LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.17

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.17
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 17

1. Organizowanie produkcji ro艣linnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.17 - Ucze艅:
1) planuje zmianowanie ro艣lin w zale偶no艣ci od warunk贸w klimatyczno-glebowych;
2) planuje i organizuje prace zwi膮zane z upraw膮 roli, nawo偶eniem i ochron膮 ro艣lin uprawnych;
3) dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do rodzaju zabieg贸w uprawowych;
4) dobiera technologie produkcji ro艣lin uprawnych;
5) organizuje proces produkcji ro艣linnej zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
6) nadzoruje realizacj臋 zada艅 w zakresie produkcji ro艣linnej;
7) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska, ochrony ro艣lin uprawnych i pszcz贸艂 oraz bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci.

2. Organizowanie produkcji zwierz臋cej
Kwalifikacje w zawodzie RL17 - Ucze艅:
1) okre艣la funkcje oraz znaczenie narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu zwierz膮t gospodarskich;
2) okre艣la warunki niezb臋dne do zabezpieczenia dobrostanu zwierz膮t gospodarskich;
3) dobiera rasy i typy u偶ytkowe zwierz膮t do okre艣lonych warunk贸w gospodarstwa i technologii produkcji;
4) okre艣la fizjologiczne podstawy 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich;
5) ustala normy 偶ywienia i dawki pokarmowe dla zwierz膮t gospodarskich;
6) planuje prace z konserwacj膮 i przechowywaniem pasz;
7) organizuje produkcj臋 zwierz臋c膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z
Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
8) planuje produkcj臋 zwierz臋c膮 w gospodarstwie rolnym w oparciu o rachunek ekonomiczny;
9) nadzoruje realizacj臋 zada艅 wykonywanych w produkcji zwierz臋cej;
10) korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych organizacj臋 i nadzorowanie
produkcji zwierz臋cej.

3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej
Kwalifikacje w zawodzie RL 17 - Ucze艅:
1) dobiera rasy pszcz贸艂 do okre艣lonych warunk贸w klimatycznych i po偶ytkowych rejonu;
2) planuje pasieczysko i pracowni臋 pszczelarsk膮;
3) planuje liczb臋 rodzin pszczelich;
4) nadzoruje zak艂adanie pasieki i jej wyposa偶enie;
5) dobiera sprz臋t do przegl膮du rodzin pszczelich;
6) przeprowadza przegl膮dy rodzin pszczelich;
7) prowadzi gospodark臋 w臋drown膮 pszcz贸艂;
8) okre艣la przyczyny nastroju rojowego pszcz贸艂;
9) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w ci膮gu roku;
10) prowadzi wych贸w matek pszczelich;
11) przygotowuje rodziny pszczele do przezimowania;
12) prowadzi pozyskiwanie produkt贸w pszczelarskich;
13) dobiera sposoby zapobiegania chorobom pszcz贸艂 oraz szkodnikom i zwalczania ich;
14) prowadzi dokumentacj臋 gospodarstwa pasiecznego;
15) sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w produkcji pszczelarskiej;
16) korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych organizowanie i nadzorowanie produkcji pasiecznej.