LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.05

Wytwarzanie obuwia

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOD.5):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 5

MOD.05.2 - Podstawy obuwnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.05)

  1. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne
 • rozr贸偶nia rysunek artystyczny, ilustracyjny i techniczny
 • wymienia zasady sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego
 • stosuje stopnie uproszczenia rysunku technicznego
 • odczytuje symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkice element贸w maszyn obuwniczych
 • wykonuje schematy techniczne maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych z wykorzystaniem zasad rysunku technicznego
 • wykonuje odr臋czne szkice i rysunki obuwia oraz element贸w sk艂adowych obuwia
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji
 • definiuje dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮
 • stosuje dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.05 - charakteryzuje budow臋 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi obuwniczych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • opisuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi obuwniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje nap臋d贸w maszyn obuwniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania nap臋d贸w maszyn obuwniczych
  4. rozr贸偶nia rodzaje sk贸r, tworzyw sztucznych i sk贸ropodobnych, wyrob贸w w艂贸kienniczych i papierniczych
 • wymienia rodzaje materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • rozr贸偶nia materia艂y obuwnicze stosowane na wierzchy i spody obuwia
 • opisuje budow臋 histologiczn膮 sk贸ry naturalnej
 • opisuje sk艂ad chemiczny sk贸ry (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje sk贸ry w zale偶no艣ci od sposobu garbowania i sposobu wyko艅czenia
 • dokonuje podzia艂u sk贸r naturalnych pod wzgl臋dem surowca i rodzaju wyprawy
 • identyfikuje materia艂y w艂贸kiennicze i papiernicze stosowane do produkcji obuwia
 • identyfikuje tworzywa sztuczne i sk贸ropodobne do produkcji obuwia
 • opisuje materia艂y w艂贸kiennicze, tworzywa sztuczne, sk贸ropodobne oraz papiernicze stosowane do produkcji obuwia
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia przydatno艣膰 sk贸ry wyprawionej do produkcji obuwia
 • opisuje wady i uszkodzenia sk贸r wyprawionych
 • rozr贸偶nia wady i uszkodzenia sk贸r wyprawionych
 • dokonuje podzia艂u sk贸r wyprawionych pod wzgl臋dem ich gatunku jako艣ciowego
 • ocenia mo偶liwo艣膰 wykorzystania do produkcji obuwia sk贸r posiadaj膮cych wady i uszkodzenia
  6. okre艣la topograficzny uk艂ad sk贸r
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci w uk艂adzie topograficznym sk贸r
 • opisuje cz臋艣ci uk艂adu topograficznego sk贸r
 • wskazuje kierunki ci膮gliwo艣ci sk贸ry w uk艂adzie topograficznym
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci sk贸ry, uwzgl臋dniaj膮c jej topografi臋
  7. oznacza w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia
 • wymienia urz膮dzenia i aparatur臋 stosowan膮 do oznaczania w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w obuwniczych
 • opisuje urz膮dzenia i aparatur臋 do oznaczania w艂a艣ciwo艣ci chemicznych, fizycznych i mechanicznych materia艂贸w stosowanych do produkcji obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary i badania s艂u偶膮ce oznaczeniu w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w
  8. stosuje maszyny i urz膮dzenia obuwnicze
 • wymienia parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • okre艣la parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • wskazuje nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 obuwniczych
 • przygotowuje maszyny i urz膮dzenia obuwnicze do pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅
  9. charakteryzuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • wymienia zadania, do wykonania kt贸rych mo偶na zastosowa膰 w obuwnictwie programy komputerowe
 • wymienia maszyny i urz膮dzenia obuwnicze sterowane komputerowo
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia obuwnicze sterowane komputerowo
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.05.3 - Przygotowanie i rozkr贸j materia艂贸w na elementy sk艂adowe wierzch贸w i spod贸w obuwia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD5)

  1. ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w procesie rozkroju materia艂贸w
 • wskazuje parametry zwi膮zane ze stanem technicznym maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do rozkroju
 • rozr贸偶nia czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn do rozkroju
 • opisuje parametry pracy maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do rozkroju materia艂贸w
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  2. u偶ywa maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do rozkroju materia艂贸w na wierzchy i spody obuwia
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do rozkroju materia艂贸w na wierzchy i spody obuwia
 • opisuje zastosowanie i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 do rozkroju
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia stosowane do rozkroju
 • ustawia i reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do rozkroju (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nadzoruje prac臋 maszyn i urz膮dze艅 w czasie wykonywania rozkroju
 • usuwa typowe usterki i nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do rozkroju
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 przy obs艂udze maszyn do rozkroju
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do rozkroju
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD5 - charakteryzuje elementy sk艂adowe obuwia
 • wskazuje elementy sk艂adowe wierzchu i spodu w r贸偶nych typach i rodzajach obuwia
 • okre艣la funkcje i w艂a艣ciwo艣ci element贸w sk艂adowych wierzchu i spodu obuwia
 • rozr贸偶nia elementy wierzchu obuwia
 • rozr贸偶nia elementy spodu obuwia
  4. charakteryzuje materia艂y do wytwarzania wierzch贸w i spod贸w obuwia
 • stosuje zasady doboru materia艂贸w podstawowych i pomocniczych do wytwarzania wierzch贸w i spod贸w obuwia
 • okre艣la kryteria doboru materia艂贸w do wytwarzania wierzch贸w i spod贸w obuwia
 • dokonuje podzia艂u materia艂贸w stosowanych na wierzchy i spody obuwia
 • okre艣la przydatno艣膰 materia艂贸w do wytwarzania wierzch贸w i spod贸w obuwia
  5. Kwalifikacje zawodowe - wycina elementy obuwia
 • stosuje zasady, systemy i metody rozkroju materia艂贸w obuwniczych
 • kompletuje wyci臋te elementy obuwia zgodnie z dokumentacj膮
  6. klasyfikuje odpady technologiczne powstaj膮ce podczas rozkroju materia艂贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje oraz klasy odpadu technologicznego powstaj膮cego podczas rozkroju r臋cznego i mechanicznego
 • sortuje odpady technologiczne
 • okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania odpad贸w technologicznych sk贸r i materia艂贸w niesk贸rzanych

MOD.05.4 - Wykonywanie obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.5)

  1. ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • wskazuje parametry zwi膮zane ze stanem technicznym maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • rozr贸偶nia czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • opisuje parametry pracy narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
  2. u偶ywa maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu
 • opisuje zastosowanie i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu
 • ustawia i reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nadzoruje prac臋 maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • usuwa typowe usterki i nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 przy obs艂udze maszyn do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do obr贸bki i monta偶u element贸w spodu obuwia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.5 - wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 element贸w spodu obuwia
 • wymienia metody formowania element贸w spodu obuwia
 • wymienia czynno艣ci przy formowaniu element贸w spodu obuwia metod膮 wulkanizacji
 • wymienia czynno艣ci przy formowaniu element贸w spodu obuwia metod膮 nalewania, wtrysku, wulkanizacji i nalewania
 • wykonuje elementy spodu obuwia formowane metod膮 nalewania, wtrysku, wulkanizacji i nalewania
  4. wykonuje obr贸bk臋 i monta偶 element贸w spodu obuwia
 • dobiera metody i techniki obr贸bki element贸w spodu w zale偶no艣ci od zastosowanego materia艂u i systemu monta偶u
 • wymienia kolejno艣膰 czynno艣ci przy obr贸bce i monta偶u element贸w spodu obuwia
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obr贸bk膮 i monta偶em element贸w spodu obuwia
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia jako艣膰 wytwarzanych element贸w spodu obuwia
 • formu艂uje ocen臋 poprawno艣ci wykonania element贸w spodu obuwia w oparciu o przeprowadzon膮 kontrol臋 organoleptyczn膮
 • wskazuje wady wykonanych element贸w spodu obuwia
 • ocenia wp艂yw wad w wykonaniu element贸w spodu obuwia na jako艣膰 gotowego obuwia

MOD.05.5 - Wytwarzanie cholewek (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD05)

  1. ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych do wytwarzania cholewek
 • wskazuje parametry zwi膮zane ze stanem technicznym narz臋dzi, urz膮dze艅 i maszyn do wytwarzania cholewek
 • rozr贸偶nia czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn do wytwarzania cholewek
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 produkcyjnych stosowanych do wytwarzania cholewek
 • opisuje parametry pracy narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 do wytwarzania cholewek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn do wytwarzania cholewek
  2. stosuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia w procesie wytwarzania cholewek
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w procesie wytwarzania cholewek
 • opisuje zastosowanie i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki, monta偶u i wyko艅czenia cholewek
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do wytwarzania cholewek
 • ustawia i reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania cholewek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nadzoruje prac臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania cholewek
 • usuwa typowe usterki i nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do wytwarzania cholewek
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 przy obs艂udze maszyn do wytwarzania cholewek
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w procesie wytwarzania cholewek
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD05 - wykonuje operacje technologiczne zwi膮zane z przygotowaniem element贸w cholewek do monta偶u
 • rozpoznaje metody i techniki obr贸bki element贸w cholewki
 • okre艣la parametry techniczne procesu obr贸bki element贸w cholewki
 • wymienia rodzaje i techniki 艣cieniania brzeg贸w element贸w cholewek
 • wykonuje 艣cienianie brzeg贸w element贸w cholewki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody wyko艅czenia brzeg贸w element贸w cholewek
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wyko艅czeniem brzeg贸w element贸w cholewki
 • wymienia operacje zwi膮zane z naklejaniem podszewek, element贸w wype艂niaj膮cych i wzmacniaj膮cych cholewk臋
 • wykonuje operacje zwi膮zane z naklejaniem podszewek, element贸w wype艂niaj膮cych i wzmacniaj膮cych cholewk臋
 • wykonuje znakowanie miejsc 艂膮czenia i szycia element贸w cholewki
  4. dobiera materia艂y pomocnicze do monta偶u i wyko艅czenia cholewek
 • okre艣la kryteria doboru nici i igie艂 do szycia cholewek
 • opisuje rodzaje nici i igie艂 stosowanych do szycia cholewek
 • dobiera nici i ig艂y do szycia cholewek
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci klej贸w stosowanych podczas monta偶u cholewek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera kleje do wst臋pnego 艂膮czenia element贸w cholewek
 • opisuje materia艂y pomocnicze do monta偶u i wyko艅czenia cholewek
 • ocenia przydatno艣膰 materia艂贸w pomocniczych do monta偶u i wyko艅czenia cholewek
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje po艂膮czenia element贸w cholewek
 • wymienia techniki 艂膮czenia element贸w cholewek
 • rozpoznaje rodzaje 艣cieg贸w i szw贸w stosowanych przy szyciu cholewek
 • okre艣la zasady monta偶u element贸w cholewki za pomoc膮 klejenia
 • okre艣la zasady zgrzewania element贸w cholewki
  6. wykonuje cholewki
 • wymienia operacje technologiczne w procesie wytwarzania r贸偶nych typ贸w cholewek
 • wyja艣nia zasady 艂膮czenia element贸w wierzch贸w i podszewek w r贸偶nych typach cholewek
 • wyja艣nia zasady 艂膮czenia wierzch贸w z podszewk膮 w r贸偶nych typach cholewek
 • omawia po艂膮czenia element贸w wierzchu w zale偶no艣ci od typu i konstrukcji cholewki oraz materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje wybrane rodzaje 艣cieg贸w i szw贸w przy szyciu cholewek
 • wykonuje 艂膮czenie element贸w wierzchu
 • wykonuje 艂膮czenie element贸w podszewki
 • wykonuje 艂膮czenie element贸w wierzchu z podszewk膮 w r贸偶nych typach cholewek
 • wykonuje operacje technologiczne wklejania podnosk贸w
 • wykonuje operacje technologiczne zwi膮zane z wyko艅czeniem cholewek
  7. ocenia jako艣膰 wykonanych cholewek
 • formu艂uje ocen臋 poprawno艣ci wykonania cholewek w oparciu o przeprowadzon膮 kontrol臋 organoleptyczn膮
 • wskazuje wady wykonanych cholewek
 • ocenia wp艂yw wad w wykonaniu cholewek na jako艣膰 gotowego obuwia

MOD.05.6 - Wykonywanie operacji monta偶u i wyko艅czenia obuwia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD 05)

  1. ocenia stan techniczny maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • wskazuje parametry zwi膮zane ze stanem technicznym maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • wymienia czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn i urz膮dze艅 do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 produkcyjnych
 • opisuje parametry pracy maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 do monta偶u i wyko艅czenia obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na zu偶ycie mechanizm贸w roboczych maszyn i urz膮dze艅
 • kontroluje stan techniczny maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅
 • stosuje dzia艂ania zwi膮zane z wyd艂u偶eniem czasu eksploatacji maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 produkcyjnych
  2. u偶ywa maszyn, narz臋dzi i urz膮dze艅 stosowanych do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • rozr贸偶nia maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • opisuje zastosowanie i zasady maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • ustawia i reguluje parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do monta偶u i wyko艅czenia obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nadzoruje prac臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • usuwa typowe usterki i nieprawid艂owo艣ci w pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 podczas obs艂ugi maszyn do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z bie偶膮c膮 konserwacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych do monta偶u i wyko艅czenia obuwia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD 05 - charakteryzuje budow臋 kopyt do produkcji obuwia
 • okre艣la podzia艂 i budow臋 kopyt do produkcji obuwia
 • rozr贸偶nia rodzaje kopyt do produkcji obuwia
 • wymienia rodzaje numeracji kopyt do produkcji obuwia
 • wymienia spos贸b oznaczenia t臋go艣ci obuwia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje numeracji i t臋go艣ci kopyt
 • wskazuje kopyta do produkcji r贸偶nego typu obuwia
 • dobiera kopyta do produkcji obuwia
  4. wykonuje operacje technologiczne zwi膮zane z przygotowaniem cholewek do 膰wiekowania
 • wyja艣nia zjawiska fizyczne zachodz膮ce w czasie procesu przygotowania cholewek do 膰wiekowania
 • stosuje zasady nawil偶ania cholewek
 • wymienia zasady wklejania i formowania zak艂adek
 • wykonuje operacje wklejania i formowania zak艂adek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rozwi膮zania technologiczne do procesu przygotowania cholewek do 膰wiekowania
 • stosuje rozwi膮zania technologiczne zwi膮zane z procesem przygotowania cholewek do 膰wiekowania
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje operacje technologiczne zwi膮zane z procesem 膰wiekowania cholewek
 • rozr贸偶nia zjawiska fizyczne zachodz膮ce podczas 膰wiekowania cholewek
 • rozr贸偶nia sposoby i metody 膰wiekowania cholewek
 • rozr贸偶nia materia艂y pomocnicze stosowane w procesie 膰wiekowania
 • dobiera materia艂y pomocnicze stosowane w procesie 膰wiekowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje r贸偶ne techniki 膰wiekowania cholewek
 • omawia zjawiska fizyczne procesu utrwalania kszta艂tu cholewki
 • omawia metody stabilizacji cholewek
 • utrwala kszta艂t za膰wiekowanych cholewek
  6. charakteryzuje czynno艣ci zwi膮zane z mechanicznym i chemicznym przygotowaniem cholewek i element贸w spodu obuwia do monta偶u
 • okre艣la czynno艣ci zwi膮zane z mechanicznym przygotowaniem cholewek i element贸w spodu obuwia