LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST1

Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją ST.1OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 1

1. Wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów
Kwalifikacje w zawodzie ST.01 - Uczeń:
1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki elementów i wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
2) rozróżnia metale szlachetne;
3) rozróżnia i dobiera materiały stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;
4) rozróżnia i sporządza stopy metali szlachetnych;
5) określa wady stopów metali szlachetnych;
6) prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami metali szlachetnych;
7) dobiera technologie i wykonuje obróbkę metali szlachetnych i ich stopów;
8) rozróżnia i dobiera narzędzia do wykonywania obróbki metali szlachetnych i ich stopów i posługuje się nimi;
9) wykonuje szkice i rysunki wyrobów złotniczych i jubilerskich;
10) rozróżnia i wykonuje elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;
11) dobiera specjalistyczne narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do oznaczania masy i próby wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
12) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów, urządzeń
i maszyn stosowanych podczas obróbki metali szlachetnych i ich stopów;
13) stosuje przepisy prawa probierczego.

2. Łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich
Kwalifikacje w zawodzie ST1 - Uczeń:
1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
2) dobiera techniki łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;
3) rozróżnia i dobiera narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
4) dobiera rodzaje lutów oraz materiały pomocnicze do wykonywania połączeń wyrobów złotniczych i jubilerskich;
5) wykonuje połączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;
6) określa wady występujące przy montażu wyrobów, sposoby zapobiegania im i ich usuwania;
7) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;
8) ocenia jakość wykonanych połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich.

3. Oprawianie kamieni jubilerskich
Kwalifikacje w zawodzie ST 01 - Uczeń:
1) określa budowę i właściwości minerałów;
2) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie oprawiania kamieni jubilerskich i posługuje się nimi;
3) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich, uwzględniając szlif i rodzaj
kamienia;
4) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania oprawek i oprawiania kamieni jubilerskich i posługuje się nimi;
5) wykonuje oprawki kamieni jubilerskich;
6) oprawia kamienie jubilerskie;
7) określa wady powstałe w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby zapobiegania wadom i usuwania ich.

4. Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich
Kwalifikacje w zawodzie ST01 - Uczeń:
1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki wykańczającej i posługuje się nimi;
2) rozpoznaje materiały stosowane do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich;
3) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
4) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń stosowanych do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich;
5) dobiera technologię i wykonuje zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich;
6) określa wady powstałe w procesie zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz dobiera sposoby ich usuwania;
7) dobiera technologię obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz wykonuje tę obróbkę;
8) określa wady powstałe w procesie obróbki wykańczającej i dobiera sposoby ich
usuwania.

5. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich
Kwalifikacje w zawodzie ST.1 - Uczeń:
1) ocenia stan oraz możliwości poddania wyrobów złotniczych i jubilerskich naprawie lub przeróbce;
2) dobiera technologię napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich;
3) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;
4) wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobów złotniczych i jubilerskich;
5) ocenia jakość wykonanych napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich.