LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.16

艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie protetyki s艂uchu- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.16
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 16

1. Wykonywanie bada艅 s艂uchu
Kwalifikacje w zawodzie MS.16 - Ucze艅:
1) charakteryzuje anatomi臋 i fizjologi臋 narz膮du s艂uchu;
2) opisuje drog臋 przewodzenia bod藕c贸w s艂uchowych i wskazuje rodzaje zaburze艅 w tym przewodzeniu;
3) charakteryzuje czynniki wp艂ywaj膮ce na powstawanie niedos艂uchu;
4) rozr贸偶nia rodzaje niedos艂uchu zale偶nie od lokalizacji uszkodzenia narz膮du s艂uchu;
5) organizuje i wyposa偶a stanowisko do badania s艂uchu zgodnie z wymaganiami zawodowymi oraz zasadami ergonomii;
6) przeprowadza wywiad z pacjentem niedos艂ysz膮cym;
7) informuje pacjenta o przebiegu planowanego badania s艂uchu;
8) opisuje prawid艂owy obraz ucha zewn臋trznego i analizuje jego wygl膮d;
9) przeprowadza badanie otoskopowe;
10) charakteryzuje metody badania s艂uchu u doros艂ych i dzieci;
11) rozr贸偶nia aparatur臋 do badania s艂uchu u doros艂ych i dzieci;
12) pos艂uguje si臋 przetwornikami elektroakustycznymi, takimi jak: g艂o艣nik, mikrofon, s艂uchawka oraz podstawowymi przyrz膮dami do pomiar贸w elektroakustycznych;
13) nagrywa i odtwarza d藕wi臋ki z wykorzystaniem urz膮dze艅 analogowych i cyfrowych oraz pos艂uguje si臋 typowymi programami do edycji i obr贸bki d藕wi臋ku;
14) wyja艣nia specyfik臋 przeprowadzania bada艅 audiometrycznych u dzieci;
15) wykonuje badania s艂uchu u doros艂ych i dzieci, w tym pos艂uguje si臋 odpowiednimi technikami zag艂uszania ucha niebadanego;
16) opisuje zachowanie pacjenta podczas badania s艂uchu, na kt贸re nale偶y zwraca膰 uwag臋;
17) obserwuje zachowanie pacjenta podczas badania s艂uchu u doros艂ych i dzieci;
18) analizuje i ocenia ubytek s艂uchu na podstawie badania s艂uchu.

2. Dobieranie i dopasowywanie aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie
Kwalifikacje w zawodzie MS16 - Ucze艅:
1) okre艣la i analizuje potrzeby pacjenta pod k膮tem doboru aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie;
2) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu akustyki i psychoakustyki;
3) okre艣la etapy doboru aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie;
4) okre艣la cele i przestrzega zasad przy wykonywaniu odlew贸w ucha;
5) ocenia i por贸wnuje materia艂y stosowane w otoplastyce;
6) przestrzega zasad modelowania przestrzennego w otoplastyce;
7) wykonuje odlew ucha;
8) opisuje etapy procesu technologicznego wykonania indywidualnej wk艂adki usznej i obudowy aparatu wewn膮trzusznego;
9) bierze udzia艂 w procesie wytwarzania indywidualnych wk艂adek usznych oraz obud贸w aparat贸w wewn膮trzusznych;
10) rozpoznaje odczyny alergiczne na materia艂y i 艣rodki stosowane w protetyce s艂uchu;
11) opisuje budow臋 aparatu s艂uchowego i rozr贸偶nia dane techniczne aparat贸w s艂uchowych r贸偶nych producent贸w;
12) wyja艣nia funkcje uk艂ad贸w obr贸bki sygna艂u stosowanych w aparatach s艂uchowych;
13) ocenia na podstawie pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci r贸偶nych 藕r贸de艂 zasilania aparat贸w s艂uchowych;
14) klasyfikuje rodzaje aparat贸w s艂uchowych wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
15) wykonuje pomiary podstawowych charakterystyk aparat贸w s艂uchowych;
16) r贸偶nicuje urz膮dzenia wspomagaj膮ce s艂yszenie u doros艂ych i dzieci;
17) korzysta z osi膮gni臋膰 techniki w dziedzinie produkcji aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie;
18) wsp贸艂pracuje z lekarzem specjalist膮 przy doborze aparat贸w s艂uchowych;
19) korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych dopasowywanie aparat贸w s艂uchowych;
20) opisuje metody protezowania s艂uchu u doros艂ych i dzieci;
21) dobiera i dopasowuje aparaty s艂uchowe do potrzeb pacjent贸w doros艂ych i dzieci;
22) dobiera i dopasowuje urz膮dzenia wspomagaj膮ce s艂yszenie do potrzeb pacjent贸w doros艂ych i dzieci;
23) ocenia skuteczno艣膰 protezowania na podstawie test贸w kontrolnych;
24) wymienia i dobiera urz膮dzenia do indywidualnej ochrony s艂uchu.

3. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osob膮 niedos艂ysz膮c膮 po doborze aparat贸w s艂uchowych
Kwalifikacje w zawodzie MS 16 - Ucze艅:
1) przygotowuje plan sprawowania indywidualnej opieki nad pacjentem po doborze aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie;
2) klasyfikuje potrzeby pacjenta z upo艣ledzeniem s艂uchu w r贸偶nych okresach 偶ycia;
3) okre艣la og贸lnorozwojowe i spo艂eczne nast臋pstwa upo艣ledzenia s艂uchu;
4) opisuje sposoby rehabilitacji zaburze艅 s艂uchu u doros艂ych i dzieci;
5) wskazuje instytucje specjalistyczne udzielaj膮ce wymaganej pomocy i zaopatruj膮ce pacjenta w pomoce audioprotetyczne;
6) sprawuje systematyczn膮 opiek臋 nad pacjentem w okresie u偶ytkowania aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie;
7) udziela pacjentowi instrukta偶u w zakresie u偶ytkowania oraz konserwacji aparat贸w s艂uchowych, wk艂adek i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie;
8) analizuje instrukcje obs艂ugi aparat贸w s艂uchowych poszczeg贸lnych producent贸w;
9) ocenia stan i rodzaj uszkodzenia aparatu s艂uchowego;
10) opisuje zakres czynno艣ci zwi膮zanych z wymian膮 wskazanych przez producenta cz臋艣ci i napraw膮 aparat贸w s艂uchowych;
11) wykonuje dozwolone przez producenta naprawy aparatu s艂uchowego i wk艂adki
usznej;
12) dokonuje wymiany element贸w aparatu s艂uchowego zgodnie z zaleceniami producenta.