LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.01

Obs艂uga maszyn stosowanych do prac le艣nych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 1

1. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu
Kwalifikacje w zawodzie RL.01 - Ucze艅:
1) dobiera maszyny i urz膮dzenia do rodzaju wykonywanych prac zwi膮zanych z hodowl膮 lasu;
2) przygotowuje do pracy oraz obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia;
3) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅;
4) wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne w szk贸艂kach, uprawach i m艂odnikach, drzewostanach dojrzewaj膮cych i dojrza艂ych;
5) okre艣la sposoby pozyskiwania szyszek, nasion drzew i krzew贸w le艣nych;
6) pozyskuje szyszki i nasiona ze 艣ci臋tych drzew oraz krzew贸w le艣nych;
7) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 dotycz膮c膮 hodowli lasu;
8) dokonuje przegl膮d贸w i bie偶膮cej konserwacji maszyn i urz膮dze艅.

2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpo偶arowej
Kwalifikacje w zawodzie RL1 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad post臋powania w sytuacjach zagro偶enia 艣rodowiska le艣nego;
2) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urz膮dzenia stosowane do ochrony lasu i ochrony przeciwpo偶arowej;
3) rozpoznaje zagro偶enia po偶arowe i lokalizuje miejsca po偶ar贸w;
4) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas wykonywania zabieg贸w zwi膮zanych z ochron膮 lasu i ochron膮 przeciwpo偶arow膮;
5) dobiera mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody ochrony lasu;
6) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i podr臋cznym sprz臋tem ga艣niczym;
7) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 ochrony lasu i ochrony przeciwpo偶arowej.

3. Pozyskiwanie surowca drzewnego
Kwalifikacje w zawodzie RL 01 - Ucze艅:
1) dokonuje selekcji drzew le艣nych;
2) planuje prace zwi膮zane ze 艣cink膮 surowca drzewnego;
3) dobiera maszyny i urz膮dzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
4) przestrzega zasad ochrony lasu przed szkodami powstaj膮cymi przy pozyskiwaniu surowca drzewnego;
5) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do pozyskiwania surowca drzewnego;
6) obs艂uguje pilarki spalinowe i elektryczne;
7) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 dotycz膮c膮 pozyskania surowca drzewnego;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅;
9) wykonuje 艣cink臋, okrzesywanie i przerzynk臋 drzew;
10) klasyfikuje surowiec drzewny.

4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego
Kwalifikacje w zawodzie RL01 - Ucze艅:
1) planuje prace zwi膮zane ze zrywk膮 surowca drzewnego;
2) rozr贸偶nia rodzaje szlak贸w zrywkowych;
3) rozr贸偶nia rodzaje sk艂adnic drewna;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 zrywki surowca drzewnego;
5) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urz膮dzenia do zrywki surowca drzewnego;
6) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas zrywki surowca drzewnego;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uk艂adaniem drewna wed艂ug sortyment贸w;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z za艂adunkiem i roz艂adunkiem drewna ze 艣rodk贸w transportowych;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅.

5. Wykonywanie prac zwi膮zanych z turystycznym i 艂owieckim zagospodarowaniem
lasu
Kwalifikacje w zawodzie RL.1 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia le艣ne obiekty budowlane oraz urz膮dzenia 艂owieckie;
2) wykonuje ma艂e budowle le艣ne oraz urz膮dzenia 艂owieckie i turystyczne;
3) dobiera materia艂y i urz膮dzenia do prac zwi膮zanych z konserwacj膮 urz膮dze艅 melioracyjnych i utrzymaniem dr贸g le艣nych;
4) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 row贸w melioracyjnych oraz urz膮dze艅
wodno-melioracyjnych w lesie;
5) wykonuje prace konserwacyjne dr贸g le艣nych i urz膮dze艅 drogowych;
6) wykonuje prace zwi膮zane z utrzymaniem ma艂ych budowli le艣nych oraz urz膮dze艅 艂owieckich i turystycznych;
7) wykonuje prace zwi膮zane z zagospodarowaniem poletek 艂owieckich;
8) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 dotycz膮c膮 turystycznego i 艂owieckiego zagospodarowania lasu.