LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.11

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierz膮t- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 11

ROL.11.2 - Okre艣lanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierz膮t gospodarskich i domowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.11)

  1. rozpoznaje budow臋 uk艂ad贸w i narz膮d贸w poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce terminologii stosowanej w zakresie weterynarii i anatomii zwierz膮t
 • stosuje obowi膮zuj膮ce polskie mianownictwo anatomiczne w zakresie mian og贸lnych, po艂o偶enia i kierunku, cz臋艣ci i okolic cia艂a oraz poszczeg贸lnych uk艂ad贸w anatomicznych
 • opisuje charakterystyczne cechy budowy poszczeg贸lnych narz膮d贸w i struktur anatomicznych zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • rozpoznaje poszczeg贸lne narz膮dy i struktury anatomiczne zwierz膮t gospodarskich i domowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wzajemne przestrzenne po艂o偶enie narz膮d贸w i uk艂ad贸w w poszczeg贸lnych okolicach cia艂a zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje okolice i punkty topograficzne cia艂a u zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje po艂o偶enie narz膮d贸w u zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje przebieg wa偶niejszych naczy艅 krwiono艣nych i nerw贸w g艂owy, szyi i ko艅czyn u zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje rozmieszczenie w臋z艂贸w ch艂onnych u poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • dobiera w艂a艣ciwe narz臋dzia do rodzaju preparowanych tkanek zwierz臋cych
 • preparuje narz膮dy i tkanki poszczeg贸lnych uk艂ad贸w anatomicznych zwierz膮t gospodarskich i domowych z zastosowaniem w艂a艣ciwej techniki
 • rozpoznaje tkanki zwierz臋ce na preparatach mikroskopowych na podstawie opisu, na schematach, mikrofotografii, na podstawie charakterystycznych cech ich budowy
  2. por贸wnuje budow臋 uk艂ad贸w i narz膮d贸w anatomicznych poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • opisuje charakterystyczne cechy budowy uk艂ad贸w anatomicznych zwierz膮t stanowi膮ce r贸偶nice gatunkowe
 • odr贸偶nia uk艂ady anatomiczne zwierz膮t gospodarskich i domowych na podstawie charakterystycznych cech ich budowy
 • odr贸偶nia narz膮dy anatomiczne zwierz膮t gospodarskich i domowych na podstawie charakterystycznych cech ich budowy z uwzgl臋dnieniem p艂ci, wieku i stanu fizjologicznego
 • wskazuje r贸偶nice w budowie uk艂ad贸w i narz膮d贸w anatomicznych ssak贸w i ptak贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.11 - charakteryzuje przebieg proces贸w fizjologicznych zachodz膮cych w organizmie zwierz膮t
 • nazywa procesy fizjologiczne zachodz膮ce w organizmach zwierz膮t na podstawie opisu ich przebiegu
 • przedstawia przebieg poszczeg贸lnych proces贸w fizjologicznych i dzia艂anie organizmu jako ca艂o艣ci
 • przedstawia powi膮zania funkcjonalne mi臋dzy narz膮dami w obr臋bie uk艂adu oraz mi臋dzy uk艂adami narz膮d贸w w obr臋bie organizmu
 • stosuje zasady obserwacji zwierz膮t w celu okre艣lenia podstawowych parametr贸w 偶yciowych i oceny funkcjonowania poszczeg贸lnych uk艂ad贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia prawid艂owe i nieprawid艂owe parametry 偶yciowe zwierz膮t gospodarskich i domowych z uwzgl臋dnieniem gatunku, p艂ci, wieku i stanu fizjologicznego zwierz膮t
 • wskazuje r贸偶nice w funkcjonowaniu poszczeg贸lnych narz膮d贸w i uk艂ad贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych z uwzgl臋dnieniem gatunku, wieku i stanu fizjologicznego

ROL.11.3 - Prowadzenie chowu zwierz膮t gospodarskich i domowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL11)

  1. rozr贸偶nia gatunki, rasy, typy u偶ytkowe i kierunki u偶ytkowania zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje charakterystyczne cechy budowy zewn臋trznej, osobowo艣ci, stanu organizmu i produkcji charakterystyczne dla poszczeg贸lnych typ贸w oraz kierunk贸w u偶ytkowania byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅, kur
 • rozpoznaje typy i kierunki u偶ytkowania byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅, kur
 • pos艂uguje si臋 w mowie i pi艣mie oryginalnymi, pe艂nymi nazwami popularnych ras byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅, kur, ps贸w i kot贸w
 • rozpoznaje popularne rasy byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅, kur, ps贸w i kot贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje umaszczenie byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅, kur, ps贸w i kot贸w
  2. okre艣la pokr贸j, stan organizmu i cechy osobowo艣ci zwierz膮t
 • opisuje charakterystyczne cechy prawid艂owej budowy zewn臋trznej oraz wad pokroju byd艂a, koni i 艣wi艅
 • rozpoznaje prawid艂ow膮 budow臋 zewn臋trzn膮 oraz wady pokroju byd艂a, koni i 艣wi艅
 • rozr贸偶nia chody koni
 • rozpoznaje kondycj臋 wybranych zwierz膮t: kr贸w mlecznych, koni i ps贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia typy konstytucyjne zwierz膮t gospodarskich
 • rozpoznaje typy temperamentu zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • rozpoznaje charakter zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wyja艣nia na charakterystycznych przyk艂adach wp艂yw konstytucji, temperamentu i charakteru zwierz膮t na ich u偶ytkowanie
 • dobiera narz臋dzia niezb臋dne do wykonania poszczeg贸lnych pomiar贸w zoometrycznych u byd艂a i koni
 • wykonuje pomiary zoometryczne u byd艂a i koni z zastosowaniem w艂a艣ciwej techniki i zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la dok艂adn膮 mas臋 cia艂a zwierz膮t za pomoc膮 wagi oraz przybli偶on膮 mas臋 cia艂a byd艂a i 艣wi艅 za pomoc膮 ta艣my zoometrycznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL11 - analizuje zachowania zwierz膮t
 • przedstawia zale偶no艣ci mi臋dzy poszczeg贸lnymi typami zachowa艅 zwierz膮t a mechanizmami odpowiedzialnymi za ich wyst膮pienie
 • wskazuje charakterystyczne cechy poszczeg贸lnych typ贸w zachowa艅 byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅, kur, ps贸w i kot贸w
 • przedstawia zasady prowadzenia obserwacji zachowania r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t w celu uzyskania w艂a艣ciwego opisu i rozpoznania
 • rozpoznaje stan fizjologiczny i emocjonalny zwierz膮t na podstawie ich zachowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zwi膮zki mi臋dzy bod藕cami i reakcjami, na podstawie kt贸rych mo偶na przewidzie膰 zachowanie zwierz膮t w okre艣lonych sytuacjach
 • wyci膮ga wnioski z analizy zachowa艅 zwierz膮t gospodarskich i domowych wywo艂anych okre艣lonymi bod藕cami w celu eliminacji zachowa艅 niepo偶膮danych i niebezpiecznych
 • wyci膮ga wnioski z analizy zachowa艅 zwierz膮t gospodarskich i domowych w celu okre艣lenia ich stanu zdrowia
 • wskazuje powi膮zanie warunk贸w dobrostanu r贸偶nych gatunk贸w i grup u偶ytkowych zwierz膮t z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowa艅 typowych dla gatunku
  4. analizuje wp艂yw czynnik贸w zewn臋trznych na zdrowie i produkcyjno艣膰 zwierz膮t
 • przedstawia przyk艂ady czynnik贸w zewn臋trznych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) wp艂ywaj膮cych na zdrowie i produkcyjno艣膰 zwierz膮t
 • wyja艣nia na przyk艂adach pozytywny oraz negatywny wp艂yw warunk贸w utrzymania, czynnik贸w klimatycznych i glebowych na prawid艂owy rozw贸j, zdrowie i produkcyjno艣膰 zwierz膮t
 • wykazuje zwi膮zek mi臋dzy wp艂ywem czynnik贸w zewn臋trznych na organizm zwierz臋cy a kszta艂towaniem optymalnego 艣rodowiska hodowlanego zwierz膮t gospodarskich i domowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady racjonalnego 偶ywienia zwierz膮t
 • opisuje og贸lny sk艂ad chemiczny pasz oraz znaczenie poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w pokarmowych dla prawid艂owego rozwoju i funkcjonowania organizmu zwierz臋cego
 • przedstawia przebieg przemian materii i energii oraz bia艂ek, t艂uszcz贸w i w臋glowodan贸w zachodz膮cych w organizmie zwierz臋cym z uwzgl臋dnieniem r贸偶nic gatunkowych
 • opisuje czynniki wp艂ywaj膮ce na sk艂ad chemiczny, warto艣膰 pokarmow膮 i strawno艣膰 pasz oraz wyja艣nia ich wp艂yw na zdrowie, wykorzystanie pasz oraz efekty 偶ywienia zwierz膮t
 • wskazuje charakterystyczne cechy poszczeg贸lnych grup pasz oraz dodatk贸w paszowych stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich i domowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykazuje zale偶no艣膰 mi臋dzy prawid艂owymi warunkami konserwowania i przechowywania pasz a ich jako艣ci膮
 • rozpoznaje pasze stosowane w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich i domowych, zio艂a, ro艣liny szkodliwe i truj膮ce oraz zanieczyszczenia pasz domowych na podstawie opisu, na zdj臋ciach i w postaci pr贸bek pasz
 • ocenia organoleptycznie jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich i domowych zgodnie z przyj臋tymi kryteriami oceny
 • wykazuje zale偶no艣ci mi臋dzy zasadami racjonalnego 偶ywienia zwierz膮t a zdrowiem, produkcyjno艣ci膮 i wynikami ekonomicznymi produkcji zwierz臋cej
 • opisuje systemy 偶ywienia i okre艣lania warto艣ci pokarmowej pasz dla prze偶uwaczy, koni, 艣wi艅 i drobiu
 • bilansuje przyk艂adowe proste dawki pokarmowe dla byd艂a i 艣wi艅 z zachowaniem dopuszczalnych odchyle艅
 • sporz膮dza preliminarz pasz dla zwierz膮t gospodarskich w oparciu o podane dane dotycz膮ce grup zwierz膮t i dziennych dawek pokarmowych
 • dobiera sk艂adniki karmy dla ps贸w i kot贸w zgodnie z ich zapotrzebowaniem pokarmowym i specyfik膮 trawienia
  6. prowadzi ch贸w zwierz膮t zgodnie z zasadami i przepisami prawa: prowadzi ch贸w zwierz膮t gospodarskich w celu pozyskania mleka, prowadzi ch贸w zwierz膮t gospodarskich w celu pozyskania mi臋sa, prowadzi ch贸w kur w celu pozyskania jaj, charakteryzuje ekologiczne metody chowu zwierz膮t, charakteryzuje wp艂yw chowu zwierz膮t gospodarskich na 艣rodowisko naturalne, stosuje zasady identyfikacji i rejestracji zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych, stosuje przepisy dotycz膮ce ochrony zwierz膮t
 • planuje u偶ytkowanie mleczne (kr贸w, owiec i k贸z), mi臋sne (byd艂a, 艣wi艅, owiec, k贸z i kur) oraz nie艣ne kur w aspekcie spe艂nienia wymaga艅 weterynaryjnych
 • planuje dobrostan poszczeg贸lnych grup technologicznych byd艂a, owiec, k贸z, koni, 艣wi艅 i kur
 • planuje warunki utrzymania ps贸w i kot贸w
 • planuje 偶ywienie poszczeg贸lnych grup wiekowych i technologicznych zwierz膮t gospodarskich z wykorzystaniem aktualnie stosowanych metod i technik (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje 偶ywienie poszczeg贸lnych grup wiekowych ps贸w i kot贸w zgodnie z zapotrzebowaniem pokarmowym
 • planuje warunki transportu zwierz膮t
 • wskazuje istotne r贸偶nice mi臋dzy ekologicznym a konwencjonalnym chowem zwierz膮t gospodarskich
 • wyja艣nia na przyk艂adach pozytywny i negatywny wp艂yw chowu zwierz膮t gospodarskich na 艣rodowisko naturalne oraz podaje mo偶liwo艣ci jego ochrony
 • planuje przechowywanie i stosowanie nawoz贸w naturalnych sta艂ych i p艂ynnych
 • znakuje zwierz臋ta gospodarskie i domowe zgodnie z przepisami prawa, stosownymi instrukcjami oraz z wykorzystaniem dost臋pnych technik
 • wype艂nia prawid艂owo, czytelnie i zgodnie z instrukcj膮 obowi膮zuj膮ce druki dokument贸w z zakresu spe艂nienia obowi膮zku rejestracji i identyfikacji zwierz膮t
  7. wykonuje zabiegi specjalne
 • opisuje metody i techniki przeprowadzania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w miejscach przebywania zwierz膮t
 • opisuje g艂贸wne czynniki naruszaj膮ce warunki higieniczne pomieszcze艅 oraz drogi ich rozprzestrzeniania
 • rozpoznaje gryzonie oraz insekty naruszaj膮ce warunki higieniczne pomieszcze艅
 • ocenia warunki higieniczne pomieszcze艅 w celu doboru w艂a艣ciwej metody przeprowadzenia zabiegu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje roztwory biob贸jcze do wykonywania zabieg贸w specjalnych zgodnie z za艂膮czon膮 ulotk膮 (instrukcj膮)
 • dobiera niezb臋dny sprz臋t i materia艂y oraz 艣rodki ochrony osobistej do rodzaju wykonywanego zabiegu specjalnego
 • wykonuje zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w miejscach przebywania zwierz膮t i pomieszczeniach pomocniczych, stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki oraz zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  8. wykonuje poskramianie zwierz膮t
 • wyja艣nia na przyk艂adach sytuacje typowe i nietypowe wymagaj膮ce poskramiania zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • opisuje stosowane techniki poskramiania zwierz膮t gospodarskich oraz domowych do zabieg贸w piel臋gnacyjnych, zootechnicznych, czynno艣ci lekarsko- weterynaryjnych i innych
 • rozpoznaje sprz臋t i narz臋dzia wykorzystywane do poskramiania zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • dobiera niezb臋dny sprz臋t oraz narz臋dzia do gatunku zwierz臋cia, celu i planowanej metody i techniki wykonania poskramiania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • poskramia zwierz臋ta gospodarskie oraz domowe r贸偶nymi technikami, z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy, w r贸偶nych sytuacjach typowych i nietypowych
  9. wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne u zwierz膮t
 • opisuje poszczeg贸lne rodzaje zabieg贸w piel臋gnacyjnych wykonywanych u byd艂a, koni, ps贸w i kot贸w
 • dobiera zabiegi piel臋gnacyjne do gatunku, wieku, u偶ytkowania, utrzymania i potrzeb zwierz臋cia
 • opisuje aktualnie stosowane metody i techniki wykonywania poszczeg贸lnych zabieg贸w piel臋gnacyjnych u byd艂a, koni, ps贸w i kot贸w
 • ocenia aktualny stan zwierz臋cia na podstawie jego wygl膮du, postawy i zachowania w celu doboru zabiegu piel臋gnacyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje harmonogram wykonywania cyklicznych zabieg贸w piel臋gnacyjnych u byd艂a, koni, ps贸w i kot贸w z uwzgl臋dnieniem przyj臋tych norm
 • rozpoznaje sprz臋t, narz臋dzia i materia艂y wykorzystywane do zabieg贸w piel臋gnacyjnych sk贸ry, sier艣ci, racic, kopyt i pazur贸w, jamy ustnej
 • dobiera sprz臋t, narz臋dzia i materia艂y do zabieg贸w piel臋gnacyjnych: sk贸ry, sier艣ci, gruczo艂u mlecznego i racic u byd艂a, sk贸ry, sier艣ci, kopyt i jamy ustnej u koni oraz sk贸ry, sier艣ci, uszu, oczu, jamy ustnej i pazur贸w u ps贸w i kot贸w
 • dobiera techniki wykonywania zabieg贸w piel臋gnacyjnych u byd艂a, koni, ps贸w i kot贸w do bie偶膮cych potrzeb
 • wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne u zwierz膮t aktualnie stosowanymi metodami i technikami z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje zabiegi zootechniczne u zwierz膮t
 • opisuje rodzaje, cel i cz臋stotliwo艣膰 wykonywania zabieg贸w zootechnicznych u zwierz膮t gospodarskich
 • dobiera zabiegi zootechniczne do gatunku, wieku, u偶ytkowania, utrzymania i potrzeb zwierz臋cia
 • opisuje aktualnie stosowane metody i techniki wykonywania poszczeg贸lnych zabieg贸w zootechnicznych u zwierz膮t gospodarskich
 • sporz膮dza terminarz wykonania planowanych zabieg贸w zootechnicznych u zwierz膮t gospodarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje sprz臋t, narz臋dzia i materia艂y wykorzystywane do zabieg贸w zootechnicznych
 • dobiera sprz臋t, narz臋dzia i materia艂y niezb臋dne do wykonania poszczeg贸lnych zabieg贸w zootechnicznych u zwierz膮t gospodarskich
 • dobiera techniki wykonywania zabieg贸w zootechnicznych do gatunku zwierz臋cia i rodzaju zabiegu
 • wykonuje zabiegi zootechniczne u zwierz膮t gospodarskich aktualnie stosowanymi metodami i technikami z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy

ROL.11.4 - Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierz膮t gospodarskich i domowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.11)

  1. charakteryzuje budow臋 i fizjologi臋 uk艂adu rozrodczego samca i samicy: por贸wnuje budow臋 uk艂ad贸w i narz膮d贸w rozrodczych samca i samicy poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych, analizuje fizjologi臋 rozmna偶ania poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych, analizuje fizjologi臋 ci膮偶y poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych, analizuje fizjologi臋 porodu poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • opisuje budow臋 anatomiczn膮, topografi臋 oraz funkcje uk艂adu rozrodczego samca i samicy zwierz膮t gospodarskich i domowych z uwzgl臋dnieniem r贸偶nic gatunkowych
 • preparuje narz膮dy uk艂adu rozrodczego samca i samicy z zastosowaniem w艂a艣ciwej techniki
 • rozpoznaje narz膮dy i struktury anatomiczne oraz topografi臋 uk艂adu rozrodczego samca i samicy na rysunkach, schematach i materiale prosektoryjnym
 • wykazuje zwi膮zek funkcjonalny uk艂adu rozrodczego z uk艂adem dokrewnym i nerwowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia wp艂yw hormon贸w na rozw贸j samca i samicy oraz pop臋du p艂ciowego u samc贸w i przebieg cyklu p艂ciowego u samicy
 • opisuje przebieg oogenezy i spermatogenezy oraz budow臋 kom贸rki jajowej i plemnika
 • przedstawia przebieg cyklu rujowego u samic poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t, z uwzgl臋dnieniem dzia艂ania hormon贸w bior膮cych udzia艂 w jego regulacji
 • opisuje przebieg zap艂odnienia, rozw贸j zarodka i p艂odu oraz przedstawia rol臋 b艂on p艂odowych w okresie ci膮偶y
 • analizuje wp艂yw czynnik贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych na przebieg ci膮偶y
  2. planuje rozr贸d zwierz膮t
 • stosuje terminologi臋 z zakresu rozrodu zwierz膮t
 • przedstawia prawid艂owe parametry rozrodu zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • dobiera zwierz臋ta gospodarskie (byd艂o, konie, 艣winie) do kojarze艅 i krzy偶owa艅 zgodnie z ustalonymi kryteriami doboru
 • przedstawia zasady przygotowania zwierz膮t gospodarskich i domowych do okresu rozrodczego (stan贸wki) i jego przebiegu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje plany pokry膰 i porod贸w u samic zwierz膮t gospodarskich i domowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
 • planuje termin zasuszenia i porodu na podstawie terminu krycia lub sztucznego unasienniania oraz przeprowadzonej obserwacji
 • planuje terminy krycia lub sztucznego unasienniania samic zwierz膮t gospodarskich i domowych na podstawie przyj臋tych norm, przebiegu porodu i stanu zdrowia
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.11 - stosuje zasady pracy hodowlanej
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia z zakresu hodowli zwierz膮t
 • przedstawia zadania instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie hodowli i rozrodu zwierz膮t gospodarskich
 • opisuje cele i etapy pracy hodowlanej
 • opisuje rol臋 oraz podstawowe sk艂adowe program贸w hodowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia na przyk艂adach wp艂yw r贸偶nych czynnik贸w na post臋p hodowlany
 • opisuje metody osi膮gania celu hodowlanego, oceny warto艣ci u偶ytkowej zwierz膮t gospodarskich oraz oceny warto艣ci hodowlanej zwierz膮t
 • przedstawia zasady wyboru reproduktor贸w na ojc贸w potomstwa i samic na matki
 • wykorzystuje informacje zawarte w dokumentacji hodowlanej zwierz膮t gospodarskich do planowania i prowadzenia rozrodu zwierz膮t
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce hodowli i rozrodu zwierz膮t gospodarskich w zakresie wykonywanych czynno艣ci
  4. omawia niep艂odno艣ci samic i samc贸w
 • podaje definicje oraz oblicza wska藕niki okre艣laj膮ce p艂odno艣膰 i plenno艣膰 zwierz膮t gospodarskich
 • omawia przyczyny r贸偶nych postaci obni偶onej p艂odno艣ci oraz niep艂odno艣ci samic i samc贸w
 • opisuje etapy oceny p艂odno艣ci samca i samicy
 • przedstawia warunki uznania zwierz膮t za przydatne do rozrodu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje stany patologiczne decyduj膮ce o obni偶onej p艂odno艣ci, ja艂owo艣ci lub niep艂odno艣ci samic oraz ograniczonym u偶yciu lub niezdatno艣ci samc贸w do rozrodu
 • wskazuje sposoby skutecznego zapobiegania niep艂odno艣ci samic i samc贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje systemy naturalnego krycia zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • wskazuje sposoby i metody zwi臋kszania p艂odno艣ci i plenno艣ci zwierz膮t gospodarskich i domowych
 • opisuje metody i techniki wywo艂ywania