LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.10

艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie ortoptyki- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 10

1. Wykonywanie bada艅 ortoptycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS.10 - Ucze艅:
1) charakteryzuje budow臋 i funkcjonowanie narz膮du wzroku;
2) okre艣la wp艂yw chor贸b i wad rozwojowych na funkcjonowanie narz膮du wzroku;
3) charakteryzuje choroby narz膮du wzroku z uwzgl臋dnieniem choroby zezowej;
4) okre艣la objawy chor贸b wieku dzieci臋cego mog膮cych mie膰 wp艂yw na narz膮d wzroku;
5) przeprowadza wywiad w celu rozpoznania przyczyn zeza i niedowidzenia;
6) ocenia stan psychofizyczny pacjenta z zaburzeniami funkcjonowania narz膮du wzroku;
7) dobiera metody wykonywania bada艅 ortoptycznych i okre艣lonych bada艅 okulistycznych;
8) przygotowuje pacjenta do bada艅 ortoptycznych i okulistycznych;
9) pos艂uguje si臋 specjalistyczn膮 aparatur膮 do wykonywania bada艅 ortoptycznych i okre艣lonych bada艅 okulistycznych;
10) interpretuje wyniki bada艅 ortoptycznych i okulistycznych.

2. Prowadzenie 膰wicze艅 ortoptycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS10 - Ucze艅:
1) dobiera rodzaje, metody i techniki 膰wicze艅 stosowanych w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
2) stosuje 艣rodki farmakologiczne rozszerzaj膮ce 藕renice i pora偶aj膮ce akomodacj臋
w celach diagnostycznych i podczas prowadzenia 膰wicze艅;
3) dobiera metody i okre艣la kryteria doboru 膰wicze艅 stosowanych w niedowidzeniu;
4) dobiera metody i okre艣la kryteria doboru 膰wicze艅 stosowanych w zaburzeniach widzenia obuocznego;
5) prowadzi 膰wiczenia w niedowidzeniu i dostosowuje tok 膰wicze艅 do mo偶liwo艣ci
pacjenta;
6) prowadzi 膰wiczenia w zaburzeniach widzenia obuocznego i dostosowuje tok 膰wicze艅 do mo偶liwo艣ci pacjenta;
7) interpretuje wyniki przeprowadzonych 膰wicze艅 w niedowidzeniu i zaburzeniach
widzenia obuocznego;
8) rozpoznaje zaburzenia powoduj膮ce trudno艣ci w czytaniu i pisaniu.

3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS 10 - Ucze艅:
1) identyfikuje wady refrakcji;
2) rozr贸偶nia rodzaje soczewek i innych pomocy optycznych i nieoptycznych;
3) charakteryzuje pomoce optyczne i nieoptyczne stosowane w leczeniu choroby zezowej i niedowidzenia;
4) dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne niezb臋dne do wykonywania 膰wicze艅 w procesie leczenia choroby zezowej i niedowidzenia.