LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.06

Jeździectwo i trening koni


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody związane z kwalifikacją RL.6


Kwalifikacje podobne do RL.6  OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 6

  1. Chów i użytkowanie koni
  Kwalifikacje w zawodzie RL.06 - Uczeń:
  1) ocenia przydatność koni do różnych sposobów ich użytkowania;
  2) dobiera sposoby postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
  3) wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;
  4) wykonuje czynności pomocnicze związane z okresową pielęgnacją kopyt;
  5) przestrzega zasad higieny i profilaktyki weterynaryjnej koni;
  6) rozpoznaje typowe objawy chorób i urazów koni;
  7) udziela pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnia opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
  8) przygotowuje pasze dla koni;
  9) przestrzega zasad żywienia i karmienia oraz pojenia koni;
  10) obsługuje urządzenia stosowane w chowie i użytkowaniu koni;
  11) przygotowuje konie do różnych typów ich użytkowania;
  12) wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
  13) stosuje przepisy dotyczące dobrostanu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
  14) stosuje się do harmonogramów dotyczących użytkowania koni;
  15) korzysta z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni.

  2. Nauka jeździectwa
  Kwalifikacje w zawodzie RL6 - Uczeń:
  1) ocenia kondycję koni;
  2) dobiera sprzęt i akcesoria jeździeckie;
  3) dopasowuje sprzęt jeździecki do budowy ciała konia i jeźdźców;
  4) przygotowuje konie do treningu;
  5) stosuje pomoce jeździeckie w powodowaniu koniem;
  6) stosuje różne rodzaje dosiadu;
  7) wykonuje ćwiczenia związane z treningiem ujeżdżeniowym i skokowym koni;
  8) wykonuje ćwiczenia związane z treningiem wyścigowym koni;
  9) powozi zaprzęgiem konnym;
  10) prezentuje konie na pokazach i aukcjach;
  11) przestrzega przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów konnych;
  12) przestrzega zasad bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
  13) przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się wierzchem i zaprzęgiem konnym;
  14) doskonali fizyczną i psychiczną sprawność jeździecką;
  15) określa wymagania dotyczące diety i wagi jeźdźca wyścigowego;
  16) dobiera ubiór jeździecki do różnych form użytkowania koni;
  17) dba o dobrostan koni w trakcie ich użytkowania.

  3. Trening koni
  Kwalifikacje w zawodzie RL 06 - Uczeń:
  1) przestrzega zaleceń trenerów lub instruktorów jeździectwa;
  2) dobiera miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
  3) uwzględnia skalę szkoleniową podczas treningów koni;
  4) przygotowuje konie do pierwszego dosiadania i zaprzęgania;
  5) przestrzega zasad treningu koni z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych, wieku oraz planowanych obciążeń treningowych;
  6) stosuje metody lonżowania koni;
  7) wykonuje czynności związane z trenowaniem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
  8) ocenia stan wytrenowania konia na podstawie obserwacji podczas treningu;
  9) stosuje zasady pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni;
  10) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do treningu koni;
  11) oswaja konie ze sprzętem i urządzeniami stosowanymi w sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu koni.