LOGOWANIE

PROTETYK S艁UCHU


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROTETYK S艁UCHU:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. interpretowa膰 podstawowe poj臋cia z zakresu elektroakustyki;
1.2. identyfikowa膰 budow臋 oraz podstawowe funkcje i czynno艣ci narz膮du s艂uchu;
1.3. identyfikowa膰 rodzaje uszkodze艅 narz膮du s艂uchu;
1.4. rozpoznawa膰 zdrowotne i 艣rodowiskowe problemy pacjenta z upo艣ledzeniem s艂uchu;
1.5. okre艣la膰 metody badania s艂uchu;
1.6. identyfikowa膰 i wyja艣nia膰 dzia艂anie blok贸w funkcjonalnych aparatu s艂uchowego;
1.7. charakteryzowa膰 metody doboru aparat贸w s艂uchowych.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. analizowa膰 informacje wynikaj膮ce z bada艅 s艂uchu oraz zdrowotnych i 艣rodowiskowych problem贸w pacjenta;
2.2. wykorzystywa膰 dane techniczne pomocy s艂uchowych do optymalnego rozwi膮zania problem贸w pacjenta zwi膮zanych z ubytkiem s艂uchu;
2.3. wspomaga膰 realizacj臋 potrzeb pacjenta dost臋pnymi programami socjalnymi;
2.4. ocenia膰 stopie艅 zagro偶enia ha艂asem;
2.5. sporz膮dza膰 dokumentacj臋 prowadzonych czynno艣ci.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac zwi膮zanych z protezowaniem s艂uchu;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia stanu zdrowia pacjenta mog膮ce wyst膮pi膰 wskutek czynno艣ci zwi膮zanych z protezowaniem s艂uchu;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac zwi膮zanych z protezowaniem s艂uchu.