LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.23

Organizacja i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w in偶ynierii 艣rodowiska- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.23
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 23

1. Organizowanie i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w gospodarki wodnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.23 - Ucze艅:
1) rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i okre艣la ich przeznaczenie;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi budowy obiekt贸w gospodarki wodnej;
3) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy obiekt贸w gospodarki wodnej;
4) przygotowuje harmonogramy rob贸t wodno-in偶ynieryjnych;
5) organizuje roboty zwi膮zane z budow膮 uj臋膰 wody;
6) organizuje roboty zwi膮zane z wykonaniem stacji uzdatniania wody;
7) koordynuje prace zwi膮zane z wykonaniem lokalnych sieci wodoci膮gowo-
-kanalizacyjnych;
8) prowadzi prace zwi膮zane z wykonaniem oczyszczalni 艣ciek贸w;
9) planuje zagospodarowanie osad贸w 艣ciekowych;
10) organizuje prace zwi膮zane z budow膮 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w;
11) organizuje prace zwi膮zane z utrzymaniem obiekt贸w gospodarki wodnej w wymaganym stanie technicznym;
12) prowadzi dokumentacj臋 budowy obiekt贸w gospodarki wodnej;
13) ocenia jako艣膰 wykonania obiekt贸w gospodarki wodnej;
14) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z budow膮 obiekt贸w gospodarki wodnej.

2. Organizowanie i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w gospodarki
odpadami
Kwalifikacje w zawodzie RL23 - Ucze艅:
1) klasyfikuje odpady wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
2) rozpoznaje obiekty zwi膮zane z gospodark膮 odpadami;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi obiekt贸w gospodarki odpadami;
4) dobiera technologie sk艂adowania odpad贸w;
5) planuje i prowadzi budow臋 sk艂adowisk, kompostowni, sortowni;
6) organizuje prace zwi膮zane z eksploatacj膮 i konserwacj膮 urz膮dze艅 technicznych na sk艂adowiskach odpad贸w, w kompostowniach i sortowniach;
7) planuje prace zwi膮zane z gospodark膮 wodno-艣ciekow膮 na terenach wiejskich;
8) planuje i organizuje gospodark臋 odpadami na terenach wiejskich;
9) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w gospodarki odpadami;
10) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z budow膮 obiekt贸w gospodarki odpadami.

3. Organizowanie i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych
Kwalifikacje w zawodzie RL 23 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, katalogami i instrukcjami dotycz膮cymi budowy dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
3) planuje i organizuje prace zwi膮zane z budow膮 dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
4) dobiera materia艂y do budowy dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
5) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i sprz臋t do budowy dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
6) organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem drogowych rob贸t ziemnych;
7) organizuje prace zwi膮zane z wykonywaniem nawierzchni dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
8) prowadzi prace zwi膮zane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dr贸g
dojazdowych do grunt贸w rolnych;
9) ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych;
10) rozlicza materia艂y, sprz臋t i robocizn臋 zwi膮zane z budow膮 dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych.