LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 34911 - Na rysunku przedstawiono ściankę działową na
 • Pytanie nr 34912 - Przedstawiony na rysunku fragment systemu suchej zabudowy jest
 • Pytanie nr 34913 - Przedstawiony na rysunku fragment systemu suchej zabudowy jest
 • Pytanie nr 34914 - Płyty z wełny mineralnej, umieszczone wewnątrz szkieletowej ściany działowej pomiędzy płytami gip...
 • Pytanie nr 34915 - Które elementy należy podkleić taśmą uszczelniającą w systemie zabudowy ścian CD 60?
 • Pytanie nr 34916 - Wskaż, na którym rysunku przedstawiono montaż płyt zgodny z podaną instrukcją.
 • Pytanie nr 34917 - Na podstawie danych zawartych w tablicy 2701 z KNR oblicz, ile wieszaków potrzeba do wykonania 10...
 • Pytanie nr 34918 - Ile profili CD 60 potrzeba do wykonania sufitu podwieszanego jednopoziomowego w pomieszczeniu o w...
 • Pytanie nr 34919 - Do połączenia profili CD 60 w suficie podwieszanym o konstrukcji podwójnej krzyżowej należy użyć ...
 • Pytanie nr 34920 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż długość blachowkrętów, które należy użyć do przykręc...
 • Pytanie nr 34921 - Do podwieszenia profili CD 60 do drewnianej konstrukcji dachowej służą wieszaki
 • Pytanie nr 34922 - Profile UW przed zamocowaniem ich do podłoża muszą być
 • Pytanie nr 34923 - Ostrocięte styki płyt gipsowo-kartonowych przed ich zamontowaniem do stelaża należy
 • Pytanie nr 34924 - Taśmę papierową do zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych okładziny ściennej z płyt gipsowo-kart...
 • Pytanie nr 34925 - Do połączenia profili UW z profilami CW należy użyć narzędzia przedstawionego na rysunku
 • Pytanie nr 34926 - Do przycinania profili stalowych służą
 • Pytanie nr 34927 - Która paca służy do szpachlowania styków płyt gipsowo-kartonowych?
 • Pytanie nr 34928 - Podczas przycinania profili stalowych należy bezwzględnie mieć założone
 • Pytanie nr 34929 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż maksymalny rozstaw profili CD 60 dla sufitu podwiesz...
 • Pytanie nr 34930 - Które uszkodzenie płyty gipsowo-kartonowej przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 34931 - Przyczyną ugięcia płyty gipsowo-kartonowej pomiędzy profilami na suficie podwieszanym może być
 • Pytanie nr 34932 - Dopuszczalne odchylenie ścianki działowej od pionu wynosi 2 mm/m. Na którym rysunku przedstawiono...
 • Pytanie nr 34933 - Nominalny rozstaw blachowkrętów przy montażu płyt gipsowo-kartonowych wynosi 250 mm. Jeżeli dopus...
 • Pytanie nr 34934 - Które rozwiązanie w systemie suchej zabudowy zostało przedstawione na rysunku?
 • Pytanie nr 34935 - Cyfrą 3 oznaczono na rysunku izolację
 • Pytanie nr 34936 - Podczas mocowania okładziny typu SIDING pomiędzy elementami stelaża układa się materiał termoizol...
 • Pytanie nr 34937 - Minimalne przesunięcie styków poprzecznych płyt suchego j astrychu gipsowego wynosi 60 cm. Na któ...
 • Pytanie nr 34938 - Jeżeli do rozrobienia 1 kg gładzi gipsowej potrzeba 0,2 litra wody, to do rozrobienia 10 kg tej g...
 • Pytanie nr 34939 - Do wykonania podwójnego opłytowania 1 m2 zabudowy ściany potrzeba 2,1 m2 płyt gipsowo-kartonowych...
 • Pytanie nr 34940 - Ile wynosi powierzchnia ściany przedstawionej na rysunku, przeznaczonej do wykonania okładziny z ...
 • Pytanie nr 34941 - Powierzchnia podłogi przeznaczona do suchej zabudowy w pomieszczeniu, którego rzut przedstawiony ...
 • Pytanie nr 34942 - Cena jednostkowa płyt z wełny mineralnej wynosi 20,00 zł/m2. Wartość wełny mineralnej potrzebnej ...
 • Pytanie nr 34943 - Płyta suchego jastrychu gipsowego o wymiarach 100 cm x 200 cm kosztuje 50,00 zł. Jaka będzie wart...
 • Pytanie nr 34944 - Za ułożenie płyt suchego jastrychu gipsowego robotnik otrzymuje 10,00 zł/m2. Ile wyniesie wynagro...
 • Pytanie nr 34945 - Podsypkę izolacyjną pod płyty suchego jastrychu gipsowego należy wykonać z
 • Pytanie nr 34946 - W celu zwiększenia izolacyjności akustycznej podkładów podłogowych szczelinę dylatacyjną między p...
 • Pytanie nr 34947 - Do wykończenia wewnętrznego narożnika zabudowy ściany wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych należy...
 • Pytanie nr 34948 - Którego sprzętu używa się podczas montowania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji stelaża ścia...
 • Pytanie nr 34949 - Jeżeli na stykach płyt gipsowo-kartonowych pojawiły się spękania, to należy je naprawić
 • Pytanie nr 34950 - Elementy jastrychowe, składające się z dwóch płyt gipsowo-włóknowych zespolonych fabrycznie kleje...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ