LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TLO.01

Wykonywanie obs艂ugi technicznej wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego statk贸w powietrznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TLO.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TLO 1

TLO.01.2 - Podstawy obs艂ugi technicznej wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego statk贸w powietrznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TLO.01)

  1. stosuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego maszynowego i elektrycznego
 • interpretuje normy dotycz膮ce rysunku technicznego maszynowego i elektrycznego
 • sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn
 • sporz膮dza proste schematy obwod贸w elektrycznych
 • wykonuje rysunki techniczne i wymiarowanie cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje informacje z rysunku technicznego dotycz膮ce budowy urz膮dze艅
 • wyja艣nia budow臋 urz膮dze艅 na rysunkach technicznych
 • opisuje znormalizowane zasady tolerancji i pasowa艅
 • okre艣la na rysunku rodzaj stosowanych pasowa艅
 • oblicza luzy dla pasowa艅
  2. charakteryzuje rodzaje specjalnych cz臋艣ci statk贸w powietrznych i ich podzespo艂贸w
 • opisuje przyk艂adowe zastosowania specjalnych cz臋艣ci statk贸w powietrznych i ich podzespo艂贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje specjalnych cz臋艣ci statk贸w powietrznych i ich podzespo艂贸w 鈭 przewody sztywne i gi臋tkie, spr臋偶yny, 艂o偶yska, przek艂adnie pasowe, przek艂adnie 艂a艅cuchowe, przek艂adnie z臋bate, dr膮偶ki sterownicze, d藕wigniki 艣rubowe, linki sterownicze oraz ich rolki i napinacze, linki Bowdena
 • wyja艣nia przyk艂adowe metody monta偶u i demonta偶u specjalnych cz臋艣ci statk贸w powietrznych i ich podzespo艂贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie TLO.01 - okre艣la przewody i z艂膮cza elektryczne w samolocie (system EWIS, Electrical Wiring Interconnection System)
 • opisuje techniki 艂膮czenia i izolowania przewod贸w elektrycznych
 • opisuje metody testowania ci膮g艂o艣ci przewod贸w elektrycznych
 • opisuje wybran膮 metod臋 obs艂ugi z艂膮cz elektrycznych i narz臋dzia do obs艂ugi
 • opisuje wybrane techniki wykonania, naprawy lub ochrony wi膮zek elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody i elementy mocowania wi膮zek elektrycznych do konstrukcji samolotu
  4. okre艣la techniki po艂膮cze艅 mechanicznych
 • opisuje rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i podaje przyk艂ady ich zastosowania
 • wymienia standardy dla wybranych po艂膮cze艅 roz艂膮cznych
 • opisuje technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych
 • okre艣la metody zapewnienia trwa艂o艣ci po艂膮cze艅 roz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje po艂膮czenia roz艂膮czne i podaje przyk艂ady ich zastosowania, w tym nitowania, spawania, lutowania twardego i mi臋kkiego
 • opisuje technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • wymienia parametry zapewniaj膮ce trwa艂o艣膰 po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • opisuje zakresy i sposoby sprawdzania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • opisuje narz臋dzia do wykonywania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metalowych materia艂贸w konstrukcyjnych (nie偶elaznych i zawieraj膮cych 偶elazo)
 • dobiera sposoby obr贸bki cieplnej metalowych materia艂贸w konstrukcyjnych w celu uzyskania za艂o偶onych w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje zasady obr贸bki metalowych materia艂贸w cienko艣ciennych
 • okre艣la technologie obr贸bki metalowych blach cienkich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la metody sprawdzania konstrukcji z blach cienkich
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych, kompozyt贸w, drewna, materia艂贸w gumowych i tkanin i innych materia艂贸w niemetalowych
 • ocenia wp艂yw warunk贸w otoczenia na 偶ywotno艣膰 materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje metody sprawdzania jako艣ci materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje sposoby napraw materia艂贸w niemetalowych
  6. dobiera sposoby ochrony przed korozj膮 i usuwania korozji konstrukcji oraz podzespo艂贸w samolotu
 • wyja艣nia przyczyny powstawania korozji element贸w metalowych samolotu
 • wymienia rodzaje korozji element贸w metalowych samolotu
 • opisuje sposoby ochrony przed korozj膮 element贸w samolotu
 • opisuje sposoby wykrywania i usuwania korozji element贸w samolotu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje przyk艂adowe sposoby ochrony przed korozj膮 element贸w samolotu dostosowane do warunk贸w eksploatacji i ich specyfiki
  7. wykonuje pomiary warsztatowe wielko艣ci mechanicznych
 • opisuje molekularne podstawy powstawania 艂adunk贸w elektrycznych
 • wymienia podstawowe wielko艣ci elektryczne, ich jednostki i czynniki na nie wp艂ywaj膮ce
 • rozr贸偶nia metody pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne wybranych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • szacuje b艂臋dy pomiarowe i interpretuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  8. pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami z zakresu elektrotechniki
 • opisuje molekularne podstawy powstawania 艂adunk贸w elektrycznych
 • wyja艣nia prawa i zjawiska zwi膮zane z elektryczno艣ci膮 statyczn膮 i przewodnictwem
 • wymienia podstawowe wielko艣ci elektryczne, ich jednostki i czynniki na nie wp艂ywaj膮ce
  9. opisuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym
 • wymienia 藕r贸d艂a pr膮du sta艂ego i ich w艂a艣ciwo艣ci
 • wymienia i wyja艣nia podstawowe prawa dla obwod贸w elektrycznych pr膮du sta艂ego
 • oblicza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w przyk艂adowych obwodach elektrycznych pr膮du sta艂ego
 • oblicza rezystancj臋 zast臋pcz膮 uk艂ad贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 uk艂ad贸w
 • oblicza wielko艣ci elektryczne w obwodach elektrycznych pr膮du sta艂ego na podstawie praw Ohma i Kirchhoffa
 • wymienia typowe elementy stosowane w obwodach elektrycznych pr膮du sta艂ego
 • wykonuje pomiary podstawowych wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych pr膮du sta艂ego
 • oblicza b艂臋dy pomiarowe i interpretuje wyniki pomiar贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la dzia艂anie i budow臋 maszyn elektrycznych pr膮du przemiennego
 • opisuje zjawiska magnetyzmu, indukcji i samoindukcji
 • wymienia prawa stanowi膮ce podstaw臋 dzia艂ania maszyn elektrycznych pr膮du przemiennego
 • opisuje dzia艂anie, budow臋 i zastosowanie transformator贸w
 • opisuje dzia艂anie, budow臋 i zastosowanie pr膮dnic pr膮du przemiennego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje dzia艂anie, budow臋 i zastosowanie silnik贸w pr膮du przemiennego
  11. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z zakresu elektroniki
 • rozpoznaje elementy p贸艂przewodnikowe obwod贸w elektronicznych
 • opisuje budow臋, dzia艂anie i zastosowanie diod
 • opisuje budow臋, dzia艂anie i zastosowanie tranzystor贸w
 • okre艣la obwody scalone (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje dzia艂anie wybranych obwod贸w scalonych
  12. okre艣la systemy elektronicznych technik cyfrowych statk贸w powietrznych
 • okre艣la typowe rozmieszczenie przyrz膮d贸w elektroniki cyfrowej w statku powietrznym
 • wyja艣nia dzia艂anie typowych bramek logicznych
 • wymienia rodzaje monitor贸w ekranowych stosowanych w kabinie pilot贸w
 • stosuje techniki zabezpieczaj膮ce urz膮dzenia statku powietrznego przed elektryczno艣ci膮 statyczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje mo偶liwy wp艂yw silnych p贸l magnetycznych na urz膮dzenia elektroniki cyfrowej statku powietrznego
 • wymienia metody zabezpieczenia przed skutkami uderzenia pioruna
 • rozpoznaje typowe cyfrowe systemy w samolocie: ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitor), EFIS (cyfrowe systemy parametr贸w lotu, electronic flight instrument system), GPS (system nawigacji satelitarnej, Global Positioning System), TCAS (pok艂adowy system zapobiegaj膮cy zderzeniom statk贸w powietrznych, Traffic Alert and Collision Avoidance System), zintegrowane modu艂y awioniczne, systemy kabinowe, systemy informatyczne
 • opisuje funkcje wybranych system贸w cyfrowych oraz ich testowanie (BITE) (Built-In Test Equipment)
 • opisuje zasady zabezpieczania oprogramowania przed skutkami niezatwierdzonych zmian
  13. pos艂uguje prawami z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu
 • okre艣la parametry atmosfery wzorcowej
 • wymienia podstawowe wielko艣ci fizyczne stosowane w aerodynamice
 • wyja艣nia prawo Bernoulliego
 • wyja艣nia poj臋cia i parametry zwi膮zane z op艂ywem powietrza wok贸艂 statku powietrznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje elementy wp艂ywaj膮ce na sterowno艣膰 i stateczno艣膰 statku powietrznego
 • interpretuje wielko艣ci opisuj膮ce charakterystyki aerodynamiczne
 • wyja艣nia wp艂yw element贸w mechanizacji skrzyd艂a na charakterystyki aerodynamiczne
 • wyja艣nia powstawanie si艂 dzia艂aj膮cych na statek powietrzny w r贸偶nych fazach lotu i ich wp艂yw na tor lotu
 • opisuje dzia艂anie wybranych element贸w sterowania i mechanizacji skrzyd艂a
 • opisuje zjawiska aerodynamiczne dla wiruj膮cego p艂ata
 • wyja艣nia poj臋cia: liczba Macha i krytyczna liczba Macha
  14. przedstawia pomiary wielko艣ci mechanicznych metodami elektrycznymi
 • opisuje przetworniki: rezystancyjne, pojemno艣ciowe, indukcyjne, transformatorowe, piezoelektryczne, hallotronowe, stykowe i elektromaszynowe
 • opisuje b艂臋dy uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w pomiarowych przetwarzaj膮cych wielko艣ci mierzone
 • wykonuje pomiary wielko艣ci mechanicznych opisuj膮cych stan przetwornik贸w pomiarowych
  15. wykonuje prace z zakresu monta偶u mechanicznego element贸w i urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych
 • obja艣nia budow臋 element贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie rysunku
 • stosuje narz臋dzia do wykonywania po艂膮cze艅 uk艂ad贸w elektrycznych oraz elektronicznych
 • wykonuje demonta偶 i monta偶 urz膮dze艅
 • ocenia jako艣膰 wykonanych operacji monta偶owych

TLO.01.3 - Obs艂uga techniczna statk贸w powietrznych w zakresie wyposa偶enia awionicznego i elektrycznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TLO1)

  1. pos艂uguje si臋 przepisami prawa lotniczego w zakresie dotycz膮cym obs艂ugi technicznej i eksploatacji statk贸w powietrznych
 • opisuje funkcje Mi臋dzynarodowego Zrzeszenia Przewo藕nik贸w Powietrznych IATA ( International Air Transport Association), Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpiecze艅stwa Lotniczego EASA ( European Aviation Safety Agency) i Urz臋du Lotnictwa Cywilnego
 • opisuje wymagania dotycz膮ce personelu po艣wiadczaj膮cego zawarte w cz臋艣ci 6

  TLO.01.3 - 61)

 • okre艣la wymagania dla organizacji i obs艂ugi cz臋艣ci 14

  TLO.01.3 - 51) i cz臋艣ci M podsekcji F
  4. opisuje wymagania dotycz膮ce operacji i operator贸w lotniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TLO1)
   1. cz臋艣膰 66, cz臋艣膰 145, cz臋艣膰 M, cz臋艣膰 M podsekcja F 鈥 za艂膮czniki do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ci膮g艂ej zdatno艣ci do lotu statk贸w powietrznych oraz wyrob贸w lotniczych, cz臋艣ci i wyposa偶enia, a tak偶e w sprawie zatwierdze艅 udzielanych organizacjom i personelowi zaanga偶owanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z p贸藕n. zm.):
  • cz臋艣膰 66 鈥 za艂膮cznik III dotycz膮cy licencjonowania personelu obs艂ugi technicznej statk贸w powietrznych;
  • cz臋艣膰145 鈥 za艂膮cznik II dotycz膮cy certyfikowanych organizacji obs艂ugi technicznej statk贸w powietrznych;
  • cz臋艣膰 M 鈥 za艂膮cznik I dotycz膮cy wymaga艅 w zakresie ci膮g艂ej zdatno艣ci do lotu statk贸w powietrznych;
  • cz臋艣膰 M, podsekcja F 鈥 za艂膮cznik I dotycz膮cy organizacji obs艂ugi technicznej statk贸w powietrznych. (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje wymagania certyfikacyjne dla statk贸w powietrznych w cz臋艣ci 2
  • oraz EASA CS-23, 25, 27, 2

   TLO.01.3 - 93)

  • wymienia obowi膮zuj膮ce dokumenty niezb臋dne do certyfikacji samolotu i jego wyposa偶enia
  • opisuje wymagania ci膮g艂ej zdatno艣ci do lotu zawarte w cz臋艣ci 21 i cz臋艣ci M
  • wymienia i opisuje dokumenty samolotu wymagane przez przepisy Unii Europejskiej i krajowe 鈭 programy obs艂ugi, dyrektywy zdatno艣ci, biuletyny techniczne, dokumentacj臋 napraw i przer贸bek samolotu, dokumentacj臋 potwierdzaj膮c膮 obs艂ug臋
  • wymienia minimalne wyposa偶enie do lot贸w pr贸bnych
   2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczno- obs艂ugow膮 statk贸w powietrznych sporz膮dzon膮 w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim
  • wyja艣nia i stosuje specyfikacj臋 standardu ATA 10

   TLO.01.3 - 04)

  • opisuje i stosuje Podr臋cznik Obs艂ugi Statku Powietrznego AMM (Aircraft Maintenance Manual)
  • opisuje i stosuje Ilustrowany Katalog Cz臋艣ci (IPC 鈥 Illustrated Part Catalogue)
  • opisuje i stosuje Podr臋cznik Usuwania Niesprawno艣ci (FIM 鈥 Fault Isolation Manuals) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje i stosuje Podr臋cznik Obs艂ugi Podzespo艂贸w (CMM 鈥揅omponent Maintenance Manual)
  • opisuje i stosuje Podr臋cznik Napraw Konstrukcji (SRM 鈥 Structural Repair Manual)
  • opisuje i stosuje Podr臋cznik Narz臋dzi i Wyposa偶enia (ITEM 鈥 Illustrated Tool and Equipment Manual)
  • opisuje i stosuje Podr臋cznik Schemat贸w Elektrycznych (WDM 鈥 Wiring Diagram Manual)
  • lokalizuje na podstawie schemat贸w miejsce zamontowania wybranych urz膮dze艅
  • korzysta z dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej
  • wyja艣nia budow臋 wybranych urz膮dze艅 na podstawie schemat贸w i rysunk贸w technicznych zawartych w dokumentacji technicznej
  • odczytuje informacje z rysunk贸w technicznych i schemat贸w zawartych w dokumentacji technicznej
   3. Kwalifikacje w zawodzie TLO1 - rozr贸偶nia elementy konstrukcyjne p艂atowca statku powietrznego
  • wymienia podstawowe zespo艂y konstrukcyjne i ich przeznaczenie
  • wyja艣nia strefowy system identyfikacji na wybranych przyk艂adach
  • cz臋艣膰 21 鈥 wymagania i procedury dotycz膮ce certyfikacji statk贸w powietrznych i zwi膮zanych z nimi wyrob贸w, cz臋艣ci i akcesori贸w oraz organizacji projektuj膮cych i produkuj膮cych ustanowione w za艂膮czniku I do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiaj膮cego przepisy wykonawcze dotycz膮ce certyfikacji statk贸w powietrznych i zwi膮zanych z nimi wyrob贸w, cz臋艣ci i akcesori贸w w zakresie zdatno艣ci do lotu i ochrony 艣rodowiska oraz dotycz膮ce certyfikacji organizacji projektuj膮cych i produkuj膮cych (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z p贸藕n. zm.).
  • EASA CS-23, CS-25, CS-27, CS-29: przepisy dotycz膮ce certyfikowania samolot贸w i 艣mig艂owc贸w EASA (European Aviation Safety Agency Certification Specification for Aeroplanes and Rotorcraft).
  • ATA 100 (Air Transport Association 100 Chapter System): system klasyfikacji zespo艂贸w i podzespo艂贸w statk贸w powietrznych, np. ATA 31 鈥 przyrz膮dy pok艂adowe, ATA 22/27 鈥 podzespo艂y autopilota, ATA 34 鈥 systemy nawigacji, ATA 24/33 鈥 systemy elektroenergetyczne i o艣wietlenia statku powietrznego, ATA 21/25/26/28/29/30/32/35/36/38 鈥 systemy p艂atowca, ATA 52/53/56 鈥 elementy konstrukcyjne kad艂uba, ATA 29 鈥 instalacja hydrauliczna.
  • opisuje elementy ochrony przed wy艂adowaniami atmosferycznymi
  • opisuje zasady umacniania element贸w konstrukcji p艂atowca statku powietrznego
   4. charakteryzuje przyrz膮dy pok艂adowe statku powietrznego
  • opisuje przeznaczenie przyrz膮d贸w pok艂adowych (ATA
  • wyja艣nia budow臋, dzia艂anie i funkcje przyrz膮d贸w areometrycznych: wysoko艣ciomierza, pr臋dko艣ciomierza, wariometru, machometru, wska藕nika wysoko艣ci i ci艣nienia kabinowego, centrali areometrycznej, odbiornik贸w ci艣nie艅
  • opisuje dzia艂anie systemu ostrzegania o blisko艣ci ziemi
  • przedstawia pok艂adowe systemy rejestracji parametr贸w lotu (CVR 鈥 cockpit voice recorder, FDR 鈥 flight data recorder) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje dzia艂anie system贸w pomiaru i wskaza艅 ci艣nienia oraz temperatury
  • opisuje dzia艂anie systemu pomiaru i wskaza艅 ilo艣ci paliwa
  • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i funkcje przyrz膮d贸w giroskopowych: sztucznego horyzontu, bezw艂adno艣ciowego uk艂ad kursu, pionu giroskopowego, wska藕nika kursu, busoli giromagnetycznej, zakr臋tomierza, koordynatora zakr臋tu
  • opisuje budow臋, dzia艂anie system贸w wskaza艅 k膮ta natarcia, 艣lizgu i przeci膮gni臋cia
  • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w zespolonych takich jak EADI (sztuczny horyzont, Electronic Attitude Direction Indicator), EHSI (wska藕nik kursu, Electronic Horizontal Situation Indicator), EICAS (system wskaza艅 i ostrze偶e艅 o nieprawid艂owych parametrach pracy silnika, engine-indicating and crew-alerting system), ECAM (scentralizowany, elektroniczny system monitoruj膮cy parametry samolotu, Electronic Centralised Aircraft Monitor), MFD (zespolony cyfrowy wy艣wietlacz wielofunkcyjny, multi- function display), PFD (g艂贸wny wy艣wietlacz, primary flight display)
  • opisuje dzia艂anie i funkcje system贸w ostrzegania za艂ogi
  • opisuje budow臋 i dzia艂anie systemu pomiaru i oceny wibracji
  • opisuje budow臋 i dzia艂anie wy艣wietlacza 鈥瀏lass cockpit"
   5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje systemy awioniczne, elektryczne i p艂atowcowe statku powietrznego
  • opisuje przeznaczenie, zasady dzia艂ania i podzespo艂y autopilota (ATA 22/
  • opisuje przeznaczenie i zasady dzia艂ania r贸偶nych system贸w radiokomunikacji (ATA
  • opisuje przeznaczenie i zasady dzia艂ania r贸偶nych system贸w nawigacji (ATA
  • opisuje przeznaczenie i dzia艂anie systemu elektroenergetycznego i o艣wietlenia statku powietrznego (ATA 24/
  • (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje przeznaczenie i dzia艂anie system贸w p艂atowca (ATA 21/25/26/28/29/30/32/35/36/

   TLO.01.3 - 38)

   6. charakteryzuje nap臋dy statk贸w powietrznych
  • opisuje budow臋 i dzia艂anie silnik贸w turbinowych i t艂okowych
  • opisuje funkcje g艂贸wnych podzespo艂贸w nap臋d贸w lotniczych
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania i funkcje uk艂ad贸w rozruchu oraz zap艂onu silnik贸w
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania i funkcje uk艂ad贸w sterowania silnikiem turbinowym i t艂okowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania elektronicznego systemu sterowania silnikiem FADEC ( Full Authority Digital Engine Control)
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania APU (pomocniczy zesp贸艂 nap臋dowy, auxiliary power unit)
  • wykonuje pomiary wielko艣ci opisuj膮cych stan wyposa偶enia elektrycznego zespo艂u nap臋dowego
   7. charakteryzuje czynno艣ci obs艂ugi technicznej statku powietrznego
  • opisuje wykonanie czynno艣ci obs艂ugi serwisowej (przedstartowej) na podstawie dokumentacji
  • opisuje wykonanie wybranych czynno艣ci obs艂ugi liniowej na podstawie dokumentacji technicznej
  • opisuje wykonanie wybranych czynno艣ci obs艂ugi hangarowej na podstawie dokumentacji technicznej
  • opisuje wykonanie wybranych czynno艣ci obs艂ugi technicznej po nietypowych warunkach eksploatacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • interpretuje wyniki sprawdzania stanu statku powietrznego i jego system贸w
  • wyja艣nia zasady podnoszenia i podpierania statku powietrznego i warunki bezpiecze艅stwa podczas tych czynno艣ci
  • wyja艣nia zasady wywa偶ania i wymienia niezb臋dne dokumenty
  • oblicza po艂o偶enie 艣rodka masy na podstawie podanych parametr贸w
  • wyja艣nia zasady niwelacji statku powietrznego
  • wyja艣nia zasady holowania i park