LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOT.03

Diagnozowanie i naprawa pow艂ok lakierniczychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOT.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOT 3

MOT.03.2 - Podstawy lakiernictwa samochodowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.03)

  1. opisuje zjawiska zwi膮zane z elektromagnetyzmem
 • omawia pole elektromagnetyczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
 • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu
  2. klasyfikuje materia艂y pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci elektrycznych i magnetycznych
 • wymienia materia艂y pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci elektrycznych i magnetycznych
 • okre艣la w艂asno艣ci elektryczne i zastosowania: przewodnik贸w, p贸艂przewodnik贸w, dielektryk贸w, nadprzewodnik贸w
 • okre艣la w艂asno艣ci magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyk贸w, diamagnetyk贸w, paramagnetyk贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.03 - rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia elektryczne
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie akumulatora
 • rozr贸偶nia rodzaje akumulator贸w
 • wykorzystuje narz臋dzia przy obs艂udze akumulatora
 • pod艂膮cza urz膮dzenia elektryczne do akumulatora (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • od艂膮cza urz膮dzenia elektryczne od akumulatora
  4. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego
 • przestrzega norm technicznych, bran偶owych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym
 • rozr贸偶nia rysunki wykonawcze cz臋艣ci maszyn, z艂o偶eniowe i monta偶owe
 • odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych
 • wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie cz臋艣ci maszyn i rysunki aksonometryczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkice element贸w konstrukcyjnych pojazdu
 • pos艂uguje si臋 rysunkami wykonawczymi, z艂o偶eniowymi i monta偶owymi
 • pos艂uguje si臋 rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporz膮dza rysunki techniczne
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la rodzaje dokumentacji technicznej cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅
 • wykorzystuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, eksploatacyjn膮 i naprawcz膮 maszyn i urz膮dze艅 podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczeg贸lne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  6. opisuje budow臋 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 oraz rozr贸偶nia zastosowanie poszczeg贸lnych ich cz臋艣ci
 • okre艣la przeznaczenie osi i wa艂贸w
 • wyja艣nia budow臋 i przeznaczenie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • rozr贸偶nia przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania oraz przeznaczenie przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
 • rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  7. rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia
 • rozr贸偶nia silniki, spr臋偶arki, pompy, nap臋dy hydrauliczne, mechanizmy pneumatyczne
  8. omawia rodzaje po艂膮cze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i wytrzyma艂o艣ciowe po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych zale偶nie od cech konstrukcyjnych maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje rodzaje po艂膮cze艅
 • wymienia parametry po艂膮cze艅
 • wymienia technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  9. przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 tolerancja i pasowanie
 • okre艣la zasady tolerancji i pasowa艅
 • dobiera tolerancje i pasowania do charakteru wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci maszyn
 • rozpoznaje oznaczenia wymiar贸w tolerowanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowa艅
 • stosuje zasady tolerancji i pasowa艅
 • stosuje zasady tolerancji wymiar贸w, kszta艂tu i po艂o偶enia
 • rozr贸偶nia parametry geometrycznej struktury powierzchni i kszta艂tu cz臋艣ci maszyn
 • wymienia klasy dok艂adno艣ci wykonania cz臋艣ci maszyn
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • identyfikuje na podstawie oznacze艅 materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • okre艣la zastosowanie materia艂贸w konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych, materia艂贸w niemetalowych, metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w i smar贸w oraz ich zastosowanie
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie cieczy smaruj膮co-ch艂odz膮cych
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach na podstawie katalog贸w
  11. dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
 • omawia zasady sk艂adowania materia艂贸w
 • organizuje stanowisko sk艂adowania materia艂贸w
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu wewn臋trznego do rodzaju transportowanego materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady sk艂adowania zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
 • wymienia 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • okre艣la zastosowanie 艣rodk贸w transportu wewn臋trznego
 • pos艂uguje si臋 艣rodkami transportu wewn臋trznego podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  12. stosuje metody ochrony przed korozj膮
 • opisuje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozj臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia sposoby i metody ochrony przed korozj膮
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • dobiera metody ochrony przed korozj膮
 • dobiera 艣rodki do konserwacji pojazdu samochodowego
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do nanoszenia pow艂ok ochronnych
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w pojazdu
  13. rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki i metody odlewania, obr贸bki plastycznej, skrawania, przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, innowacyjne
 • podaje zastosowanie poszczeg贸lnych technik wytwarzania
 • okre艣la zastosowania technik i metod wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  14. rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • opisuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykorzystuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania operacji obr贸bki r臋cznej lub maszynowej
 • klasyfikuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania operacji obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  15. rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obs艂ugi i naprawy
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w wymiar贸w geometrycznych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru si艂y i momentu
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru ci艣nienia i temperatury
  16. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozr贸偶nia metody pomiar贸w warsztatowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe
 • dobiera metod臋 pomiarow膮 w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami pomiarowymi
 • przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych cz臋艣ci pojazd贸w samochodowych
 • stosuje metody pomiarowe w technice warsztatowej
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w warsztatowych z wzorcami lub danymi w dokumentacji technicznej
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami pomiarowymi
 • zabezpiecza i przechowuje przyrz膮dy pomiarowe
  17. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do doboru cz臋艣ci pojazd贸w samochodowych
 • stosuje programy komputerowe zawieraj膮ce informacje techniczne o pojazdach samochodowych
  18. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOT.03.3 - Przygotowanie pojazdu samochodowego do naprawy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT3)

  1. okre艣la stopie艅 zu偶ycia element贸w nadwozi i podwozi pojazd贸w samochodowych
 • klasyfikuje metody organoleptyczne
 • klasyfikuje metody przyrz膮dowe
 • ocenia stopie艅 zu偶ycia element贸w nadwozi i podwozi
  2. rozr贸偶nia techniki wykonania element贸w nadwozi pojazd贸w samochodowych
 • rozpoznaje elementy wyt艂aczane ze stop贸w 偶elaza oraz ze stop贸w metali nie偶elaznych
 • rozpoznaje elementy odlewane ze stop贸w metali nie偶elaznych
 • rozpoznaje elementy kute ze stop贸w 偶elaza oraz ze stop贸w metali nie偶elaznych
 • rozpoznaje elementy wykonane z tworzyw sztucznych i kompozyt贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT3 - wykonuje demonta偶 przed napraw膮 i monta偶 po naprawie element贸w i uk艂ad贸w
 • rozpoznaje elementy i uk艂ady pojazd贸w samochodowych
 • wskazuje elementy i uk艂ady na schematach elektrycznych i funkcjonalnych
 • dobiera techniki demonta偶u i monta偶u na podstawie dokumentacji technicznej
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 podczas demonta偶u i monta偶u element贸w i uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje demonta偶 i monta偶 element贸w i uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania demontowanych i montowanych element贸w i uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych

MOT.03.4 - Przygotowanie powierzchni do naniesienia pow艂ok lakierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.3)

  1. rozpoznaje uszkodzenia i wady pow艂ok lakierniczych
 • klasyfikuje rodzaje uszkodze艅 pow艂ok lakierniczych
 • rozpoznaje przyczyny uszkodze艅 pow艂ok lakierniczych
 • rozr贸偶nia uszkodzenia i wady pow艂oki powsta艂e w czasie nak艂adania pow艂oki lakierniczej
 • rozr贸偶nia uszkodzenia i wady pow艂oki lakierniczej powsta艂e w czasie eksploatacji pow艂oki lakierniczej
  2. przygotowuje powierzchni臋 do nak艂adania pow艂ok lakierniczych
 • dobiera materia艂y do oczyszczania powierzchni
 • oczyszcza powierzchni臋 z pow艂ok lakierniczych
 • przygotowuje powierzchni臋 do naniesienia materia艂贸w wype艂niaj膮cych
 • przygotowuje materia艂y wype艂niaj膮ce do na艂o偶enia na powierzchni臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oczyszcza powierzchni臋 z zanieczyszcze艅 przed na艂o偶eniem pow艂ok lakierniczych
 • nanosi materia艂y wype艂niaj膮ce na powierzchni臋
 • dobiera szpachl贸wk臋 do rodzaju powierzchni i typu uszkodzenia
 • przygotowuje szpachl贸wk臋 zgodnie z kart膮 technologiczn膮 produktu
 • aplikuje szpachl贸wk臋 na powierzchni臋
 • przygotowuje szpachlowan膮 powierzchni臋 do na艂o偶enia pow艂ok lakierniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.3 - zabezpiecza powierzchni臋 przygotowan膮 do na艂o偶enia pow艂ok lakierniczych przed korozj膮 lub zanieczyszczeniami
 • dobiera sposoby zabezpieczania przygotowywanych do lakierowania powierzchni
 • dobiera materia艂y do zabezpieczenia przygotowywanych do lakierowania powierzchni
 • wykonuje zabezpieczenie przygotowywanych do lakierowania powierzchni

MOT.03.5 - Przygotowanie materia艂贸w lakierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT03)

  1. dobiera kolor pow艂oki lakierniczej
 • omawia wp艂yw o艣wietlenia na postrzeganie kolor贸w
 • rozpoznaje systemy lakiernicze
 • stosuje system kodowania barw RAL
 • dobiera kolor na podstawie oznaczenia kodowego lakieru (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera kolor, gdy oznaczenie kodowe nie jest znane
 • dobiera barwy lakieru metodami tradycyjnymi
 • dobiera barwy lakieru z wykorzystaniem mieszalni sterowanej komputerowo
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce dob贸r koloru
  2. przygotowuje lakier do naniesienia pow艂oki lakierniczej
 • wymienia lakiery i zakres ich stosowania w lakiernictwie
 • interpretuje informacje zawarte w karcie technologicznej
 • szacuje ilo艣膰 lakieru do wykonania zadania
 • opisuje metody pomiaru lepko艣ci lakieru (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 przygotowania materia艂贸w lakierniczych
 • wykonuje pomiar lepko艣ci lakieru
 • opisuje sposoby pomiaru lepko艣ci materia艂贸w lakierniczych
 • koryguje lepko艣膰 lakieru
 • wykonuje natrysk kontrolny

MOT.03.6 - Nanoszenie pow艂ok lakierniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT 03)

  1. dobiera materia艂y pomocnicze do wykonania prac lakierniczych
 • interpretuje informacje zawarte w karcie technologicznej
 • dobiera rodzaj i posta膰 materia艂贸w 艣ciernych, zabezpieczaj膮cych, i materia艂贸w ochronnych
  2. obs艂uguje maszyny, urz膮dzenia i przyrz膮dy lakiernicze
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i przyrz膮dy lakiernicze
 • okre艣la zasady pos艂ugiwania si臋 maszynami, urz膮dzeniami i przyrz膮dami lakierniczymi
 • dobiera maszyny urz膮dzenia i przyrz膮dy lakiernicze do nanoszenia pow艂ok lakierniczych
 • oczyszcza po wykonanej pracy maszyny, urz膮dzenia i przyrz膮dy lakiernicze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje urz膮dzenia do przygotowania i magazynowania spr臋偶onego powietrza
 • konserwuje maszyny urz膮dzenia i przyrz膮dy lakiernicze
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT 03 - u偶ytkuje kabiny lakiernicze i urz膮dzenia pomocnicze
 • omawia zasady u偶ytkowania kabiny lakierniczej
 • dobiera nastawy robocze kabiny lakierniczej
 • omawia wp艂yw parametr贸w pracy kabiny lakierniczej na jako艣膰 wykonania pow艂oki
 • stosuje stojaki, nagrzewnice i inne urz膮dzenia pomocnicze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obs艂uguje urz膮dzenia pomocnicze
  4. okre艣la techniki nak艂adania pow艂ok lakierniczych
 • wskazuje etapy procesu lakierowania
 • rozpoznaje materia艂 pod艂o偶a lakierowanego
 • dobiera techniki nanoszenia pow艂ok lakierniczych do poszczeg贸lnych materia艂贸w pod艂o偶a
 • dobiera lakiery i podk艂ady w zale偶no艣ci od pod艂o偶a powierzchni lakierowanej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nak艂ada pow艂oki lakiernicze r贸偶nymi technikami
 • dobiera nastawy procesu lakierowania
 • koryguje nastawy urz膮dze艅 i narz臋dzi w celu uzyskania pow艂oki lakierniczej o wymaganej jako艣ci
 • dobiera techniki cieniowania naprawczego
 • stosuje technik臋 cieniowania
 • suszy pow艂ok臋 lakiernicz膮 przy zastosowaniu r贸偶nych urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje renowacj臋 pow艂ok lakierniczych
 • klasyfikuje techniki lakierowania naprawczego
 • rozpoznaje procesy renowacji pow艂ok lakierniczych
 • dobiera materia艂y 艣cierne pow艂ok lakierniczych
 • dobiera materia艂y i urz膮dzenia do renowacji pow艂ok lakierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza renowacj臋 pow艂ok lakierniczych
 • wskazuje b艂臋dy lakiernicze
 • ocenia jako艣膰 renowacji pow艂ok lakierniczych
 • proponuje metody usuni臋cia b艂臋d贸w lakierniczych
  6. wykonuje pow艂oki dekoracyjne i ochronno- dekoracyjne
 • wykonuje aplikacje i napisy z zastosowaniem r贸偶nych technik
 • wykonuje szablony, druk sitowy, kalkomanie oraz lakierowanie z efektem optycznym
  7. wykonuje konserwacj臋 pow艂ok lakierniczych
 • wyja艣nia mechanizm dzia艂ania 艣rodk贸w konserwuj膮cych pow艂oki lakiernicze
 • opisuje procesy konserwacji pow艂ok lakierniczych
 • dobiera materia艂y do polerowania pow艂oki lakierniczej
 • stosuje narz臋dzia do polerowania pow艂oki lakierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje urz膮dzenia odpylaj膮ce
 • dobiera materia艂y i urz膮dzenia do konserwacji pow艂oki lakierniczej
 • wykonuje konserwacj臋 pow艂oki lakierniczej zgodnie z technologi膮
  8. sporz膮dza dokumentacj臋 wykonanej naprawy
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z renowacj膮 lub napraw膮 powierzchni lakierowanej
 • sporz膮dza zestawienie materia艂贸w do wykonania naprawy
 • okre艣la zu偶ycie materia艂贸w podczas prac lakierniczych
 • szacuje koszty zakupu materia艂贸w lakierniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza kosztorys naprawy

MOT.03.7 - Ocenianie jako艣ci wykonanej naprawy pow艂oki lakierniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.03)

  1. ocenia stan techniczny powierzchni przeznaczonej do prac lakierniczych
 • stosuje urz膮dzenia do pomiaru grubo艣ci pow艂oki lakierniczej
 • ocenia zgodno艣膰 geometrii powierzchni z wzorcem
 • wykorzystuje metody oceny stanu technicznego powierzchni przeznaczonej do prac lakierniczych
 • ocenia chropowato艣膰 powierzchni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la poprawno艣膰 przygotowania powierzchni
  2. ocenia jako艣膰 wykonanej pow艂oki lakierniczej
 • korzysta z dokumentacji dotycz膮cej kontroli jako艣ci pow艂ok lakierniczych
 • stosuje procedury jako艣ciowe wyrob贸w lakierniczych
 • korzysta z narz臋dzi kontrolno-pomiarowych
 • okre艣la kryteria oceny jako艣ci wykonanej pow艂oki lakierniczej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza ocen臋 jako艣ci wykonania pow艂oki lakierniczej
 • wykonuje kontrol臋 jako艣ci barwy pow艂oki lakierniczej
 • wykonuje kontrol臋 mi臋dzyoperacyjn膮
 • wykonuje kontrol臋 ko艅cow膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.03 - ocenia jako艣膰 wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
 • okre艣la kryteria oceny jako艣ci wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
 • stosuje kryteria oceny jako艣ci pow艂ok antykorozyjny