LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.06

Jeździectwo i trening koni- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.6OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 6

1. Chów i użytkowanie koni
Kwalifikacje w zawodzie RL.06 - Uczeń:
1) ocenia przydatność koni do różnych sposobów ich użytkowania;
2) dobiera sposoby postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
3) wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;
4) wykonuje czynności pomocnicze związane z okresową pielęgnacją kopyt;
5) przestrzega zasad higieny i profilaktyki weterynaryjnej koni;
6) rozpoznaje typowe objawy chorób i urazów koni;
7) udziela pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnia opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
8) przygotowuje pasze dla koni;
9) przestrzega zasad żywienia i karmienia oraz pojenia koni;
10) obsługuje urządzenia stosowane w chowie i użytkowaniu koni;
11) przygotowuje konie do różnych typów ich użytkowania;
12) wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
13) stosuje przepisy dotyczące dobrostanu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
14) stosuje się do harmonogramów dotyczących użytkowania koni;
15) korzysta z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni.

2. Nauka jeździectwa
Kwalifikacje w zawodzie RL6 - Uczeń:
1) ocenia kondycję koni;
2) dobiera sprzęt i akcesoria jeździeckie;
3) dopasowuje sprzęt jeździecki do budowy ciała konia i jeźdźców;
4) przygotowuje konie do treningu;
5) stosuje pomoce jeździeckie w powodowaniu koniem;
6) stosuje różne rodzaje dosiadu;
7) wykonuje ćwiczenia związane z treningiem ujeżdżeniowym i skokowym koni;
8) wykonuje ćwiczenia związane z treningiem wyścigowym koni;
9) powozi zaprzęgiem konnym;
10) prezentuje konie na pokazach i aukcjach;
11) przestrzega przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów konnych;
12) przestrzega zasad bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
13) przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się wierzchem i zaprzęgiem konnym;
14) doskonali fizyczną i psychiczną sprawność jeździecką;
15) określa wymagania dotyczące diety i wagi jeźdźca wyścigowego;
16) dobiera ubiór jeździecki do różnych form użytkowania koni;
17) dba o dobrostan koni w trakcie ich użytkowania.

3. Trening koni
Kwalifikacje w zawodzie RL 06 - Uczeń:
1) przestrzega zaleceń trenerów lub instruktorów jeździectwa;
2) dobiera miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
3) uwzględnia skalę szkoleniową podczas treningów koni;
4) przygotowuje konie do pierwszego dosiadania i zaprzęgania;
5) przestrzega zasad treningu koni z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych, wieku oraz planowanych obciążeń treningowych;
6) stosuje metody lonżowania koni;
7) wykonuje czynności związane z trenowaniem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
8) ocenia stan wytrenowania konia na podstawie obserwacji podczas treningu;
9) stosuje zasady pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni;
10) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do treningu koni;
11) oswaja konie ze sprzętem i urządzeniami stosowanymi w sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu koni.