LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TWO.02

Monta偶 konstrukcji i wyposa偶enia jacht贸w i 艂odzi

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA TWO.2):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TWO.2


Kwalifikacje podobne do TWO.2  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TWO 2

  TWO.02.2 - Podstawy wykonywania monta偶u konstrukcji i wyposa偶enia jacht贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.02)

   1. charakteryzuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego
  • sporz膮dza szkice element贸w konstrukcyjnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • sporz膮dza szkice cz臋艣ci maszyn
  • oblicza wymiary graniczne i tolerancje (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci
  • pos艂uguje si臋 rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych w zakresie niezb臋dnym do wykonania zada艅 zawodowych
  • stosuje normy dotycz膮ce rysunku technicznego
  • odczytuje informacje z rysunku technicznego dotycz膮ce parametr贸w powierzchni, kszta艂tu i technologii wykonania
  • sporz膮dza rysunki techniczne
   2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅, obs艂ugi codziennej, konserwacji
  • okre艣la na podstawie dokumentacji technicznej spos贸b u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
  • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych grup cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w oparciu o dokumentacj臋 techniczn膮
  • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej
  • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej
  • sporz膮dza dokumentacj臋 techniczn膮 zwi膮zan膮 z wykonywaniem napraw i konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅
   3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.02 - charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • rozpoznaje elementy maszyn i urz膮dze艅
  • opisuje funkcje element贸w maszyn i urz膮dze艅
  • wymienia elementy maszyn i urz膮dze艅
  • okre艣la zakres zastosowania element贸w maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera elementy maszyn i urz膮dze艅
  • dokonuje ogl臋dzin cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
  • opisuje budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w: d藕wigniowych, krzywkowych, korbowych, jarzmowych i ruchu przerywanego
   4. charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅
  • opisuje po艂膮czenia roz艂膮czne
  • opisuje po艂膮czenia nieroz艂膮czne
  • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych
  • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych
  • rozr贸偶nia technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
  • wykonuje po艂膮czenia
   5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad tolerancji i pasowa艅
  • wyja艣nia konieczno艣膰 stosowania tolerancji i pasowa艅
  • dobiera rodzaj pasowania do wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci
  • wyja艣nia sposoby zapisu wymiar贸w tolerowanych w dokumentacji technicznej
  • stosuje symbole tolerancji kszta艂tu i po艂o偶enia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • oblicza podstawowe parametry dotycz膮ce tolerancji
  • okre艣la rodzaj pasowania na podstawie obliczonych warto艣ci luz贸w (wcisk贸w) granicznych
   6. charakteryzuje materia艂y konstrukcyjne
  • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne na podstawie oznacze艅
  • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych: metali i ich stop贸w, tworzyw sztucznych, drewna, szk艂a, ceramiki, gumy
  • dobiera materia艂y konstrukcyjne do wymaga艅 eksploatacyjnych i technologicznych
   7. charakteryzuje materia艂y eksploatacyjne i pomocnicze
  • rozpoznaje materia艂y eksploatacyjne stosowane w budowie maszyn
  • rozr贸偶nia materia艂y pomocnicze stosowane w budowie maszyn
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w eksploatacyjnych stosowanych w budowie maszyn
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w pomocniczych stosowanych w budowie maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera materia艂y eksploatacyjne stosowane w budowie maszyn
  • dobiera materia艂y pomocnicze stosowane w budowie maszyn
   8. dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w
  • rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego
  • dobiera 艣rodek transportu do okre艣lonych warunk贸w technologicznych i monta偶owych
  • okre艣la sposoby sk艂adowania surowc贸w i podzespo艂贸w produkcyjnych oraz odpad贸w
  • rozr贸偶nia sposoby sk艂adowania surowc贸w i podzespo艂贸w produkcyjnych oraz odpad贸w
   9. dobiera sposoby ochrony przed korozj膮
  • wyja艣nia przyczyny powstawania ognisk korozji element贸w maszyn i urz膮dze艅
  • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
  • rozpoznaje objawy korozji
  • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮 element贸w maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
  • wskazuje spos贸b ochrony przed korozj膮 dostosowany do warunk贸w eksploatacji i specyfiki element贸w maszyn i urz膮dze艅
  • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • klasyfikuje techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • klasyfikuje techniki i metody wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w
  • okre艣la techniki i metody wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia techniki i metody obr贸bki plastycznej na zimno i na gor膮co, obr贸bki cieplnej i cieplno- chemicznej oraz odlewania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia techniki i metody spajania materia艂贸w
  • rozr贸偶nia techniki i metody odlewania i obr贸bki plastycznej
  • rozr贸偶nia techniki i metody obr贸bki cieplnej i obr贸bki cieplno-chemicznej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i obr贸bki maszynowej
   11. wykonuje pomiary warsztatowe
  • rozr贸偶nia metody pomiarowe
  • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
  • dobiera metody pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
  • interpretuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
  • zabezpiecza przyrz膮dy pomiarowe
   12. charakteryzuje metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
  • okre艣la sposoby zapewniania jako艣ci
  • dobiera metod臋 kontroli jako艣ci wykonanych prac
  • ocenia jako艣膰 wykonanych prac
  • identyfikuje b艂臋dy wykonanych prac
   13. charakteryzuje rodzaje obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej
  • klasyfikuje rodzaje obr贸bki cieplnej
  • klasyfikuje rodzaje obr贸bki cieplno-chemicznej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki cieplnej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki cieplno-chemicznej
   14. charakteryzuje technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  • klasyfikuje technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  • rozpoznaje technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
  • dobiera technologie kszta艂towania wyrob贸w z tworzyw sztucznych
   15. charakteryzuje narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kszta艂towania materia艂贸w konstrukcyjnych
  • rozr贸偶nia narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • rozr贸偶nia narz臋dzia do obr贸bki mechanicznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • rozr贸偶nia narz臋dzia do spajania metali i tworzyw sztucznych
  • rozr贸偶nia narz臋dzia do plastycznego kszta艂towania metali i tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • dobiera narz臋dzia do obr贸bki mechanicznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • dobiera narz臋dzia do spajania metali i tworzyw sztucznych
  • dobiera narz臋dzia do plastycznego kszta艂towania metali i tworzyw sztucznych
   16. wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kszta艂towania materia艂贸w konstrukcyjnych
  • rozr贸偶nia operacje obr贸bki r臋cznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • rozr贸偶nia operacje obr贸bki mechanicznej metali i tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • rozr贸偶nia operacje spajania metali i tworzyw sztucznych
  • rozr贸偶nia operacje plastycznego kszta艂towania metali i tworzyw sztucznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • wykonuje prace z zakresu obr贸bki mechanicznej metali, tworzyw sztucznych, drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
  • wykonuje prace z zakresu spajania metali i tworzyw sztucznych
  • wykonuje prace z zakresu plastycznego kszta艂towania metali i tworzyw sztucznych
   17. stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji
  • rozr贸偶nia programy komputerowe do wykonywania zada艅 zawodowych
  • sporz膮dza raporty z wykonanych zada艅, wykorzystuj膮c programy komputerowe
  • pos艂uguje si臋 rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych w zakresie niezb臋dnym do wykonania zada艅 zawodowych
   18. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • podaje definicje i cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy: mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  TWO.02.3 - Wykonywanie element贸w 艂odzi i jacht贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO2)

   1. charakteryzuje rodzaje i elementy 艂odzi i jacht贸w
  • klasyfikuje rodzaje 艂odzi i jacht贸w ze wzgl臋du na: budow臋, spos贸b poruszania si臋, materia艂y konstrukcyjne, rodzaj stateczno艣ci, nap臋d
  • rozr贸偶nia rodzaje i elementy 艂odzi i jacht贸w
  • rozr贸偶nia uk艂ady nap臋dowe w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia
  • opisuje elementy 艂odzi i jacht贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wskazuje elementy 艂odzi i jacht贸w
  • pos艂uguje si臋 nazewnictwem element贸w konstrukcyjnych 艂odzi i jacht贸w i ich wyposa偶enia w j臋zyku polskim i angielskim
   2. identyfikuje materia艂y do wytwarzania element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w u偶ywanych w bran偶y jachtowej, takich jak aluminium, stal nierdzewna, drewno, materia艂y drewnopochodne (np. sklejka, p艂yta stolarska, fornir), tworzywa sztuczne, w艂贸kna szklane, maty szklane, 偶ywice epoksydowe, poliestrowe, fenolowe, gumowe
  • okre艣la materia艂y pomocnicze stosowane w produkcji 艂odzi i jacht贸w
   3. Kwalifikacje w zawodzie TWO2 - analizuje dokumentacj臋 do wykonywania kopyt, form oraz element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • analizuje przepisy prawa dotycz膮ce nadzoru, budowy i wyposa偶enia jacht贸w i 艂odzi
  • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce nadzoru, budowy i wyposa偶enia jacht贸w i 艂odzi
  • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia stosowane w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
  • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technologicznej
  • stosuje dokumentacj臋 do wykonywania kopyt, form oraz element贸w 艂odzi i jacht贸w
   4. dobiera materia艂y stosowane do produkcji kopyt, form oraz element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do produkcji kopyt, form
  • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do produkcji element贸w 艂odzi i jacht贸w, takie jak: aluminium, stal nierdzewna, drewno, materia艂y drewnopochodne (np. sklejka, p艂yta stolarska), tworzywa sztuczne, w艂贸kna szklane, maty szklane, 偶ywice epoksydowe, poliestrowe, fenolowe
  • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do produkcji element贸w 艂odzi i jacht贸w, np. czas utwardzania, odporno艣膰 na temperatur臋 w przypadku stosowanych 偶ywic
  • dobiera materia艂y do produkcji kopyt i form (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera materia艂y stosowane w produkcji element贸w 艂odzi i jacht贸w w zale偶no艣ci od parametr贸w technicznych, takich jak: rodzaj jachtu lub 艂odzi, wymiary kad艂uba, maksymalna pr臋dko艣膰, rodzaj nap臋du
  • dobiera materia艂y stosowane do produkcji element贸w 艂odzi i jacht贸w w zale偶no艣ci od etapu procesu technologicznego, np. dobiera materia艂y do wykonania form element贸w laminowanych, dobiera materia艂y do laminacji
  • rozpoznaje wady materia艂贸w konstrukcyjnych, takich jak: drewna i tworzywa sztuczne
   5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania kopyt, form oraz element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do wykonywania element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • rozr贸偶nia elementy maszyn i urz膮dze艅, takie jak: odwadniacze, filtry, dysze, silniki elektryczne, silniki pneumatyczne, przek艂adnie, przewody elektryczne, przewody pneumatyczne, si艂owniki hydrauliczne, przewody hydrauliczne
  • stosuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania kopyt
  • stosuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania form oraz element贸w 艂odzi i jacht贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do prac wyko艅czeniowych powierzchni kopyt, form oraz element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • stosuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania okre艣lonych operacji technologicznych, takich jak: szlifowanie, polerowanie, laminowanie, wiercenie, odpylanie, malowanie, klejenie, ci臋cie i spawanie
   6. wykonuje kopyta oraz formy do produkcji element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • przygotowuje kopyta oraz formy
  • wykonuje kopyta oraz formy
  • wykonuje formy do wytwarzania element贸w 艂odzi i jacht贸w
   7. przygotowuje materia艂y do produkcji element贸w strukturalnych 艂odzi i jacht贸w
  • przygotowuje materia艂y do laminowania element贸w strukturalnych 艂odzi i jacht贸w
  • przygotowuje materia艂y do klejenia element贸w strukturalnych 艂odzi i jacht贸w
   8. wykonuje elementy 艂odzi i jacht贸w
  • wykonuje elementy kad艂uba i pok艂adu 艂odzi i jacht贸w
  • wykonuje elementy 艂odzi i jacht贸w metod膮 laminowania r臋cznego
  • wykonuje elementy 艂odzi i jacht贸w metod膮 infuzji pr贸偶niowej, czyli laminowania pr贸偶niowego
  • wykonuje pomiary wykonanych element贸w 艂odzi i jacht贸w
   9. wykonuje klejenie element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • wykonuje klejenie element贸w strukturalnych 艂odzi i jacht贸w element贸w z drewna litego, tworzyw drzewnych i tworzyw sztucznych oraz ich laminowanie
  • wykonuje klejenie pozosta艂ych element贸w wyposa偶enia 艂odzi i jacht贸w
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje pomiary mi臋dzyoperacyjne i ko艅cowe wykonanych element贸w
  • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w mi臋dzyoperacyjnych i ko艅cowych wykonanych element贸w kad艂uba 艂odzi i jacht贸w, takie jak: suwmiarka, mikrometr, waga, termometr, higrometr, pirometr, tachometr, dalmierz laserowy
  • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w mi臋dzyoperacyjnych i ko艅cowych wykonanego kad艂uba: wymiary geometryczne kad艂uba, masa wykonanego elementu kad艂uba, obj臋to艣膰 kom贸r balastowych, zbiornik贸w, np. paliwa, wody, 艣rednic 艂膮cznik贸w, temperatury 偶ywicy
  • stosuje instrukcje obs艂ugi urz膮dze艅 pomiarowych: higrometru, pirometru, tachometru, dalmierza laserowego
   11. ocenia jako艣膰 wykonanych wyrob贸w
  • wskazuje cel kontroli wykonanych wyrob贸w
  • wskazuje kolejno艣膰 prowadzenia poszczeg贸lnych operacji kontroli wykonanej naprawy i konserwacji zgodnie z zapisami przedstawionymi w dokumentacji technologicznej
  • przeprowadza podstawowe pomiary podczas wykonywania wyrob贸w
  • por贸wnuje wyniki pomiar贸w celem oceny zgodno艣ci wykonanego wyrobu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • kontroluje jako艣膰 w艂asnej pracy z wykorzystaniem odpowiednich procedur i narz臋dzi kontrolnych
  • ocenia wykonany wyr贸b
  • identyfikuje wady powsta艂e podczas produkcji element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • opisuje spos贸b naprawy b艂臋dnie wykonanych element贸w 艂odzi i jacht贸w
  • proponuje spos贸b naprawy b艂臋dnie wykonanych element贸w 艂odzi i jacht贸w

  TWO.02.4 - Montowanie wyposa偶enia 艂odzi i jacht贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.2)

   1. stosuje dokumentacj臋 wyposa偶enia i jego monta偶u na 艂odziach i jachtach
  • rozr贸偶nia dokumentacj臋 konstrukcyjn膮 wyposa偶enia 艂odzi i jacht贸w
  • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w konstrukcyjnych wyposa偶enia 艂odzi i jacht贸w na podstawie dokumentacji
  • stosuje dokumentacj臋 podczas monta偶u wyposa偶enia 艂odzi i jacht贸w
   2. montuje elementy konstrukcyjne 艂odzi i jacht贸w
  • montuje elementy konstrukcyjne kad艂uba 艂odzi
  • montuje elementy konstrukcyjne pok艂adu 艂odzi
  • montuje elementy konstrukcyjne kad艂uba jachtu
  • montuje elementy konstrukcyjne pok艂adu jachtu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje pomiary mi臋dzyoperacyjne i ko艅cowe montowanych element贸w konstrukcji 艂odzi i jacht贸w
   3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.2 - identyfikuje elementy instalacji 艂odzi i jacht贸w
  • rozr贸偶nia instalacje 艂odzi i jacht贸w: wodno-kanalizacyjn膮, wentylacyjn膮, klimatyzacyjn膮, osuszania, elektryczn膮, paliwow膮 i gazow膮, nawigacyjn膮
  • rozpoznaje elementy instalacji wodno- kanalizacyjnej 艂odzi i jacht贸w: zbiorniki wody i fekali贸w, pompy obiegowe, filtry, odpowietrzacze, czujniki poziomu cieczy
  • rozpoznaje elementy instalacji wentylacyjnej 艂odzi i jacht贸w: wentylatory, zasuwy powietrzne, kratki wentylacyjne, kana艂y wentylacyjne
  • rozpoznaje elementy instalacji elektrycznej 艂odzi i jacht贸w: rozdzielnia elektryczna, zabezpieczenia nadpr膮dowe, w艂膮czniki, oprawy o艣wietleniowe, akumulatory (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozpoznaje elementy instalacji paliwowej 艂odzi i jacht贸w: odwadniacze, filtry, zawory zwrotne, szybkoz艂膮cza, pompy paliwowe, przewody paliwowe, wska藕niki poziomu paliwa, czujniki poziomu paliwa
  • rozpoznaje elementy instalacji gazowej 艂odzi i jacht贸w, takie jak: reduktory, rozdzielacze, butle gazowe, zawory odcinaj膮ce
  • rozpoznaje instalacje nawigacyjne, antenowe, autopilota
   4. montuje elementy instalacji w 艂odziach i jachtach
  • montuje elementy uk艂adu wodno-kanalizacyjnego
  • montuje elementy uk艂ad贸w ogrzewania, klimatyzacji, osuszania i wentylacji
  • montuje elementy uk艂adu elektrycznego
  • montuje elementy uk艂ad贸w zasilania paliwem i uk艂adu zasil