LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOT.04

Diagnozowanie, obs艂uga i naprawa pojazd贸w motocyklowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOT.4):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOT.4


Kwalifikacje podobne do MOT.4  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOT 4

  MOT.04.2 - Podstawy motoryzacji mechanika motocyklowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.04)

   1. opisuje zjawiska zwi膮zane z elektryczno艣ci膮 oraz przep艂ywem pr膮du
  • opisuje pole elektryczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
  • opisuje zjawisko pr膮du elektrycznego
  • opisuje przep艂yw pr膮du w cia艂ach sta艂ych, cieczach i gazach
  • opisuje przep艂yw pr膮du w p贸艂przewodnikach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje przebieg pr膮du przemiennego
  • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami i ich jednostkami charakteryzuj膮cymi pr膮d elektryczny sta艂y i przemienny
   2. opisuje zjawiska zwi膮zane z elektromagnetyzmem
  • opisuje pole elektromagnetyczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
  • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu
   3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.04 - klasyfikuje materia艂y pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci elektrycznych i magnetycznych
  • okre艣la w艂asno艣ci elektryczne i zastosowania przewodnik贸w, p贸艂przewodnik贸w, dielektryk贸w, nadprzewodnik贸w
  • okre艣la w艂asno艣ci magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyk贸w, diamagnetyk贸w, paramagnetyk贸w
   4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
  • pos艂uguje si臋 prawem Ohma
  • pos艂uguje si臋 prawami Kirchhoffa
  • wyznacza op贸r zast臋pczy obwodu
  • wyznacza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 obwodu
   5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych i uk艂ad贸w elektronicznych
  • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: rezystory, kondensatory i potencjometry termistory, bimetale, fotorezystory, cewki i przeka藕niki
  • rozpoznaje elementy uk艂ad贸w elektronicznych diody, tranzystory, elementy prze艂膮czaj膮ce i optoelektroniczne
   6. rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne i elektroniczne
  • opisuje dzia艂anie i zastosowanie obwod贸w elektrycznych
  • opisuje dzia艂anie i zastosowanie uk艂ad贸w elektronicznych: wzmacniaj膮cych, prostuj膮cych, stabilizuj膮cych, przetwarzaj膮cych
   7. obs艂uguje akumulator i motocyklowe urz膮dzenia elektroniczne
  • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie akumulatora
  • rozr贸偶nia rodzaje akumulator贸w
  • wykorzystuje narz臋dzia przy obs艂udze akumulatora
  • pod艂膮cza motocyklowe urz膮dzenia elektroniczne do akumulatora (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • od艂膮cza motocyklowe urz膮dzenia elektroniczne od akumulatora
   8. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego
  • przestrzega norm technicznych, bran偶owych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym
  • odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych
  • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie cz臋艣ci maszyn
  • wykonuje szkice element贸w konstrukcyjnych pojazdu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • pos艂uguje si臋 rysunkami wykonawczymi, z艂o偶eniowymi, monta偶owymi
  • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
   9. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej cz臋艣ci maszyn
  • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅
  • wykorzystuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, eksploatacyjn膮 i naprawcz膮 maszyn i urz膮dze艅 podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  • rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczeg贸lne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - klasyfikuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 motocyklowych oraz opisuje budow臋 i ich zastosowanie
  • okre艣la przeznaczenie osi i wa艂贸w
  • wyja艣nia budow臋 i przeznaczenie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
  • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
  • rozr贸偶nia przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania oraz przeznaczenie przek艂adni mechanicznych
  • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
  • rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   11. rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia
  • opisuje budow臋 i okre艣la zasad臋 dzia艂ania silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
  • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie spr臋偶arek i pomp
  • wyja艣nia przeznaczenie silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
   12. charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅
  • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i wytrzyma艂o艣ciowe po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  • opisuje technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych zale偶nie od cech konstrukcyjnych maszyn i urz膮dze艅
   13. przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅 w zakresie dok艂adno艣ci wykonania cz臋艣ci maszyn
  • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 tolerancja i pasowanie
  • dobiera tolerancje i pasowania do charakteru wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci
  • rozpoznaje oznaczenia wymiar贸w tolerowanych
  • oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje zasady tolerancji wymiar贸w kszta艂tu i po艂o偶enia
  • omawia klasy dok艂adno艣ci wykonania cz臋艣ci maszyn
   14. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
  • identyfikuje na podstawie oznacze艅 materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
  • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych
  • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
  • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie olej贸w i smar贸w
  • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci cieczy smaruj膮co- ch艂odz膮cych i ich przeznaczenie
  • dobiera materia艂y eksploatacyjne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach na podstawie katalog贸w do ich przeznaczenia
   15. dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
  • okre艣la zasady sk艂adowania materia艂贸w
  • wymienia 艣rodki transportu wewn臋trznego
  • organizuje stanowisko sk艂adowania wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
  • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu wewn臋trznego do rodzaju transportowanego materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje zasady sk艂adowania zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
  • pos艂uguje si臋 艣rodkami transportu wewn臋trznego podczas wykonywania zada艅 zawodowych
   16. stosuje metody ochrony przed korozj膮
  • opisuje rodzaje korozji
  • okre艣la przyczyny powstawania korozji
  • rozpoznaje rodzaje korozji
  • identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozj臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
  • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
  • dobiera 艣rodki do konserwacji pojazdu motocyklowego
  • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do nanoszenia pow艂ok ochronnych
  • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w pojazdu motocyklowego
   17. rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • opisuje techniki i metody odlewania, obr贸bki plastycznej, obr贸bki skrawaniem, przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, innowacyjnego wytwarzania cz臋艣ci maszyn
  • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych rodzaj贸w technik i metod wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   18. dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  • opisuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej
  • klasyfikuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  • rozr贸偶nia elementy maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  • dobiera narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia do wykonywania okre艣lonej obr贸bki
   19. rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obs艂ugi i naprawy
  • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w wymiar贸w geometrycznych, si艂y i momentu, wielko艣ci elektrycznych
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru ci艣nienia i temperatury
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru cieczy eksploatacyjnych
   20. wykonuje pomiary warsztatowe
  • opisuje metody pomiar贸w warsztatowych
  • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe
  • dobiera metod臋 pomiarow膮 w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
  • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych cz臋艣ci pojazd贸w motocyklowych
  • por贸wnuje wyniki pomiar贸w warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej
  • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
  • zabezpiecza przyrz膮dy pomiarowe
   21. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego i kieruj膮cych pojazdami
  • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
  • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
  • stosuje si臋 do oznakowania poziomego i pionowego dr贸g
  • przewiduje skutki zachowania innych uczestnik贸w ruchu drogowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przestrzega zasad kierowania pojazdami
   22. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazdu motocyklowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii A2
  • przeprowadza czynno艣ci obs艂ugi codziennej i okresowej
  • por贸wnuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w z warto艣ciami zalecanymi przez producenta
  • stosuje zasady prowadzenia pojazd贸w w r贸偶nych warunkach drogowych
   23. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  • stosuje programy komputerowe do doboru cz臋艣ci pojazd贸w motocyklowych
  • stosuje programy komputerowe zawieraj膮ce informacje techniczne o pojazdach motocyklowych
  • wykorzystuje programy w procesie nauki przepis贸w o ruchu drogowym
   24. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • podaje definicj臋 i cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  MOT.04.3 - Diagnostyka podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT4)

   1. rozr贸偶nia pojazdy motocyklowe
  • klasyfikuje pojazdy motocyklowe ze wzgl臋du na przeznaczenie i budow臋
  • opisuje pojazdy motocyklowe ze wzgl臋du na przeznaczenie i budow臋
   2. charakteryzuje budow臋 pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • opisuje silniki pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje mechanizmy nap臋dowe pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje ramy pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje zawieszenie i kierownic臋 pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje hamulce pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje ko艂a pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje wyposa偶enie elektryczne i elektroniczne pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje uk艂ady bezpiecze艅stwa pojazd贸w motocyklowych
   3. Kwalifikacje w zawodzie MOT4 - wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania silnik贸w stosowanych w pojazdach motocyklowych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania mechanizm贸w nap臋dowych pojazd贸w motocyklowych
  • wyja艣nia zadania ramy pojazd贸w motocyklowych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania zawieszenia i kierownicy pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania k贸艂 i hamulc贸w pojazd贸w motocyklowych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania wyposa偶enia elektrycznego pojazd贸w motocyklowych
  • wyja艣nia zasady dzia艂ania i zadania uk艂ad贸w bezpiecze艅stwa pojazd贸w motocyklowych
   4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do diagnostyki
  • rozr贸偶nia dokumentacj臋 przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do diagnostyki
  • rozr贸偶nia elementy sk艂adowe zlecenia serwisowego
  • wype艂nia zlecenie serwisowe na wykonanie diagnostyki pojazd贸w motocyklowych
  • sporz膮dza kart臋 oceny pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • sporz膮dza dokumentacj臋 gwarancyjn膮 i pogwarancyjn膮
   5. Kwalifikacje zawodowe - przyjmuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki
  • stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazd贸w motocyklowych do diagnostyki
  • pozyskuje informacje od klienta zgodnie z procedurami
  • zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumentach zwi膮zanych z diagnostyk膮 pojazd贸w motocyklowych
  • okre艣la czas diagnostyki pojazdu motocyklowego w oparciu o zakres diagnostyki i programy wspomagania serwisu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la koszty diagnostyki pojazdu motocyklowego w oparciu o zakres diagnostyki i programy wspomagania pracy serwisu
   6. dobiera metody diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • okre艣la metody diagnostyki pojazd贸w motocyklowych ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • dobiera spos贸b diagnostyki podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
   7. ustala zakres diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • okre艣la zakres diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • przygotowuje plan dzia艂a艅 diagnostycznych pojazdu motocyklowego, jego podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • przygotowuje harmonogram dzia艂a艅 diagnostycznych pojazdu motocyklowego, jego podzespo艂贸w i zespo艂贸w
   8. przygotowuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki
  • przestrzega procedur przygotowania pojazdu motocyklowego do diagnostyki
  • oczyszcza pojazdy motocyklowe z zabrudze艅 powsta艂ych w czasie u偶ytkowania
  • wskazuje podzespo艂y i zespo艂y pojazdu motocyklowego podlegaj膮ce diagnostyce
  • zabezpiecza pojazd motocyklowy przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesuni臋ciem na stanowisku diagnostycznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera 艣rodki i narz臋dzia do oczyszczania pojazdu motocyklowego z zabrudze艅 powsta艂ych w czasie u偶ytkowania
   9. wykonuje diagnostyk臋 pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅, narz臋dzi i przyrz膮d贸w do diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • obs艂uguje urz膮dzenia i narz臋dzia do diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w zgodnie z ich instrukcj膮 obs艂ugi
  • korzysta z dokumentacji technicznej podczas diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych i platform internetowych wspomagaj膮cych diagnostyk臋 pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przeprowadza badania diagnostyczne pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • ustala wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • zapisuje wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • okre艣la w艂a艣ciwe warto艣ci parametr贸w diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • por贸wnuje wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w z warto艣ciami w艂a艣ciwymi
  • interpretuje wyniki bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • dokonuje weryfikacji cz臋艣ci pojazd贸w motocyklowych pod wzgl臋dem ich przydatno艣ci do dalszej eksploatacji na podstawie wynik贸w bada艅 diagnostycznych
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wskazuje na podstawie bada艅 diagnostycznych przyczyny uszkodze艅 oraz nadmiernego zu偶ycia podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
  • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na stan techniczny i trwa艂o艣膰 pojazd贸w motocyklowych
  • okre艣la objawy uszkodze艅 lub nadmiernego zu偶ycia podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
  • okre艣la na podstawie bada艅 diagnostycznych przyczyny nadmiernego zu偶ycia oraz uszkodze艅 podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
  • okre艣la na podstawie bada艅 diagnostycznych dzia艂ania zapobiegaj膮ce nadmiernemu zu偶yciu i uszkodzeniu podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych
   11. przekazuje pojazdy motocyklowe po diagnostyce wraz z dokumentacj膮
  • wype艂nia kart臋 bada艅 diagnostycznych pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • sporz膮dza kosztorys diagnostyki pojazd贸w motocyklowych, ich podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • przekazuje klientowi informacj臋 dotycz膮c膮 wykonanej diagnostyki pojazd贸w motocyklowych
  • wydaje dokumentacj臋 wykonanej diagnostyki pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wydaje pojazdy motocyklowe po wykonanej diagnostyce

  MOT.04.4 - Obs艂uga i naprawa pojazd贸w motocyklowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.4)

   1. wype艂nia dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z przyj臋ciem pojazd贸w motocyklowych do wykonania obs艂ugi i naprawy
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do obs艂ugi i naprawy
  • stosuje procedury przyj臋cia pojazd贸w motocyklowych do obs艂ugi i naprawy
  • prowadzi rozmow臋 z klientem zwi膮zan膮 z przyj臋ciem pojazdu motocyklowego do obs艂ugi i naprawy
  • okre艣la wst臋pny czas i koszty wykonania obs艂ugi i naprawy pojazdu motocyklowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wype艂nia zlecenie serwisowe na obs艂ug臋 i napraw臋 pojazdu motocyklowego
  • sporz膮dza kart臋 organoleptycznej oceny stanu pojazdu motocyklowego przyjmowanego do obs艂ugi i naprawy
   2. lokalizuje uszkodzone lub zu偶yte podzespo艂y i zespo艂y pojazd贸w motocyklowych
  • okre艣la stan techniczny pojazdu motocyklowego, jego podzespo艂贸w i zespo艂贸w
  • rozpoznaje zu偶yte lub uszkodzone podzespo艂y i zespo艂y pojazdu motocyklowego
  • weryfikuje cz臋艣ci pojazdu motocyklowego
   3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.4 - dobiera cz臋艣ci zamienne oraz materia艂y eksploatacyjne do wykonania obs艂ugi i naprawy pojazd贸w motocyklowych
  • opisuje materia艂y eksploatacyjne stosowane w pojazdach motocyklowych
  • okre艣la ilo艣膰 cz臋艣ci zamiennych, zespo艂贸w i podzespo艂贸w pojazd贸w motocyklowych do zam贸wienia
  • korzysta z katalog贸w cz臋艣ci zamiennych oraz materia艂贸w eksploatacyjnych pojazd贸w motocyklowych
  • wype艂nia zam贸wienie magazynowe na zespo艂y i podzespo艂y pojazd贸w motocyklowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)