LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.07

艢wiadczenie us艂ug opieku艅czo-wspieraj膮cych osobie starszej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 7

1. Organizowanie prac opieku艅czo-wspieraj膮cych u osoby starszej
Kwalifikacje w zawodzie MS.07 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 sytuacji zdrowotnej i spo艂ecznej osoby starszej;
2) rozpoznaje warunki 偶ycia osoby starszej;
3) ocenia poziom mo偶liwo艣ci psychofizycznych osoby starszej;
4) ocenia mo偶liwo艣ci i ograniczenia osoby starszej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i spo艂ecznych wynikaj膮ce z wieku i niepe艂nosprawno艣ci;
5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;
6) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby 艣rodowiska osoby starszej;
7) organizuje 艣rodowisko mieszkaniowe z uwzgl臋dnieniem potrzeb i bezpiecze艅stwa osoby starszej;
8) opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki d艂ugoterminowej nad osob膮 starsz膮;
9) planuje dzia艂ania opieku艅czo-wspieraj膮ce wobec osoby starszej i dobiera metody, techniki i narz臋dzia do tych dzia艂a艅;
10) prowadzi dokumentacj臋 pracy z osob膮 starsz膮.

2. Wykonywanie czynno艣ci opieku艅czo-wspieraj膮cych u osoby starszej
Kwalifikacje w zawodzie MS7 - Ucze艅:
1) dba o jako艣膰 艣wiadczonych us艂ug, przestrzegaj膮c procedur medycznych i standardu opieki;
2) rozpoznaje symptomy zaburze艅 psychofizycznych u osoby starszej;
3) przeciwdzia艂a zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia osoby starszej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagro偶enia zdrowia i 偶ycia osoby starszej;
5) wykonuje czynno艣ci opieku艅cze i higieniczne u osoby starszej;
6) opiekuje si臋 osob膮 starsz膮 w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
7) dokonuje pomiaru parametr贸w 偶yciowych osoby starszej;
8) pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i spo艂ecznych;
9) prowadzi profilaktyk臋 przeciwodle偶ynow膮 u osoby starszej;
10) przestrzega zasad i okre艣la rodzaje i techniki wykonywania zabieg贸w przeciwzapalnych u osoby starszej;
11) wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;
12) pomaga osobie starszej w przyjmowaniu lek贸w zleconych przez lekarza;
13) pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
14) organizuje osobie starszej korzystanie ze 艣wiadcze艅 podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
15) pomaga osobie starszej w u偶ytkowaniu przedmiot贸w ortopedycznych i 艣rodk贸w
pomocniczych;
16) przygotowuje osob臋 starsz膮, we wsp贸艂pracy z rodzin膮, do samoopieki, samopiel臋gnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu 偶ycia;
17) podejmuje problematyk臋 艣mierci i godnego umierania w kontaktach z osob膮 starsz膮.

3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielno艣ci 偶yciowej
Kwalifikacje w zawodzie MS 07 - Ucze艅:
1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbli偶szego otoczenia;
2) pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwi膮zywaniu problem贸w osobistych
i spo艂ecznych;
3) wspiera i mobilizuje osob臋 starsz膮 do aktywnego sp臋dzania czasu wolnego, uwzgl臋dniaj膮c jej potrzeby i mo偶liwo艣ci psychofizyczne;
4) organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasob贸w 艣rodowiska lokalnego;
5) pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych u艂atwiaj膮cych
samodzielne wykonywanie codziennych czynno艣ci;
6) wspiera osob臋 starsz膮 w usprawnianiu psychofizycznym.

4. Wsp贸艂praca z podmiotami dzia艂aj膮cymi na rzecz osoby starszej
Kwalifikacje w zawodzie MS07 - Ucze艅:
1) pobudza wra偶liwo艣膰 os贸b z najbli偶szego otoczenia na potrzeby i problemy osoby starszej;
2) motywuje rodzin臋 i 艣rodowisko lokalne do dzia艂ania na rzecz osoby starszej;
3) wsp贸艂pracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;
4) organizuje pomoc instytucji wsparcia spo艂ecznego dzia艂aj膮cych na rzecz osoby starszej;
5) organizuje 艣rodowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;
6) organizuje pomoc materialn膮 na rzecz osoby starszej we wsp贸艂pracy z o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej;
7) wsp贸艂pracuje z organizacjami pozarz膮dowymi w zakresie udzielania pomocy osobie
starszej;
8) wsp贸艂pracuje z cz艂onkami zespo艂u terapeutycznego zak艂adu opieku艅czo-
-leczniczego.