ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Testy przeznaczone dla osób zdających egzamin zawodowy na NOWYCH ZASADACH.

TESTY OBOWIĄZKOWE DLA ZAWODU ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

(Każdy uczeń zdający egzamin zawodowy powinien obowiązkowo rozwiązać wszystkie poniższe testy.)

TESTY DODATKOWE DLA ZAWODU ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

(Są to testy z podobnych kwalifikacji i mogą być pomocne w nauce do egzaminu zawodowego.)

Testy przeznaczone dla osób zdających egzamin zawodowy na STARYCH ZASADACH.

TESTY OBOWIĄZKOWE DLA ZAWODU ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

(Każdy uczeń zdający egzamin zawodowy powinien obowiązkowo rozwiązać wszystkie poniższe testy.)

TESTY DODATKOWE DLA ZAWODU ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

(Są to testy z podobnych zawodów i mogą być pomocne w nauce do egzaminu zawodowego.)LEGENDA:

- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ODBLOKOWANE: rozwiązywanie testu; ZABLOKOWANE: pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku
- ZABLOKOWANE: rozwiązywanie testu, pobieranie testu PDF, sprawdzenie wyniku


OPIS WYMAGAŃ DLA ZAWODU ZSZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie ZSZ mechanik pojazdów samochodowych. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozróżniać pojęcia i prawa z dziedziny mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki;
 • rozpoznawać i klasyfikować układy, zespoły, podzespoły i elementy pojazdów samochodowych;
 • rozpoznawać pojęcia, określenia i wielkości dotyczące pojazdów samochodowych oraz stosowane w budowie maszyn i elektrotechnice samochodowej;
 • rozpoznawać połączenia części układów, podzespołów i zespołów oraz elementy obwodów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych pojazdów samochodowych na podstawie rysunków, schematów montażowych oraz opisów;
 • wyjaśniać zasady działania maszyn, urządzeń i narzędzi uniwersalnych i specjalistycznych stosowanych podczas montażu, badań diagnostycznych oraz naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • rozróżniać i interpretować podstawowe parametry techniczne pojazdów samochodowych, silników spalinowych, urządzeń stanowiskowych oraz narzędzi uniwersalnych i specjalistycznych, stosowanych podczas montażu, badań diagnostycznych, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • rozpoznawać i klasyfikować części samochodowe wchodzące w skład silnika, podstawowych układów oraz instalacji pojazdów samochodowych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • analizować procesy robocze oraz zużyciowo-starzeniowe zachodzące w pojazdach samochodowych oraz określać sposoby naprawy i regeneracji części;
 • interpretować wyniki pomiarów parametrów technicznych pojazdów przedstawione w postaci tabel, wykresów i opisów;
 • dobierać narzędzia i oprzyrządowanie do wykonywanych prac w zakresie montażu, badań diagnostycznych, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • dobierać urządzenia i przyrządy pomiarowe w zależności od rodzaju i wartości mierzonej wielkości, w oparciu o dane zawarte w dokumentacji technologicznej naprawy, obsługi oraz diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzać kalkulacje dotyczące zużycia surowców, materiałów oraz czasu wykonania usługi w oparciu o dokumentację technologiczną lub taryfikatory.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas montażu, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia podczas prac montażowych, naprawczych, z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną, sprężonym powietrzem, prac z elementami wirującymi maszyn, toksycznym działaniem spalin samochodowych, wysoką temperaturą oraz podczas wyważania statycznego i dynamicznego części pojazdu samochodowego i badań diagnostycznych;
 • dobierać środki ochrony osobistej do prac związanych z montażem, diagnozowaniem, naprawą i obsługą pojazdów samochodowych;
 • wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach podczas prac związanych z montażem, diagnozowaniem, naprawą i obsługą pojazdów samochodowych.
Copyright © 2008-2019 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.