臋dzy wydzia艂ami produkcyjnymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje bezpieczn膮 prac臋 przy transporcie wewn臋trznym
  12. ocenia jako艣膰 wykonanych wyrob贸w odzie偶owych
 • klasyfikuje rodzaje b艂臋d贸w w wyrobach odzie偶owych
 • klasyfikuje wyroby odzie偶owe na podstawie kategorii b艂臋du
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 wyrob贸w odzie偶owych
 • ocenia zgodno艣膰 wykonania wyrobu odzie偶owego z dokumentacj膮 techniczno-technologiczn膮 tego wyrobu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la jako艣膰 wyrobu odzie偶owego na podstawie kategorii b艂臋du
 • okre艣la stopnie jako艣ci wyrob贸w odzie偶owych w zale偶no艣ci od liczby b艂臋d贸w
  13. charakteryzuje sposoby metkowania, pakowania i przechowywania gotowych wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la miejsce umieszczenia wszywek, metek i etykiet w gotowym wyrobie odzie偶owym
 • dobiera spos贸b pakowania gotowych wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la warunki przechowywania w magazynie gotowych wyrob贸w odzie偶owych

MOD.11.4 - Organizowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z marketingiem oraz sprzeda偶膮 wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.11)

  1. okre艣la potrzeby grup docelowych klient贸w
 • wskazuje 藕r贸d艂a informacji o aktualnych trendach w modzie
 • opisuje rynek mody wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la typy klient贸w
 • identyfikuje rodzaje potrzeb klient贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la cechy wsp贸lne okre艣lonej grupy docelowej
  2. projektuje wyroby odzie偶owe, uwzgl臋dniaj膮c aktualne trendy w modzie
 • okre艣la 藕r贸d艂a inspiracji kultur膮 regionaln膮, historyczn膮
 • identyfikuje trendy w modzie w danym sezonie
 • dobiera elementy charakterystyczne dla trend贸w w modzie do projektowanych wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje obowi膮zuj膮ce na dany sezon tkaniny, kolory, dodatki, elementy zdobnicze i fasony (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la cechy kolekcji wyrob贸w odzie偶owych
 • projektuje kolekcje wyrob贸w odzie偶owych uwzgl臋dniaj膮c aktualne trendy w modzie i grupy docelowe klient贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.11 - okre艣la instrumenty promocji wyrob贸w odzie偶owych stosowane na rynku mody
 • dobiera instrumenty promocji wyrob贸w odzie偶owych
 • wskazuje narz臋dzia promocji i sprzeda偶y wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la cele promocji wyrob贸w odzie偶owych
 • identyfikuje rodzaje no艣nik贸w reklamy zewn臋trznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody promocji kolekcji wyrob贸w odzie偶owych
 • identyfikuje rodzaje no艣nik贸w reklamy internetowej
 • wskazuje narz臋dzia wykorzystywane w public relations
 • wskazuje nazwy portali spo艂eczno艣ciowych wykorzystywanych do promocji marki modowej
  4. organizuje dzia艂ania zwi膮zane z kontraktacj膮 kolekcji wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la dzia艂ania zwi膮zane z kontraktacj膮 kolekcji wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera proces wyboru i zam贸wienia kolekcji wyrob贸w odzie偶owych
 • rozr贸偶nia zasady kontraktacji kolekcji odzie偶y
  5. Kwalifikacje zawodowe - wyznacza strategie i kana艂y dystrybucji wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la funkcje dystrybucji
 • wymienia po艣rednik贸w w kana艂ach dystrybucji
 • wskazuje rodzaje kana艂贸w dystrybucji
 • wymienia strategie dystrybucji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje kryteria doboru kana艂贸w dystrybucji wyrob贸w odzie偶owych
  6. okre艣la dzia艂ania z zakresu marketingu mody
 • rozpoznaje dzia艂ania z zakresu marketingu mody
 • wskazuje elementy tworzenia to偶samo艣ci marki i rozpoznawalno艣ci przez potencjalnych klient贸w na rynku
 • wymienia kategorie marek
 • wymienia elementy marketingu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje narz臋dzia komunikacji s艂u偶膮ce promocji marek modowych
  7. aran偶uje przestrze艅 wystawow膮 i sprzeda偶ow膮 salon贸w odzie偶owych
 • wymienia narz臋dzia sprzeda偶y wizualnej
 • rozr贸偶nia rodzaje powierzchni wystawowej i sprzeda偶owej
 • rozpoznaje rodzaje wystaw
 • stosuje zasady wykonania kompozycji wystawy sprzeda偶owej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sprz臋t wystawowy
 • wyr贸偶nia strefy salon贸w odzie偶owych
 • wymienia zasady ekspozycji towar贸w w poszczeg贸lnych strefach salon贸w odzie偶owych
 • wskazuje zasady pozycjonowania produkt贸w
 • wykonuje projekt graficzny zagospodarowania przestrzeni sklepowej
 • wykonuje projekt graficzny przestrzeni wystawowej i sprzeda偶owej salon贸w odzie偶owych
 • okre艣la zasady projektowania przestrzeni wystawowej i sprzeda偶owej
 • stosuje zasady dzia艂alno艣ci marketingowej w procesie aran偶owania przestrzeni salon贸w odzie偶owych
  8. opracowuje koncepcje sprzeda偶y internetowej wyrob贸w odzie偶owych
 • wymienia cechy sklepu internetowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce sprzeda偶y internetowej wyrob贸w odzie偶owych
 • omawia 鈥瀦asad臋 trzech e鈥 w obs艂udze klienta: etyka, estetyka, etykieta
 • przestrzega zasad kultury w sprzeda偶y internetowej wyrob贸w odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la metody i narz臋dzia sprzeda偶y internetowej wyrob贸w odzie偶owych
 • omawia zasady sprzeda偶y internetowej

MOD.11.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD11)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego,
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD11 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela odpowiedzi klientowi, wyja艣nia zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca klienta
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. w wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. w filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany mat