LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.07

Wykonywanie prostych wyrob贸w odzie偶owych
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.7OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 7

MOD.07.2 - Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.07)

  1. charakteryzuje rodzaje wyrob贸w odzie偶owych i okre艣la ich przeznaczenie
 • rozr贸偶nia rodzaje podstawowych wyrob贸w odzie偶owych
 • rozr贸偶nia podstawowe elementy wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera wyroby na g贸rn膮 i doln膮 cz臋艣膰 cia艂a
  2. rozr贸偶nia surowce w艂贸kiennicze
 • dokonuje klasyfikacji w艂贸kien
 • okre艣la pochodzenie podstawowych surowc贸w w艂贸kienniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.07 - charakteryzuje materia艂y odzie偶owe i dodatki krawieckie
 • klasyfikuje materia艂y odzie偶owe
 • rozr贸偶nia podstawowe materia艂y odzie偶owe
 • klasyfikuje dodatki krawieckie
 • rozr贸偶nia rodzaje podstawowych dodatk贸w krawieckich
  4. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w odzie偶owych i dodatk贸w krawieckich
 • ocenia organoleptycznie w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe i konfekcyjne materia艂贸w odzie偶owych
 • wskazuje przeznaczenie materia艂u odzie偶owego
 • dobiera dodatki krawieckie do rodzaju materia艂贸w odzie偶owych i przeznaczenia wyrob贸w odzie偶owych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wskazuje przeznaczenie przybor贸w i narz臋dzi krawieckich
 • rozpoznaje przybory i narz臋dzia krawieckie do ci臋cia, szycia i ozdabiania materia艂贸w odzie偶owych
 • wskazuje narz臋dzia do obr贸bki parowo-cieplnej
  6. charakteryzuje rodzaje 艣cieg贸w r臋cznych oraz okre艣la ich zastosowanie
 • rozpoznaje rodzaje 艣cieg贸w r臋cznych podstawowych i ozdobnych
 • rozpoznaje rodzaje 艣cieg贸w r臋cznych podstawowych i ozdobnych na podstawie rysunku sposobu ich wykonania
 • wskazuje zastosowanie 艣cieg贸w r臋cznych podstawowych i ozdobnych
  7. wykonuje proste 艣ciegi r臋czne
 • dobiera 艣ciegi r臋czne jako element zdobniczy do wykonania prostego wyrobu odzie偶owego
 • wykonuje 艣ciegi r臋czne w okre艣lonych operacjach technologicznych
  8. charakteryzuje szwy maszynowe i okre艣la ich zastosowanie
 • rozpoznaje podstawowe szwy maszynowe na podstawie opisu i symbolu szwu
 • wskazuje zastosowanie szw贸w maszynowych
 • dobiera szwy maszynowe do rodzaju materia艂u odzie偶owego i operacji technologicznej
  9. charakteryzuje rodzaje maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania odzie偶y
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie wytwarzania odzie偶y
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 w procesie wytwarzania odzie偶y

MOD.07.3 - Wytwarzanie prostych wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD7)

  1. charakteryzuje sposoby wykonywania podstawowych wyrob贸w odzie偶owych
 • wskazuje etapy wytwarzania podstawowych wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje podstawowe w臋z艂y technologiczne
 • okre艣la kolejno艣膰 wykonania podstawowych operacji technologicznych na podstawie rysunk贸w instrukta偶owych
  2. asystuje przy zdejmowaniu pomiar贸w z sylwetki klienta
 • przygotowuje stanowisko do obs艂ugi klienta
 • dobiera przybory i narz臋dzia do zdejmowania pomiar贸w z sylwetki klienta
 • podaje nazwy podstawowych pomiar贸w krawieckich
 • notuje pomiary oraz sugestie do dalszej pracy przy wytwarzaniu prostych wyrob贸w odzie偶owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD7 - wykrawa elementy prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • przestrzega zasad rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i urz膮dzenia krojcze
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami krojczymi
 • wykrawa elementy prostych wyrob贸w odzie偶owych przeznaczonych na g贸rn膮 i doln膮 cz臋艣膰 cia艂a
  4. charakteryzuje oprzyrz膮dowanie maszyn szwalniczych
 • rozpoznaje oprzyrz膮dowanie maszyn szwalniczych
 • wskazuje oprzyrz膮dowanie do wykonania okre艣lonej operacji technologicznej
 • obja艣nia przeznaczenie oprzyrz膮dowania w danej operacji technologicznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje podstawowe maszyny szwalnicze
 • wskazuje nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu prostych mechanizm贸w maszyn szwalniczych
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu prostych mechanizm贸w maszyn szwalniczych
 • dokonuje regulacji 艣ciegu w podstawowych maszynach szwalniczych
 • wskazuje przyczyny powstawania nieprawid艂owego 艣ciegu podstawowej maszyny szwalniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obs艂uguje podstawowe maszyny szwalnicze z oprzyrz膮dowaniem
 • konserwuje podstawowe maszyny szwalnicze
  6. opracowuje proste szablony wyrob贸w odzie偶owych
 • definiuje form臋 i szablon odzie偶owy
 • wskazuje r贸偶nic臋 mi臋dzy form膮 odzie偶ow膮 a szablonem odzie偶owym
 • przekszta艂ca form臋 odzie偶ow膮 na szablon odzie偶owy
 • wykonuje szablony prostych element贸w wyrob贸w odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje szablony prostych element贸w odzie偶owych
  7. sporz膮dza proste uk艂ady szablon贸w
 • wskazuje zasady uk艂adu szablon贸w na materiale odzie偶owym
 • uk艂ada szablony na materiale odzie偶owym
 • dokonuje obrysu szablonu, zachowuj膮c jego pierwotny kszta艂t
  8. utrzymuje czysto艣膰 i porz膮dek na stanowisku pracy przeznaczonym do r臋cznego i maszynowego wykonywania prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • uk艂ada przybory i narz臋dzia zgodnie z zasadami ergonomii
 • utrzymuje czysto艣膰 narz臋dzi, przybor贸w i stanowiska pracy
 • stosuje odzie偶 ochronn膮
 • u偶ywa przybor贸w, narz臋dzi oraz maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • segreguje odpady poprodukcyjne
 • porz膮dkuje stanowisko pracy w trakcie wykonywania powierzonych zada艅 oraz po zako艅czeniu pracy

MOD.07.4 - Wyko艅czanie prostych wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.7)

  1. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wyko艅czaniem prostych wyrob贸w odzie偶owych w zakresie niezb臋dnym do wykonania pomocniczych prac krawca
 • oczyszcza wyroby odzie偶owe z pozosta艂o艣ci powsta艂ych w czasie produkcji
 • gromadzi proste gotowe wyroby
 • kompletuje proste gotowe wyroby
 • przygotowuje wyroby do pakowania
  2. dobiera i stosuje metody wykonywania obr贸bki parowo-cieplnej materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
 • podkleja elementy prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la parametry prasowania z uwzgl臋dnieniem rodzaju materia艂u odzie偶owego
 • dobiera parametry obr贸bki parowo-cieplnej w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u odzie偶owego
 • prasuje elementy wyrob贸w odzie偶owych i proste wyroby odzie偶owe
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.7 - wykonuje nieskomplikowane prace zwi膮zane z przer贸bk膮 lub napraw膮 prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje uszkodzenia wyrobu odzie偶owego
 • dokonuje wymiany uszkodzonych element贸w prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera sposoby wykonywania przer贸bek prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera przybory, narz臋dzia i maszyny szwalnicze niezb臋dne do naprawy lub przer贸bki prostych wyrob贸w odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje prosty wyr贸b odzie偶owy do przer贸bki
 • wykonuje naprawy lub przer贸bki prostych wyrob贸w odzie偶owych
  4. 艂膮czy elementy prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera szwy maszynowe do 艂膮czenia element贸w prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje zasady 艂膮czenia element贸w prostych wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje 艣ciegi maszynowe w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u odzie偶owego
 • stosuje szwy maszynowe do 艂膮czenia element贸w prostych wyrob贸w odzie偶owych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje proste prace zwi膮zane z pakowaniem i magazynowaniem wyrob贸w odzie偶owych
 • przygotowuje narz臋dzia, przybory, materia艂y opakunkowe
 • przygotowuje gotowe wyroby odzie偶owe do pakowania
 • sortuje gotowe wyroby odzie偶owe przeznaczone do pakowania
 • oznakowuje gotowe wyroby odzie偶owe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przekazuje do magazynu gotowe wyroby odzie偶owe

MOD.07.5 - Wytwarzanie prostych wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD07)

  1. dokonuje rozkroju podstawowych wyrob贸w bieli藕nianych
 • wykonuje obrys szablon贸w zachowuj膮c ich pierwotny kszta艂t
 • wykrawa elementy prostych wyrob贸w bieli藕nianych
  2. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z szyciem podstawowych wyrob贸w bieli藕nianych
 • dobiera szwy maszynowe do rodzaju operacji technologicznej
 • 艂膮czy elementy wyrob贸w bieli藕nianych przez zastosowanie prostych szw贸w maszynowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD07 - wykonuje prace zwi膮zane z wyko艅czeniem wyrob贸w bie藕nianych
 • oczyszcza wyr贸b bieli藕niany z pozosta艂o艣ci powsta艂ych w czasie produkcji
 • montuje dodatki krawieckie do wyrobu bieli藕nianego
 • prasuje wyroby bieli藕niane

MOD.07.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.07.)

  1. charakteryzuje poj臋cia i zasady organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • rozpoznaje poj臋cia z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia zasady z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • wskazuje sposoby ochrony przeciwpo偶arowej
 • wskazuje dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂y alarmowe
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.07. - wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami
 • przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotycz膮cymi dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania powierzonych zada艅 zawodowych
 • wskazuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej niezb臋dne podczas wykonywania powierzonych zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju powierzonych zada艅 zawodowych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji