LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS2

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MS.2OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 2

1. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez
Kwalifikacje w zawodzie MS.02 - Uczeń:
1) nawiązuje kontakt z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
2) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta;
3) posługuje się dokumentację medyczną w celu opracowania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego;
4) projektuje ortezy i protezy w zależności od ich funkcji i przeznaczenia;
5) dobiera metody wykonania miary i negatywu ortez i protez;
6) sporządza dokumentację eksploatacyjną, technologiczną, ewidencyjną i materiałową na każdym etapie pracy;
7) wykonuje miary i negatywy ortez i protez;
8) dobiera metody wykonania pozytywu i wykonuje pozytywy ortez i protez;
9) przygotowuje ortezy i protezy w zależności od rodzaju dysfunkcji, wieku pacjenta oraz od zastosowanego materiału i półfabrykatów;
10) dobiera oprzyrządowanie do wykonywania zaprojektowanych ortez i protez;
11) dobiera proces technologiczny wykonania ortez i protez;
12) stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych podczas wykonywania ortez i protez;
13) przymierza i wydaje wykonane ortezy i protezy;
14) ocenia jakość wykonania ortez i protez w fazie do przymiarki oraz przygotowanej do odbioru;
15) przeprowadza instruktaż użytkowania ortez i protez;
16) współuczestniczy we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z ortezą i protezą.

2. Wykonywanie obuwia ortopedycznego
Kwalifikacje w zawodzie MS2 - Uczeń:
1) nawiązuje kontakt z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
2) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta w celu zaprojektowania lub doboru obuwia ortopedycznego;
3) sporządza dokumentację eksploatacyjną, technologiczną, ewidencyjną i materiałową na każdym etapie procesu pracy;
4) przeprowadza pomiary antropometryczne stopy;
5) dobiera obuwie ortopedyczne w zależności od rodzaju schorzenia lub rodzaju niepełnosprawności;
6) opracowuje projekt obuwia ortopedycznego w zależności od jego przeznaczenia;
7) dobiera metody wykonania miary i negatywy obuwia ortopedycznego;
8) wykonuje miary i negatywy obuwia ortopedycznego;
9) wykonuje kopyta lub pozytywy obuwia ortopedycznego;
10) dobiera proces technologiczny, oprzyrządowanie i materiały do wykonania obuwia ortopedycznego;
11) wykonuje obuwie ortopedyczne z dobranych materiałów;
12) ocenia jakość wykonanego obuwia ortopedycznego w kolejnych fazach wykonania;
13) przymierza i wydaje wykonane obuwie ortopedyczne.

3. Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Kwalifikacje w zawodzie MS 02 - Uczeń:
1) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta;
2) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki pomocnicze w zależności od rodzaju schorzenia, wieku pacjenta oraz jego indywidualnych
potrzeb;
3) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki pomocnicze z uwzględnieniem biomechaniki ortopedycznej;
4) ocenia funkcjonalność dobranego przedmiotu ortopedycznego (z wyłączeniem ortez i protez) i środka pomocniczego;
5) przymierza i wydaje przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki
pomocnicze.

4. Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Kwalifikacje w zawodzie MS02 - Uczeń:
1) przeprowadza instruktaż użytkowania i obsługi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2) dokonuje okresowych przeglądów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
3) naprawia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
4) modernizuje standardowe konstrukcje przedmiotów ortopedycznych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta;
5) współpracuje w zespole interdyscyplinarnym;
6) przygotowuje dokumentację eksploatacyjną przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.