LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z17

Wykonywanie i naprawa wyrob贸w medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 Z.17
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE Z 17

Wykonywanie i naprawa wyrob贸w medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 1. Wykonywanie protez dentystycznych
Kwalifikacje w zawodzie Z.17 - Ucze艅:
1) obja艣nia budow臋 anatomiczn膮 g艂owy, w szczeg贸lno艣ci budow臋 i funkcje uk艂adu stomatognatycznego;
2) obja艣nia budow臋 i dzia艂anie staw贸w skroniowo-偶uchwowych oraz rozr贸偶nia nieprawid艂owo艣ci zgryzowe i z臋bowe;
3) okre艣la objawy i przyczyny wybranych zaburze艅 i zmian chorobowych w obr臋bie uk艂adu stomatognatycznego;
4) wykonuje rysunki z臋b贸w w rzutach przestrzennych i modeluje korony z臋b贸w sta艂ych w okre艣lonej skali;
5) rozr贸偶nia z臋by na podstawie opisu anatomicznego i wskazuje rol臋 punkt贸w stycznych;
6) rozr贸偶nia i charakteryzuje cechy 艂uk贸w z臋bowych i klasyfikacje brak贸w uz臋bienia;
7) rozr贸偶nia i stosuje systemy oznaczania z臋b贸w;
8) rozr贸偶nia normy okluzji i wzajemne relacje przestrzenne z臋b贸w przeciwstawnych;
9) rozr贸偶nia materia艂y stosowane w technice dentystycznej oraz okre艣la ich oddzia艂ywanie na tkanki i ustr贸j cz艂owieka;
10) dobiera materia艂y u偶ywane do wykonywania protez dentystycznych;
11) rozr贸偶nia nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego;
12) dobiera i obs艂uguje urz膮dzenia w zale偶no艣ci od wybranej technologii wykonania protez dentystycznych;
13) analizuje otrzymane wyciski protetyczne;

14) wykonuje modele gipsowe (w tym modele dzielone) z zastosowaniem r贸偶nych technik;
15) wykonuje 艂y偶ki indywidualne i wzorniki zwarciowe z zastosowaniem r贸偶nych technologii;
16) montuje modele w artykulatorze na podstawie warto艣ci 艣rednich i przekazanych indywidualnych pomiar贸w artykulometrycznych;
17) rozr贸偶nia i stosuje metody ustawiania z臋b贸w w protezach ruchomych;
18) wykonuje dentystyczne protezy ruchome z zastosowaniem r贸偶nych technologii;
19) wykonuje ruchome protezy nieosiadaj膮ce (protezy szkieletowe i nak艂adowe);
20) wykonuje protezy sta艂e zgodnie z zasadami biomechaniki i zastosowaniem r贸偶nych technologii;
21) okre艣la b艂臋dy w wykonawstwie protez dentystycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
22) ocenia jako艣膰 wykonanych prac protetycznych;
23) wykonuje wszystkie protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

2. Wykonywanie aparat贸w ortodontycznych
Kwalifikacje w zawodzie Z17 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia normy zgryzu w poszczeg贸lnych okresach rozwoju cz艂owieka;
2) rozr贸偶nia zaburzenia w obr臋bie narz膮du 偶ucia i rozpoznaje przyczyny ich powstawania;
3) dokonuje podzia艂u, charakteryzuje zasady dzia艂ania i zastosowania aparat贸w ortodontycznych;
4) analizuje wyciski ortodontyczne;
5) wykonuje modele ortodontyczne w odniesieniu do p艂aszczyzn przestrzennych;
6) charakteryzuje budow臋 oraz zasady dzia艂ania ruchomych i sta艂ych aparat贸w ortodontycznych;
7) dobiera techniki i metody wykonania aparat贸w ortodontycznych;
8) dobiera materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane do wykonania aparat贸w ortodontycznych;
9) wykonuje aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szcz臋kowo--ortodontycznym;
10) wykonuje aparaty ortodontyczne lecznicze jednoszcz臋kowe i dwuszcz臋kowe;
11) wykonuje aparaty retencyjne;
12) wykonuje protezy dzieci臋ce;
13) okre艣la zastosowanie 艣rub ortodontycznych;
14) dobiera, wykonuje i montuje elementy druciane i akrylowe do aparat贸w ortodontycznych;
15) identyfikuje b艂臋dy w wykonawstwie aparat贸w ortodontycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
16) ocenia jako艣膰 wykonanych aparat贸w ortodontycznych;
17) wykonuje aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
Kwalifikacje w zawodzie Z 17 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje i okre艣la zastosowanie szyn;
2) dobiera metody oraz materia艂y i urz膮dzenia do wykonania szyn;
3) wykonuje szyny terapeutyczne, pourazowe, ochronne oraz nak艂adki do wybielania;
4) wykonuje szyny z zastosowaniem r贸偶nych technologii;
5) wykonuje protezy pooperacyjne (z obturatorem);
6) wykonuje protezy zewn膮trzustne (epitezy twarzy);
7) okre艣la b艂臋dy w wykonawstwie szyn i protez pooperacyjnych oraz zapobiega ich powstawaniu;
8) ocenia jako艣膰 wykonanych szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy;
9) wykonuje szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.


4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparat贸w ortodontycznych i szyn
Kwalifikacje w zawodzie Z17 - Ucze艅:
1) okre艣la rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze艅 protez ruchomych;
2) wykonuje pod艣cielenie protez ca艂kowitych, w tym z pe艂n膮 wymian膮 p艂yty (rebazacja);
3) wykonuje rekonstrukcje i naprawy protez ruchomych, w tym z zastosowaniem technologii 艂膮czenia metali;
4) okre艣la rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze艅 uzupe艂nie艅 sta艂ych;
5) okre艣la rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze艅 aparat贸w ortodontycznych;
6) wykonuje naprawy i rekonstrukcje ruchomych i sta艂ych aparat贸w ortodontycznych;
7) rozr贸偶nia metody wykonywania napraw szyn terapeutycznych i pourazowych;
8) rozr贸偶nia metody wykonywania napraw protez pooperacyjnych;
9) ocenia jako艣膰 wykonanych napraw i rekonstrukcji.