LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOT.04

Diagnozowanie, obs艂uga i naprawa pojazd贸w motocyklowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOT.4):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOT.4OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOT 4

MOT.04.2 - Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.04)

  1. opisuje zjawiska zwi膮zane z elektryczno艣ci膮 oraz przep艂ywem pr膮du
 • opisuje pole elektryczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
 • opisuje zjawisko pr膮du elektrycznego
 • opisuje przep艂yw pr膮du w cia艂ach sta艂ych, cieczach i gazach
 • opisuje przep艂yw pr膮du w p贸艂przewodnikach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje przebieg pr膮du przemiennego
 • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami i ich jednostkami charakteryzuj膮cymi pr膮d elektryczny sta艂y i przemienny
  2. opisuje zjawiska zwi膮zane z elektromagnetyzmem
 • opisuje pole elektromagnetyczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
 • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.04 - klasyfikuje materia艂y pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci elektrycznych i magnetycznych
 • okre艣la w艂asno艣ci elektryczne i zastosowania przewodnik贸w, p贸艂przewodnik贸w, dielektryk贸w, nadprzewodnik贸w
 • okre艣la w艂asno艣ci magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyk贸w, diamagnetyk贸w, paramagnetyk贸w
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • pos艂uguje si臋 prawem Ohma
 • pos艂uguje si臋 prawami Kirchhoffa
 • wyznacza op贸r zast臋pczy obwodu
 • wyznacza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 obwodu
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych i uk艂ad贸w elektronicznych
 • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: rezystory, kondensatory i potencjometry termistory, bimetale, fotorezystory, cewki i przeka藕niki
 • rozpoznaje elementy uk艂ad贸w elektronicznych diody, tranzystory, elementy prze艂膮czaj膮ce i optoelektroniczne
  6. rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne i elektroniczne
 • opisuje dzia艂anie i zastosowanie obwod贸w elektrycznych
 • opisuje dzia艂anie i zastosowanie uk艂ad贸w elektronicznych: wzmacniaj膮cych, prostuj膮cych, stabilizuj膮cych, przetwarzaj膮cych
  7. obs艂uguje akumulator i motocyklowe urz膮dzenia elektroniczne
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie akumulatora
 • rozr贸偶nia rodzaje akumulator贸w
 • wykorzystuje narz臋dzia przy obs艂udze akumulatora
 • pod艂膮cza motocyklowe urz膮dzenia elektroniczne do akumulatora (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • od艂膮cza motocyklowe urz膮dzenia elektroniczne od akumulatora
  8. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego
 • przestrzega norm technicznych, bran偶owych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym
 • odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie cz臋艣ci maszyn
 • wykonuje szkice element贸w konstrukcyjnych pojazdu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 rysunkami wykonawczymi, z艂o偶eniowymi, monta偶owymi
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  9. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej cz臋艣ci maszyn
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅
 • wykorzystuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, eksploatacyjn膮 i naprawcz膮 maszyn i urz膮dze艅 podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczeg贸lne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - klasyfikuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 motocyklowych oraz opisuje budow臋 i ich zastosowanie
 • okre艣la przeznaczenie osi i wa艂贸w
 • wyja艣nia budow臋 i przeznaczenie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • rozr贸偶nia przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania oraz przeznaczenie przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
 • rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  11. rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia
 • opisuje budow臋 i okre艣la zasad臋 dzia艂ania silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie spr臋偶arek i pomp
 • wyja艣nia przeznaczenie silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
  12. charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i wytrzyma艂o艣ciowe po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • opisuje technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych zale偶nie od cech konstrukcyjnych maszyn i urz膮dze艅
  13. przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅 w zakresie dok艂adno艣ci wykonania cz臋艣ci maszyn
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 tolerancja i pasowanie
 • dobiera tolerancje i pasowania do charakteru wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci
 • rozpoznaje oznaczenia wymiar贸w tolerowanych
 • oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady tolerancji wymiar贸w kszta艂tu i po艂o偶enia
 • omawia klasy dok艂adno艣ci wykonania cz臋艣ci maszyn
  14. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • identyfikuje na podstawie oznacze艅 materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie olej贸w i smar贸w
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci cieczy smaruj膮co- ch艂odz膮cych i ich przeznaczenie
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach na podstawie katalog贸w do ich przeznaczenia
  15. dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
 • okre艣la zasady sk艂adowania materia艂贸w
 • wymienia 艣rodki transportu wewn臋trznego
 • organizuje stanowisko sk艂adowania wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu wewn臋trznego do rodzaju transportowanego materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady sk艂adowania zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
 • pos艂uguje si臋 艣rodkami transportu wewn臋trznego podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  16. stosuje metody ochrony przed korozj膮
 • opisuje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje rodzaje korozji
 • identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozj臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • dobiera 艣rodki do konserwacji pojazdu motocyklowego
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do nanoszenia pow艂ok ochronnych
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w pojazdu motocyklowego
  17. rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje techniki i metody odlewania, obr贸bki plastycznej, obr贸bki skrawaniem, przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, innowacyjnego wytwarzania cz臋艣ci maszyn
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych rodzaj贸w technik i metod wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  18. dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • opisuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej
 • klasyfikuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • rozr贸偶nia elementy maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • dobiera narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia do wykonywania okre艣lonej obr贸bki
  19. rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obs艂ugi i naprawy
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w wymiar贸w geometrycznych, si艂y i momentu, wielko艣ci elektrycznych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru ci艣nienia i temperatury
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru cieczy eksploatacyjnych
  20. wykonuje pomiary warsztatowe
 • opisuje metody pomiar贸w warsztatowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe
 • dobiera metod臋 pomiarow膮 w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych cz臋艣ci pojazd贸w motocyklowych
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • zabezpiecza przyrz膮dy pomiarowe
  21. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego i kieruj膮cych pojazdami
 • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
 • stosuje si臋 do oznakowania poziomego i pionowego dr贸g
 • przewiduje skutki zachowania innych uczestnik贸w ruchu drogowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad kierowania pojazdami
  22. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazdu motocyklowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii A2
 • przeprowadza czynno艣ci obs艂ugi codziennej i okresowej
 • por贸wnuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w z warto艣ciami zalecanymi przez producenta
 • stosuje zasady prowadzenia pojazd贸w w r贸偶nych warunkach drogowych
  23. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do doboru cz臋艣ci pojazd贸w motocyklowych
 • stosuje programy komputerowe zawieraj膮ce informacje techniczne o pojazdach motocyklowych
 • wykorzystuje programy w procesie nauki przepis贸w o ruchu drogowym
  24. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOT.04.3 - Diagnostyka podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT4)

  1. rozr贸偶nia pojazdy motocyklowe
 • klasyfikuje pojazdy motocyklowe ze wzgl臋du na przeznaczenie i budow臋
 • opisuje pojazdy motocyklowe ze wzgl臋du na przeznaczenie i budow臋
  2. charakteryzuje budow臋 pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • opisuje silniki pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje mechanizmy nap臋dowe pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje ramy pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje zawieszenie i kierownic臋 pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje hamulce pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje ko艂a pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje wyposa偶enie elektryczne i elektroniczne pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje uk艂ady bezpiecze艅stwa pojazd贸w motocyklowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT4 - wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania silnik贸w stosowanych w pojazdach motocyklowych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania mechanizm贸w nap臋dowych pojazd贸w motocyklowych
 • wyja艣nia zadania ramy pojazd贸w motocyklowych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania zawieszenia i kierownicy pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania k贸艂 i hamulc贸w pojazd贸w motocyklowych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania wyposa偶enia elektrycznego pojazd贸w motocyklowych
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania uk艂ad贸w bezpiecze艅stwa pojazd贸w motocyklowych
  4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do diagnostyki
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do diagnostyki
 • rozr贸偶nia elementy sk艂adowe zlecenia serwisowego
 • wype艂nia zlecenie serwisowe na wykonanie diagnostyki pojazd贸w motocyklowych
 • sporz膮dza kart臋 oceny pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza dokumentacj臋 gwarancyjn膮 i pogwarancyjn膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - przyjmuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki
 • stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazd贸w motocyklowych do diagnostyki
 • pozyskuje informacje od klienta zgodnie z procedurami
 • zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumentach zwi膮zanych z diagnostyk膮 pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la czas diagnostyki pojazdu motocyklowego w oparciu o zakres diagnostyki i programy wspomagania serwisu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la koszty diagnostyki pojazdu motocyklowego w oparciu o zakres diagnostyki i programy wspomagania pracy serwisu
  6. dobiera metody diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • okre艣la metody diagnostyki pojazd贸w motocyklowych ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • dobiera spos贸b diagnostyki podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
  7. ustala zakres diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • okre艣la zakres diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • przygotowuje plan dzia艂a艅 diagnostycznych pojazdu motocyklowego, jego podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • przygotowuje harmonogram dzia艂a艅 diagnostycznych pojazdu motocyklowego, jego podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  8. przygotowuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki
 • przestrzega procedur przygotowania pojazdu motocyklowego do diagnostyki
 • oczyszcza pojazdy motocyklowe z zabrudze艅 powsta艂ych w czasie u偶ytkowania
 • wskazuje podzespo艂y i zespo艂y pojazdu motocyklowego podlegaj膮ce diagnostyce
 • zabezpiecza pojazd motocyklowy przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesuni臋ciem na stanowisku diagnostycznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 艣rodki i narz臋dzia do oczyszczania pojazdu motocyklowego z zabrudze艅 powsta艂ych w czasie u偶ytkowania
  9. wykonuje diagnostyk臋 pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅, narz臋dzi i przyrz膮d贸w do diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • obs艂uguje urz膮dzenia i narz臋dzia do diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w zgodnie z ich instrukcj膮 obs艂ugi
 • korzysta z dokumentacji technicznej podczas diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych i platform internetowych wspomagaj膮cych diagnostyk臋 pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza badania diagnostyczne pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • ustala wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • zapisuje wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwe warto艣ci parametr贸w diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • por贸wnuje wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w z warto艣ciami w艂a艣ciwymi
 • interpretuje wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • dokonuje weryfikacji cz臋艣ci pojazd贸w motocyklowych pod wzgl臋dem ich przydatno艣ci do dalszej eksploatacji na podstawie wynik贸w bada艅 diagnostycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wskazuje na podstawie bada艅 diagnostycznych przyczyny uszkodze艅 oraz nadmiernego zu偶ycia podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na stan techniczny i trwa艂o艣膰 pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la objawy uszkodze艅 lub nadmiernego zu偶ycia podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la na podstawie bada艅 diagnostycznych przyczyny nadmiernego zu偶ycia oraz uszkodze艅 podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la na podstawie bada艅 diagnostycznych dzia艂ania zapobiegaj膮ce nadmiernemu zu偶yciu i uszkodzeniu podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
  11. przekazuje pojazdy motocyklowe po diagnostyce wraz z dokumentacj膮
 • wype艂nia kart臋 bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • sporz膮dza kosztorys diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • przekazuje klientowi informacj臋 dotycz膮c膮 wykonanej diagnostyki pojazd贸w motocyklowych
 • wydaje dokumentacj臋 wykonanej diagnostyki pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wydaje pojazdy motocyklowe po wykonanej diagnostyce

MOT.04.4 - Obs艂uga i naprawa pojazd贸w motocyklowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.4)

  1. wype艂nia dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przyj臋ciem pojazd贸w motocyklowych do wykonania obs艂ugi i naprawy
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do obs艂ugi i naprawy
 • stosuje procedury przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do obs艂ugi i naprawy
 • prowadzi rozmow臋 z klientem zwi膮zan膮 z przyj臋ciem pojazdu motocyklowego do obs艂ugi i naprawy
 • okre艣la wst臋pny czas i koszty wykonania obs艂ugi i naprawy pojazdu motocyklowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia zlecenie serwisowe na obs艂ug臋 i napraw臋 pojazdu motocyklowego
 • sporz膮dza kart臋 organoleptycznej oceny stanu pojazdu motocyklowego przyjmowanego do obs艂ugi i naprawy
  2. lokalizuje uszkodzone lub zu偶yte podzespo艂y i zespo艂y pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la stan techniczny pojazdu motocyklowego, jego podzespo艂贸w i zespo艂贸w
 • rozpoznaje zu偶yte lub uszkodzone podzespo艂y i zespo艂y pojazdu motocyklowego
 • weryfikuje cz臋艣ci pojazdu motocyklowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.4 - dobiera cz臋艣ci zamienne oraz materia艂y eksploatacyjne do wykonania obs艂ugi i naprawy pojazd贸w motocyklowych
 • opisuje materia艂y eksploatacyjne stosowane w pojazdach motocyklowych
 • okre艣la ilo艣膰 cz臋艣ci zamiennych, zespo艂贸w i podzespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych do zam贸wienia
 • korzysta z katalog贸w cz臋艣ci zamiennych oraz materia艂贸w eksploatacyjnych pojazd贸w motocyklowych
 • wype艂nia zam贸wienie magazynowe na zespo艂y i podzespo艂y pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera do wykonania obs艂ugi i naprawy pojazd贸w motocyklowych oryginalne cz臋艣ci zamienne lub ich zamienniki
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne do wykonania obs艂ugi i naprawy pojazd贸w motocyklowych
  4. wykonuje obs艂ug臋 pojazd贸w motocyklowych z wykorzystaniem urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia rodzaje obs艂ugi pojazd贸w motocyklowych
 • korzysta z dokumentacji technicznej podczas ustalania zakresu obs艂ugi pojazdu motocyklowego
 • korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych i platform internetowych podczas ustalania zakresu obs艂ugi pojazdu motocyklowego
 • przygotowuje podzespo艂y i zespo艂y pojazdu motocyklowego do obs艂ugi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i przyrz膮dy do wykonania obs艂ugi pojazdu motocyklowego
 • okre艣la stan narz臋dzi, urz膮dze艅 i przyrz膮d贸w do wykonywania obs艂ugi pojazdu motocyklowego
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami do obs艂ugi i naprawy zespo艂贸w i podzespo艂贸w pojazdu motocyklowego zgodnie z ich przeznaczeniem
 • przeprowadza obs艂ug臋 pojazdu motocyklowego zgodnie z zakresem obs艂ugi
 • sprawdza prawid艂owo艣膰 wykonanej obs艂ugi pojazdu motocyklowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje napraw臋 pojazd贸w motocyklowych z wykorzystaniem urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • okre艣la zakres naprawy podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazdu motocyklowego
 • okre艣la zakres demonta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazdu motocyklowego
 • ustala kolejno艣膰 demonta偶u i monta偶u podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazdu motocyklowego na podstawie dokumentacji technicznej
 • zabezpiecza pojazdy motocyklowe przed wykonaniem demonta偶u i monta偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje demonta偶 podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazdu motocyklowego
 • weryfikuje zdemontowane podzespo艂y i zespo艂y pojazdu motocyklowego
 • dokonuje wymiany lub naprawy zdemontowanych cz臋艣ci, podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazdu motocyklowego
 • wykonuje monta偶 podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazdu motocyklowego
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami zgodnie z ich przeznaczeniem podczas naprawy pojazdu motocyklowego
  6. ocenia jako艣膰 wykonanej obs艂ugi i naprawy pojazd贸w motocyklowych
 • okre艣la metody sprawdzania jako艣ci wykonanej obs艂ugi i naprawy pojazdu motocyklowego
 • sprawdza jako艣膰 wykonanej obs艂ugi i naprawy pojazdu motocyklowego
 • analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jako艣ci wykonanej obs艂ugi i naprawy pojazd贸w motocyklowych
 • stosuje przyrz膮dy diagnostyczne dobrane do zakresu wykonanej obs艂ugi lub naprawy pojazdu motocyklowego
  7. przekazuje pojazdy motocyklowe po obs艂udze i naprawie wraz z dokumentacj膮
 • przygotowuje pojazd motocyklowy do wydania po obs艂udze i naprawie
 • wype艂nia dokumentacj臋 serwisow膮 potwierdzaj膮c膮 wykonanie obs艂ugi i naprawy pojazdu motocyklowego
 • aktualizuje informacje serwisowe w pojazdach motocyklowych (naklejki serwisowe)
 • aktualizuje informacj臋 serwisow膮 w komputerze pok艂adowym pojazdu motocyklowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z cennik贸w cz臋艣ci zamiennych pojazdu motocyklowego
 • sporz膮dza kosztorys obs艂ugi i naprawy pojazdu motocyklowego, z uwzgl臋dnieniem ceny netto oraz podatku VAT
 • wyja艣nia klientowi pozycje na fakturze za obs艂ug臋 i napraw臋 pojazdu motocyklowego
 • informuje klienta o gwarancji na napraw臋 pojazdu motocyklowego
 • przekazuje klientowi informacj臋 o stanie technicznym pojazdu motocyklowego
 • wydaje pojazdy motocyklowe po wykonanej obs艂udze i naprawie wraz z dokumentacj膮

MOT.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.04.)

  1. stosuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • okre艣la zakres i cel dzia艂a艅 ochrony 艣rodowiska
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia przepisy prawa zwi膮zane z ochron膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska
 • omawia regulaminy i regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
  2. klasyfikuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wskazuje instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.04. - analizuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia 艣rodki prawne mo偶liwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepis贸w w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje rodzaje 艣wiadcze艅 z tytu艂u wypadku przy pracy
 • wskazuje prawa pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w wp艂ywaj膮cych negatywnie na organizm cz艂owieka
 • wymienia rodzaje czynnik贸w materialnych tworz膮cych 艣rodowisko pracy
 • rozpoznaje rodzaje i stopnie zagro偶enia spowodowane dzia艂aniem czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w uci膮偶liwych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w niebezpiecznych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka
 • wymienia rodzaje chor贸b zawodowych dla zawod贸w wyst臋puj膮cych w motoryzacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - identyfikuje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • okre艣la zagro偶enia na stanowisku pracy
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom istniej膮cym na stanowiskach pracy
 • przeciwdzia艂a zagro偶eniom istniej膮cym na zajmowanym stanowisku pracy
  6. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska wyst臋puj膮ce w motoryzacji
 • okre艣la zasady i przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce w motoryzacji
 • przestrzega procedur w sytuacji zagro偶e艅
 • okre艣la zasady zachowania si臋 w przypadku po偶aru
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres stosowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la zasady organizacji stanowiska pracy
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i sprz臋t do organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • utrzymuje 艂ad i porz膮dek na stanowisku pracy
  8. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • okre艣la 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przeznaczeniem
 • okre艣la znaczenie znak贸w bezpiecze艅stwa stosowanych na stanowiskach pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje si臋 do informacji wynikaj膮cych ze znak贸w zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpo偶arowej oraz sygna艂贸w alarmowych stosowanych w motoryzacji
  9. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy obserwowanych u niego objaw贸w
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji