LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TWO.04

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych oraz budow膮 urz膮dze艅 wodnych


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TWO.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TWO 4

TWO.04.2 - Podstawy budownictwa wodnego (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.04)

  1. charakteryzuje rodzaje w贸d naturalnych
 • wymienia rodzaje w贸d powierzchniowych
 • wymienia rodzaje w贸d podziemnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w贸d powierzchniowych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci w贸d podziemnych
  2. rozpoznaje rodzaje grunt贸w i okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • klasyfikuje grunty wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • okre艣la rodzaje grunt贸w i ich w艂a艣ciwo艣ci
 • okre艣la przydatno艣膰 grunt贸w do cel贸w budowlanych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.04 - okre艣la cele regulacji ciek贸w naturalnych
 • wskazuje korzy艣ci wynikaj膮ce z regulacji ciek贸w naturalnych
 • wskazuje skutki regulacji ciek贸w naturalnych na 艣rodowisko przyrodnicze
 • opisuje wp艂yw rob贸t hydrotechnicznych i melioracyjnych na stan 艣rodowiska
 • wskazuje zagro偶enia dla 艣rodowiska spowodowane robotami melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
  4. wykonuje pomiary hydrometryczne w ciekach
 • dobiera metody pomiar贸w stan贸w i przep艂yw贸w wody w ciekach oraz poziom贸w w贸d podziemnych
 • dobiera przyrz膮dy i aparatur臋 do pomiar贸w stan贸w i przep艂yw贸w wody w ciekach oraz poziom贸w w贸d podziemnych
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w hydrometrycznych
 • wykonuje pomiar hydrometryczny (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje wskazania urz膮dze艅 hydrometrycznych
 • wykonuje zestawienia wynik贸w pomiar贸w stan贸w i przep艂yw贸w wody w ciekach oraz poziom贸w w贸d podziemnych
 • opracowuje wyniki pomiar贸w hydrometrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary meteorologiczne
 • opisuje urz膮dzenia i przyrz膮dy do pomiar贸w meteorologicznych
 • dobiera urz膮dzenia i przyrz膮dy do pomiar贸w meteorologicznych
 • pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami i przyrz膮dami do pomiar贸w meteorologicznych
 • prowadzi obserwacje czynnik贸w meteorologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary czynnik贸w meteorologicznych
 • odczytuje wskazania przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 meteorologicznych
 • zapisuje wyniki pomiar贸w meteorologicznych
 • opracowuje wyniki obserwacji i pomiar贸w meteorologicznych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w meteorologicznych
  6. wykonuje pomocnicze pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe zwi膮zane z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • opisuje przyrz膮dy i sprz臋t do wykonania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • dobiera przyrz膮dy i sprz臋t do wykonania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • pos艂uguje si臋 przyrz膮dami i sprz臋tem do wykonania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi melioracyjnymi i hydrotechnicznymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomocnicze pomiary sytuacyjne i wysoko艣ciowe
 • odczytuje wskazania przyrz膮d贸w do wykonywania pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • zapisuje wyniki pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
 • interpretuje wyniki pomiar贸w zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi
  7. korzysta z map i plan贸w oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych
 • rozr贸偶nia mapy topograficzne, mapy hydrograficzne, mapy pogody oraz plany sytuacyjne
 • odczytuje dane z map topograficznych i plan贸w sytuacyjnych
 • odczytuje dane z map hydrograficznych oraz map pogody
 • interpretuje dane meteorologiczne i hydrologiczne
  8. charakteryzuje materia艂y stosowane w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • klasyfikuje materia艂y budowlane
 • opisuje materia艂y budowlane stosowane w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w budowlanych stosowanych w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • wskazuje mo偶liwo艣ci zastosowania materia艂贸w budowlanych w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
  9. przestrzega zasad transportu oraz magazynowania materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • rozr贸偶nia 艣rodki transportu materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu stosowanych podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych
 • okre艣la zasady transportu oraz magazynowania materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu stosowanych podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych
 • stosuje zasady magazynowania materia艂贸w i wyrob贸w budowlanych na placu budowy podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych. (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady magazynowania narz臋dzi i sprz臋tu w pomieszczeniach zamkni臋tych na placu budowy podczas budowy obiekt贸w hydrotechnicznych oraz wykonywania rob贸t regulacyjnych i melioracyjnych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje rysunki techniczne oraz szkice rysunkowe
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne materia艂贸w budowlanych stosowanych w robotach regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • rozpoznaje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach technicznych zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • odczytuje informacje z rysunk贸w technicznych zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • sporz膮dza szkice robocze zwi膮zane z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych zgodnie z zasadami sporz膮dzania rysunk贸w technicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzupe艂nia szkice i schematy rysunkowe zwi膮zane z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
  11. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do okre艣lonych zada艅 zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce realizacj臋 zada艅 zwi膮zanych z wykonywaniem rob贸t regulacyjnych, melioracyjnych i hydrotechnicznych
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

TWO.04.3 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 oraz utrzymaniem ciek贸w naturalnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO4)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, przepisami prawa budowlanego i prawa wodnego, katalogami oraz normami technicznymi dotycz膮cymi regulacji ciek贸w naturalnych i ich utrzymania
 • wskazuje przepisy prawa budowlanego i prawa wodnego dotycz膮ce regulacji ciek贸w naturalnych i ich utrzymania
 • odczytuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych ciek贸w
 • odczytuje dane i informacje zawarte w dokumentacji projektowej i wodnoprawnej dotycz膮cej regulacji ciek贸w naturalnych i ich utrzymania
 • analizuje informacje zawarte w przepisach prawa budowlanego i prawa wodnego w zakresie regulacji ciek贸w naturalnych i ich utrzymania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje informacje zawarte w normach technicznych dotycz膮cych regulacji ciek贸w naturalnych i ich utrzymania
 • odczytuje informacje zawarte w katalogach, instrukcjach oraz wytycznych dotycz膮cych regulacji ciek贸w naturalnych i ich utrzymania
  2. wykonuje pomiary hydrometryczne zwi膮zane z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
 • dobiera metody wykonywania pomiar贸w hydrometrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w hydrometrycznych
 • przygotowuje sprz臋t do wykonania pomiar贸w hydrometrycznych
 • okre艣la spos贸b wykonania pomiar贸w hydrometrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiar pr臋dko艣ci przep艂ywu wody w ciekach naturalnych
 • odczytuje wyniki pomiar贸w hydrometrycznych
 • stosuje zasady wykonywania pomiar贸w hydrometrycznych
 • wykonuje zestawienia wynik贸w pomiar贸w hydrometrycznych
 • analizuje wyniki pomiar贸w hydrometrycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO4 - sporz膮dza harmonogramy rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
 • okre艣la zasady opracowywania harmonogram贸w rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
 • okre艣la zakres prac zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi
 • planuje sk艂ad i kwalifikacje zespo艂贸w pracownik贸w do prac zwi膮zanych z robotami regulacyjnymi
 • okre艣la materia艂y, narz臋dzia, sprz臋t i wyposa偶enie do wykonywania rob贸t regulacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • spisuje harmonogram rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych
  4. organizuje roboty zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji dotycz膮cej zagospodarowania terenu budowy
 • zabezpiecza teren budowy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • organizuje prace przygotowawcze zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizuje roboty zwi膮zane z zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje roboty ziemne i pog艂臋biarskie zwi膮zane z regulacj膮 i utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t stosowany do rob贸t ziemnych i pog艂臋biarskich
 • okre艣la spos贸b wykonania rob贸t ziemnych
 • okre艣la spos贸b wykonania rob贸t pog艂臋biarskich
 • okre艣la warunki transportu mas ziemnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyznacza miejsca sk艂adowania mas ziemnych i ich odpowiednie zabezpieczenie
 • przestrzega zasad transportu i sk艂adowania mas ziemnych
 • koordynuje prace zwi膮zane z regulacyjnymi robotami ziemnymi i pog艂臋biarskimi
  6. organizuje roboty zwi膮zane z umacnianiem koryt oraz wykonywaniem budowli regulacyjnych
 • rozr贸偶nia materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t umocnieniowych i regulacyjnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t stosowane do rob贸t umocnieniowych i regulacyjnych
 • okre艣la spos贸b wykonania budowli regulacyjnych
 • okre艣la spos贸b wykonania rob贸t regulacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la spos贸b wykonania rob贸t podczas biologicznej i technicznej zabudowy ciek贸w naturalnych
 • dokumentuje wykonanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 budowli regulacyjnych
 • koordynuje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 budowli regulacyjnych
  7. organizuje roboty zwi膮zane z utrzymaniem ciek贸w naturalnych oraz budowli regulacyjnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t utrzymaniowych
 • okre艣la technologi臋 wykonania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • okre艣la technologi臋 wykonania rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem budowli regulacyjnych
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z remontami budowli regulacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje roboty zwi膮zane z remontami budowli regulacyjnych
 • koordynuje roboty zwi膮zane z utrzymaniem ciek贸w naturalnych oraz budowli regulacyjnych w wymaganym stanie
  8. organizuje roboty zwi膮zane z rekultywacj膮 艣rodowiska wodnego i renaturyzacj膮 ciek贸w naturalnych
 • charakteryzuje przyczyny degradacji 艣rodowiska wodnego
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t rekultywacyjnych zwi膮zanych z renaturyzacj膮 ciek贸w naturalnych
 • wymienia kolejno艣膰 wykonania rob贸t rekultywacyjnych teren贸w obj臋tych robotami regulacyjnymi i utrzymaniowymi
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z wykonaniem rob贸t rekultywacyjnych i renaturyzacj膮 ciek贸w naturalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la wp艂yw rob贸t renaturyzacyjnych na cieku wodnym na popraw臋 otaczaj膮cego 艣rodowiska wodno- przyrodniczego
 • koordynuje roboty rekultywacyjne
  9. ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t regulacyjnych
 • okre艣la wp艂yw wykonanych rob贸t regulacyjnych na popraw臋 warunk贸w hydraulicznego ruchu wody w cieku
 • monitoruje przebieg rob贸t na poszczeg贸lnych etapach realizacji
 • kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t regulacyjnych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 oraz utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • sporz膮dza specyfikacje materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu
 • wykonuje przedmiary rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 oraz utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • wykonuje obmiary rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 oraz utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • wykonuje inwentaryzacje materia艂贸w potrzebnych do regulacji oraz utrzymania ciek贸w naturalnych
  11. sporz膮dza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty regulacyjne i utrzymaniowe
 • oblicza koszty materia艂贸w, robocizny i sprz臋tu do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 i utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • wykonuje obliczenia pomocnicze zwi膮zane z opracowaniem kosztorys贸w i ofert przetargowych na roboty regulacyjne i utrzymaniowe zwi膮zane z regulacj膮 i utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • sporz膮dza kosztorysy rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 i utrzymaniem ciek贸w naturalnych
 • sporz膮dza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, powykonawcze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza oferty przetargowe na roboty regulacyjne i utrzymaniowe
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce opracowanie kosztorys贸w i dokumentacji przetargowej

TWO.04.4 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja TWO.4)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, przepisami prawa budowlanego i prawa wodnego, katalogami oraz normami dotycz膮cymi budowy i eksploatacji urz膮dze艅 wodnych
 • okre艣la przepisy prawa budowlanego i prawa wodnego
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej i wodnoprawnej dotycz膮cej budowy i eksploatacji urz膮dze艅 wodnych
 • odczytuje informacje zawarte w katalogach, instrukcjach, wytycznych oraz normach technicznych dotycz膮cych budowy i eksploatacji urz膮dze艅 wodnych
 • analizuje przepisy prawa budowlanego i prawa wodnego zwi膮zane z budow膮 oraz eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje zapisy w specyfikacji wykonania i odbioru rob贸t oraz instrukcjach eksploatacji dla czynno艣ci zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych
  2. sporz膮dza harmonogramy rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • okre艣la zasady opracowywania harmonogram贸w rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • odczytuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • okre艣la zakres prac, wykorzystuje dane o zakresie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • planuje sk艂ad i kwalifikacje zespo艂贸w pracownik贸w do budowy urz膮dze艅 wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la harmonogram dostaw materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i wyposa偶enia do wykonywania prac zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie TWO.4 - organizuje roboty zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • okre艣la elementy planu zagospodarowania terenu budowy
 • rozr贸偶nia zabezpieczenia i oznakowanie terenu rob贸t hydrotechnicznych
 • organizuje zabezpieczenia terenu rob贸t hydrotechnicznych
 • oznakowuje teren rob贸t hydrotechnicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje prace przygotowawcze zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu rob贸t hydrotechnicznych
 • organizuje roboty zwi膮zane z zabezpieczeniem terenu rob贸t hydrotechnicznych zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej
  4. organizuje roboty zwi膮zane z wykonywaniem i zabezpieczaniem wykop贸w
 • rozr贸偶nia metody wykonywania i zabezpieczania wykop贸w
 • rozr贸偶nia materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania wykop贸w i ich zabezpieczenia
 • opisuje roboty zwi膮zane z wykonywaniem i zabezpieczaniem wykop贸w
 • dobiera metody wykonywania i zabezpieczania wykop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania wykop贸w i ich zabezpieczenia
 • koordynuje roboty zwi膮zane z wykonywaniem i zabezpieczaniem wykop贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje roboty hydrotechniczne
 • rozr贸偶nia materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t hydrotechnicznych
 • omawia zasady transportu i sk艂adowania materia艂贸w stosowanych do budowy urz膮dze艅 wodnych
 • omawia sposoby wykonania rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, 艣lusarskich, kowalskich i ciesielskich zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t hydrotechnicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do rob贸t hydrotechnicznych
 • przestrzega zasad transportu i sk艂adowania materia艂贸w stosowanych do budowy urz膮dze艅 wodnych
 • organizuje wykonanie rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, 艣lusarskich, kowalskich i ciesielskich zwi膮zanych z budow膮 urz膮dze艅 wodnych
  6. organizuje roboty zwi膮zane z eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych
 • opisuje sposoby bie偶膮cej oceny stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych
 • rozr贸偶nia rodzaj i zakres rob贸t dotycz膮cych eksploatacji urz膮dze艅 wodnych
 • opisuje sposoby wykonania rob贸t zwi膮zanych z eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych
 • dokonuje bie偶膮cej oceny stanu technicznego urz膮dze艅 wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rodzaj i zakres rob贸t dotycz膮cych eksploatacji urz膮dze艅 wodnych
 • organizuje wykonanie rob贸t zwi膮zanych z eksploatacj膮 urz膮dze艅 wodnych
  7. ocenia jako艣膰 wykonania rob贸t hydrotechnicznych
 • okre艣la przebieg rob贸t na poszczeg贸lnych etapach realizacji
 • opisuje sposoby bie偶膮cej oceny jako艣ci wykonanych rob贸t
 • monitoruje przebieg rob贸t na poszczeg贸lnych etapach realizacji rob贸t hydrotechnicznych
 • dokonuje bie偶膮cej oceny jako艣ci wykonanych rob贸t hydrotechnicznych
  8. dobiera metody zabezpieczenia urz膮dze艅 wodnych przed skutkami powodzi
 • omawia procedury obowi膮zuj膮ce w warunkach zagro偶enia powodziowego
 • okre艣la metody zabezpieczenia urz膮dze艅 wodnych w czasie zagro偶enia powodziowego
 • omawia roboty zwi膮zane z zabezpieczeniem terenu rob贸t w czasie zagro偶enia powodziowego
 • przestrze