LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.05

艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 5

1. Organizowanie prac opieku艅czych
Kwalifikacje w zawodzie MS.05 - Ucze艅:
1) rozpoznaje objawy chorobowe ze strony poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w osoby podopiecznej;
2) rozpoznaje, na podstawie analizy dokumentacji i obserwacji, sytuacj臋 zdrowotn膮 i spo艂eczn膮 osoby podopiecznej oraz warunki jej 偶ycia;
3) ocenia mo偶liwo艣ci i ograniczenia osoby podopiecznej wynikaj膮ce z wieku, stanu
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niepe艂nosprawno艣ci;
4) okre艣la potrzeby biologiczne, psychiczne i spo艂eczne cz艂owieka i sposoby ich zaspakajania;
5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
6) organizuje 艣rodowisko 偶ycia osoby podopiecznej z uwzgl臋dnieniem jej potrzeb i problem贸w;
7) dobiera metody i techniki pracy opieku艅czej odpowiedniej do potrzeb osoby
podopiecznej;
8) przestrzega zasad opracowania indywidualnego planu opieki nad osob膮 podopieczn膮
i pomocy tej osobie;
9) opracowuje plan pomocy i opieki nad osob膮 podopieczn膮;
10) planuje techniki, metody i narz臋dzia pracy z osob膮 podopieczn膮 w warunkach domowych;
11) dobiera techniki, metody i narz臋dzia pracy do realizacji zaplanowanych dzia艂a艅
opieku艅czych;
12) planuje formy i metody wsparcia osoby podopiecznej w 艣rodowisku lokalnym;
13) organizuje wsparcie na rzecz osoby podopiecznej i wsp贸艂prac臋 z jej 艣rodowiskiem rodzinnym i lokalnym;
14) planuje techniki monitorowania dzia艂a艅 opieku艅czych;
15) prowadzi dokumentacj臋 pracy z osob膮 podopieczn膮.

2. Wykonywanie czynno艣ci opieku艅czych i piel臋gnacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie MS5 - Ucze艅:
1) 艣wiadczy us艂ugi opieku艅cze zgodnie z procedurami i standardami opieki;
2) rozpoznaje objawy zaburze艅 psychosomatycznych zagra偶aj膮cych zdrowiu i 偶yciu osoby podopiecznej;
3) stosuje metody i techniki udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro偶enia zdrowia
i 偶ycia osoby podopiecznej;
4) przestrzega zasad i okre艣la metody i techniki wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych osoby podopiecznej;
5) okre艣la rodzaje narz臋dzi pracy oraz 艣rodk贸w i materia艂贸w do wykonywania czynno艣ci higienicznych, piel臋gnacyjnych i zaspakajania potrzeb fizjologicznych osoby podopiecznej;
6) wykonuje zabiegi higieniczne u osoby niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad i metod zapobiegania odle偶ynom i odparzeniom u osoby podopiecznej;
8) opiekuje si臋 osob膮 podopieczn膮 w r贸偶nych fazach choroby przewlek艂ej;
9) przestrzega zasad i okre艣la rodzaje i techniki wykonywania zabieg贸w przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
10) wykonuje zlecone przez lekarza ok艂ady i kompresy osobie podopiecznej;
11) przestrzega zasad przygotowywania i podawania lek贸w drog膮 doustn膮 osobie podopiecznej;
12) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu lek贸w zleconych przez lekarza;
13) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej;
14) okre艣la rodzaje i techniki wykonywania 膰wicze艅 usprawniaj膮cych ruchowo oraz gimnastyki oddechowej przez osob臋 podopieczn膮;
15) prowadzi 膰wiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalist膮;
16) okre艣la zasady obs艂ugi sprz臋tu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiot贸w ortopedycznych przez osob臋 podopieczn膮;
17) pomaga osobie niepe艂nosprawnej w korzystaniu ze sprz臋tu rehabilitacyjnego
i przedmiot贸w ortopedycznych;
18) przygotowuje osob臋 podopieczn膮 oraz jej rodzin臋 do samoopieki i samopiel臋gnacji;
19) pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zarz膮dzaniu finansami osobistymi;
20) dobiera metody i 艣rodki do utrzymania mieszkania w czysto艣ci;
21) przestrzega zasad 偶ywienia dietetycznego;
22) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej;
23) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania czynno艣ci opieku艅czych.

3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielno艣ci 偶yciowej
Kwalifikacje w zawodzie MS 05 - Ucze艅:
1) analizuje przyczyny wyst臋powania i metody rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych;
2) pomaga osobie podopiecznej w rozwi膮zywaniu problem贸w spo艂ecznych i osobistych;
3) okre艣la metody integracji osoby podopiecznej ze 艣rodowiskiem lokalnym;
4) inicjuje i podtrzymuje relacje mi臋dzyludzkie w najbli偶szym otoczeniu osoby podopiecznej;
5) okre艣la formy i metody organizowania czasu wolnego;
6) organizuje r贸偶ne formy aktywnego sp臋dzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowa艅 osoby podopiecznej z uwzgl臋dnieniem jej potrzeb, mo偶liwo艣ci oraz zasob贸w 艣rodowiska lokalnego;
7) analizuje metody usprawniania i aktywizowania osoby podopiecznej w zale偶no艣ci od jej wieku, stanu jej zdrowia i niepe艂nosprawno艣ci;
8) planuje metody, formy, techniki i 艣rodki terapii zaj臋ciowej osoby podopiecznej;
9) dobiera metody przygotowania osoby podopiecznej do korzystania z pomocy technicznych;
10) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z pomocy technicznych u艂atwiaj膮cych samodzielne wykonywanie codziennych czynno艣ci;
11) przestrzega zasad bezpiecze艅stwa podczas aktywizowania osoby podopiecznej.