LOGOWANIE

OPIEKUN MEDYCZNY


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie opiekun medyczny. Absolwent powinien umie膰:

 • Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
 • stosowa膰 terminologi臋 z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia;
 • pos艂ugiwa膰 si臋 podstawow膮 terminologi膮 z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, piel臋gniarstwa i piel臋gnowania;
 • rozpoznawa膰 uk艂ady i narz膮dy cz艂owieka;
 • okre艣la膰 wp艂yw czynnik贸w 艣rodowiskowych na zdrowie cz艂owieka;
 • okre艣la膰 drogi szerzenia si臋 chor贸b;
 • okre艣la膰 przeznaczenie sprz臋tu, narz臋dzi i przybor贸w stosowanych podczas wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych;
 • okre艣la膰 przeznaczenie podstawowego sprz臋tu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • rozr贸偶nia膰 podstawowe procesy patologiczne i wskazywa膰 ich przyczyny;
 • rozr贸偶nia膰 zabiegi higieniczne, piel臋gnacyjne i piel臋gniarskie;
 • rozpoznawa膰 problemy opieku艅cze osoby chorej, niepe艂nosprawnej i niesamodzielnej;
 • okre艣la膰 sposoby dezynfekcji, konserwowania i przechowywania przybor贸w i narz臋dzi stosowanych podczas wykonywania zabieg贸w higienicznych i piel臋gnacyjnych;
 • stosowa膰 przepisy prawa dotycz膮ce wykonywanych zada艅 zawodowych.
 • Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
 • wskazywa膰 funkcje i czynno艣ci uk艂ad贸w i narz膮d贸w cz艂owieka;
 • wskazywa膰 zachowania zagra偶aj膮ce zdrowiu i 偶yciu;
 • dobiera膰 czynno艣ci piel臋gnacyjne dla os贸b chorych, niepe艂nosprawnych i niesamodzielnych;
 • dobiera膰 techniki wykonania czynno艣ci zwi膮zanych z higien膮 cia艂a, przemieszczaniem, od偶ywianiem i wydalaniem;
 • okre艣la膰 czynno艣ci z zakresu wykonywania zabieg贸w higienicznych i piel臋gnacyjnych oraz dzia艂a艅 opieku艅czych, z uwzgl臋dnieniem ich kolejno艣ci;
 • dobiera膰 materia艂y, 艣rodki, urz膮dzenia, narz臋dzia i przybory do wykonywania zabieg贸w higienicznych i piel臋gnacyjnych;
 • wyja艣nia膰 znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia;
 • wskazywa膰 zachowania prozdrowotne;
 • dobiera膰 sposoby aktywizowania pacjent贸w, sposoby komunikowania si臋 z pacjentami oraz metody kompensowania utraconej sprawno艣ci zale偶nie od stanu zdrowia pacjent贸w.
 • Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
 • stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz przepisy sanitarne podczas wykonywania dzia艂a艅 opieku艅czych oraz czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych u osoby chorej, niepe艂nosprawnej i niesamodzielnej;
 • stosowa膰 zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych czynno艣ciach piel臋gnacyjnych i dzia艂aniach opieku艅czych;
 • przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania dzia艂a艅 opieku艅czych oraz czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych u osoby chorej, niepe艂nosprawnej i niesamodzielnej;
 • stosowa膰 procedury post臋powania z odpadami medycznymi;
 • organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy osobie chorej, niepe艂nosprawnej i niesamodzielnej w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowia i 偶ycia