LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.09

Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy sk贸r

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOD.9):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.9
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 9

MOD.09.2 - Podstawy garbarstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.09)

  1. charakteryzuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego i uproszcze艅 rysunkowych
 • wyja艣nia znaczenie rysunku technicznego maszynowego i uproszcze艅 rysunkowych w praktyce zawodowej
 • wyja艣nia zasady rzutowania i wymiarowania w rysunku technicznym
 • wyja艣nia znaczenie rysunk贸w z艂o偶eniowych, wykonawczych, monta偶owych i schemat贸w rysunkowych
 • wyja艣nia zasady szkicowania przedmiot贸w, cz臋艣ci maszyn i odwzorowania element贸w maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje pisma technicznego i linii rysunkowych
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 stosowan膮 w rysunku technicznym
  2. sporz膮dza rysunek techniczny maszynowy
 • u偶ywa przybor贸w rysunkowych i kre艣larskich do wykonania rysunk贸w technicznych
 • wykonuje rysunki figur p艂askich, bry艂 i przekroj贸w cz臋艣ci maszyn
 • wykonuje szkice i proste rysunki techniczne
 • rysuje schematy dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 garbarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rysuje schematy linii produkcyjnych w procesach wyprawy sk贸r
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.09 - charakteryzuje budow臋 i zasady dzia艂ania maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi garbarskich
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 garbarskich
 • wyja艣nia zastosowanie cz臋艣ci maszyn w urz膮dzeniach i maszynach garbarskich
 • rozr贸偶nia elementy automatyki przemys艂owej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania pomp, wentylator贸w i spr臋偶arek
 • rozpoznaje rodzaje nap臋d贸w stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach garbarskich
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania nap臋d贸w stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach garbarskich
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 garbarskich
 • wyja艣nia znaczenie przestrzegania termin贸w przegl膮d贸w technicznych narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 garbarskich
 • wyja艣nia znaczenie przestrzegania zasad konserwacji narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 produkcyjnych
 • uzasadnia potrzeb臋 zastosowania automatyki przemys艂owej parku maszynowego zak艂adu garbarskiego
  4. pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.09.3 - Nadzorowanie procesu wyprawy sk贸r (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD9)

  1. charakteryzuje surowce i 艣rodki chemiczne do wyprawy sk贸r na okre艣lony asortyment wyrob贸w
 • rozr贸偶nia 艣rodki chemiczne do wyprawy sk贸r
 • opracowuje dokumentacj臋 zaopatrzeniow膮 surowca sk贸rzanego na planowany asortyment sk贸r wyprawionych
 • opracowuje dokumentacj臋 zaopatrzeniow膮 艣rodk贸w chemicznych do produkcji sk贸r
 • dobiera 艣rodki chemiczne do wyprawy sk贸r na planowany asortyment sk贸r (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera surowce do wyprawy sk贸r na okre艣lony asortyment wyrob贸w
 • dobiera sk贸ry w parti臋 produkcyjn膮
  2. nadzoruje konserwacj臋 oraz magazynowanie sk贸r i p贸艂produkt贸w sk贸rzanych
 • kieruje organizacj膮 procesu konserwacji sk贸r i p贸艂produkt贸w sk贸rzanych
 • dobiera metod臋 konserwacji i 艣rodki konserwuj膮ce sk贸r surowych w zale偶no艣ci od ich rodzaju i w艂a艣ciwo艣ci fizycznych
 • kieruje organizacj膮 procesu magazynowania sk贸r i p贸艂produkt贸w sk贸rzanych
 • okre艣la sposoby magazynowania sk贸r surowych i p贸艂produkt贸w sk贸rzanych w zale偶no艣ci od ich w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i stanu zakonserwowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera spos贸b magazynowania sk贸r i p贸艂produkt贸w sk贸rzanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD9 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczno- technologiczn膮 procesu wyprawy sk贸r
 • prowadzi dokumentacj臋 obiegu sk贸r w procesie wyprawy
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 procesu wyprawy sk贸r
  4. charakteryzuje przebieg kolejnych etap贸w procesu wyprawy sk贸r
 • organizuje przebieg proces贸w technologicznych wyprawy sk贸r
 • prowadzi chemiczne procesy przygotowania do garbowania
 • wykonuje mechaniczn膮 obr贸bk臋 przygotowuj膮c膮 sk贸ry do garbowania
 • prowadzi proces garbowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje procesy wyko艅czania k膮pielowego sk贸r
 • organizuje procesy mechanicznego przygotowania sk贸r do wyko艅czania
 • prowadzi proces suszenia sk贸r
 • prowadzi wyko艅czanie w艂a艣ciwe sk贸r
 • kontroluje przebieg proces贸w technologicznych wyprawy sk贸r
 • sporz膮dza rozliczenia ilo艣ciowe sk贸r i materia艂贸w pomocniczych
 • analizuje wyniki przeprowadzanej kontroli mi臋dzyoperacyjnej wyprawy sk贸r
 • podejmuje decyzj臋 o dalszym przebiegu proces贸w wyprawy sk贸r na podstawie przeprowadzonej analizy wynik贸w kontroli mi臋dzyoperacyjnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozsortowuje p贸艂produkty sk贸rzane na okre艣lone asortymenty sk贸r wyprawionych
 • dokonuje przegl膮du i oceny jako艣ciowej p贸艂produkt贸w sk贸rzanych
 • okre艣la przydatno艣膰 posortowanych p贸艂produkt贸w sk贸rzanych wed艂ug przeznacze艅 garbarskich

MOD.09.4 - Przygotowanie zestaw贸w technologicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.9)

  1. opracowuje instrukcje dotycz膮ce sporz膮dzania roztwor贸w i zestaw贸w technologicznych
 • rozpoznaje 艣rodki chemiczne s艂u偶膮ce do zestawiania roztwor贸w technologicznych wyprawy sk贸r
 • dobiera 艣rodki chemiczne s艂u偶膮ce do sporz膮dzania roztwor贸w technologicznych stosowanych w wyprawie sk贸r
 • decyduje o wprowadzeniu 艣rodk贸w chemicznych lub gotowych preparat贸w do zestaw贸w technologicznych wyprawy sk贸r
 • okre艣la parametry procesu oraz sk艂ad i ilo艣膰 艣rodk贸w garbarskich wprowadzanych podczas procesu obr贸bki sk贸r (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustala parametry procesu zgodnie z dokumentacj膮 dotycz膮ca obr贸bki sk贸r
 • opracowuje spos贸b sporz膮dzania i dozowania roztwor贸w technologicznych w wyprawie sk贸r
 • opracowuje instrukcj臋 u偶ycia gotowego preparatu lub 艣rodka chemicznego w technologicznych zestawach wyprawy sk贸r
  2. nadzoruje sporz膮dzanie roztwor贸w i zestaw贸w technologicznych
 • stosuje karty charakterystyki 艣rodk贸w chemicznych do sporz膮dzania zestaw贸w technologicznych wyprawy i wyko艅czania sk贸r
 • kontroluje parametry technologiczne podczas sporz膮dzania roztwor贸w i zestaw贸w technologicznych do wyprawy i wyko艅czania w艂a艣ciwego sk贸r

MOD.09.5 - Okre艣lanie jako艣ci sk贸r (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD09)

  1. przeprowadza kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮 procesu wyprawy sk贸r
 • przygotowuje pr贸bki zestaw贸w technologicznych i k膮pieli roboczych do bada艅 laboratoryjnych
 • kontroluje przebieg proces贸w chemicznej obr贸bki sk贸r
 • kontroluje wykonanie proces贸w mechanicznej obr贸bki sk贸r
 • przygotowuje pr贸bki p贸艂fabrykat贸w i sk贸r wyprawionych do bada艅 laboratoryjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody bada艅 do oceny w艂a艣ciwo艣ci p贸艂produkt贸w sk贸rzanych i sk贸r wyprawionych
 • odczytuje wyniki badania laboratoryjnego sk贸r wyprawionych
 • wykonuje badania laboratoryjne p贸艂produkt贸w sk贸rzanych w kolejnych etapach wyprawy sk贸r
  2. ocenia przydatno艣膰 asortymentow膮 sk贸r wyprawionych na podstawie bada艅 i oznacze艅 laboratoryjnych
 • ocenia organoleptycznie w艂a艣ciwo艣ci sk贸r wyprawionych
 • interpretuje wyniki przeprowadzonych bada艅 laboratoryjnych na sk贸rach wyprawionych
 • analizuje wyniki bada艅 laboratoryjnych w celu okre艣lenia w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i chemicznych sk贸r wyprawionych
 • okre艣la przydatno艣膰 u偶ytkow膮 sk贸r wyprawionych do zaplanowanego asortymentu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD09 - dokonuje klasyfikacji jako艣ciowej sk贸r wyprawionych
 • organizuje stanowisko odbioru jako艣ciowego sk贸r wyprawionych
 • przygotowuje stanowisko do sortowania sk贸r wyprawionych
 • przygotowuje stanowisko do sk艂adowania oraz transportu sk贸r do i od stanowiska odbioru jako艣ciowego
 • stosuje normy odbioru jako艣ciowego sk贸r wyprawionych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la wady i uszkodzenia sk贸r wyprawionych
 • okre艣la klas臋 jako艣ci sk贸r wyprawionych

MOD.09.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD 09)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD 09 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela odpowiedzi klientowi, wyja艣nia zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca klienta
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji , reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. w wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. w filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂 (np. prezentacj臋)
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • pos艂uguje si臋 s艂ownikiem dwuj臋zycznym i jednoj臋zycznym
 • pracuje z tekstem w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

MOD.09.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.09.)

  1. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy
 • identyfikuje znaki informacyjne dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej
 • opisuje zastosowanie ga艣nic na podstawie znormalizowanych oznacze艅 literowych
 • opisuje zasady zachowania podczas wykonywania zada艅 zawodowych z u偶yciem urz膮dze艅 pod艂膮czonych do sieci elektrycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady ochrony przeciwpo偶arowej
 • wyja艣nia zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-艣ciekowej oraz w zakresie ochrony powietrza w przedsi臋biorstwie
 • wyja艣nia zasady recyklingu zu偶ytych materia艂贸w pomocniczych
  2. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • opisuje 艣rodki ochrony stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.09. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania prac na stanowisku sprzeda偶y pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce powstawaniu po偶aru lub innego zagro偶enia na stanowisku pracy
 • korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 technicznych podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  4. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji