LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 34951 - Gruntownik dyspersyjny nakłada się na powierzchnię zbyt nasiąkliwych tynków pod powłoki
 • Pytanie nr 34952 - Wodny roztwór kwasu fluorokrzemowego stosuje się, aby
 • Pytanie nr 34953 - Rozcieńczalnikiem farby krzemianowej jest
 • Pytanie nr 34954 - Na czym polega wiązanie spoiwa malarskiego w farbie wapiennej?
 • Pytanie nr 34955 - Stalowe belki przed wykonaniem na nich powłoki antykorozyjnej wymagają
 • Pytanie nr 34956 - Podłoże z kamieni naturalnych przed malowaniem należy w pierwszej kolejności
 • Pytanie nr 34957 - Stary tynk cementowo-wapienny, uprzednio malowany farbą olejną, przed wykonaniem na nim powłoki e...
 • Pytanie nr 34958 - Na podstawie instrukcji producenta oblicz maksymalną ilość wody, którą można dodać do 20 litrów f...
 • Pytanie nr 34959 - Ile wynosi powierzchnia otworu okiennego na przedstawionym widoku ściany?
 • Pytanie nr 34960 - Cena jednostkowa farby emulsyjnej wynosi 10 zł/dm3, a jej zużycie 1 dm3/10 m2. Ile będzie kosztow...
 • Pytanie nr 34961 - Która farba odznacza się największą zdolnością przepuszczania pary wodnej?
 • Pytanie nr 34962 - Przed wykonaniem powłoki lakierniczej z lakieru chemoutwardzalnego na podłożu drewnianym należy w...
 • Pytanie nr 34963 - Do pomalowania nowych, świeżych tynków cementowo-wapiennych należy użyć farby
 • Pytanie nr 34964 - Aby uzyskać najbardziej kontrastowe zestawienie barw dwóch powłok malarskich, należy użyć farb w ...
 • Pytanie nr 34965 - Pomarańczową barwę powłoki malarskiej uzyska się, mieszając ze sobą farby w kolorach
 • Pytanie nr 34966 - Aby uniknąć śladów malowania kolejnych partii ściany, należy stosować technikę
 • Pytanie nr 34967 - Do namalowania skomplikowanych i regularnie powtarzających się wzorów najlepiej użyć
 • Pytanie nr 34968 - Którego pędzla należy użyć do pomalowania sufitu techniką klejową?
 • Pytanie nr 34969 - Najbardziej efektywną metodą malowania stropów kasetonowych farbami wodnymi jest malowanie
 • Pytanie nr 34970 - Tynki cementowo-wapienne wygładza się
 • Pytanie nr 34971 - Nowe podłoże gipsowe przed malowaniem wymaga
 • Pytanie nr 34972 - Powierzchnię nowego tynku wapiennego, który będzie malowany farbą emulsyjną, należy
 • Pytanie nr 34973 - W jaki sposób można najszybciej usunąć starą powłokę olejną z metalowych drzwiczek?
 • Pytanie nr 34974 - Aby uzyskać imitację szronu na powłoce malarskiej, należy użyć
 • Pytanie nr 34975 - Co jest przyczyną zniszczenia powłoki przedstawionej na fotografii?
 • Pytanie nr 34976 - Aby odnowić starą wyblakłą powłokę klejową w kolorze pełnym, należy ją
 • Pytanie nr 34977 - Oblicz powierzchnię, którą należy podać w kosztorysie, ustalając wielkość robót dla przedstawione...
 • Pytanie nr 34978 - Na podstawie Tablicy 1505 oblicz, ile farby emulsyjnej potrzeba na dwukrotne pomalowanie ściany g...
 • Pytanie nr 34979 - Która tapeta jest powlekana tworzywem sztucznym?
 • Pytanie nr 34980 - Które oznaczenie graficzne umieszczane na tapetach informuje o ich znakomitej światłoodporności?
 • Pytanie nr 34981 - Do zastosowania w pokoju dziennym najodpowiedniejsza będzie tapeta
 • Pytanie nr 34982 - Aby podnieść izolacyjne właściwości akustyczne pomieszczenia, do wykończenia jego ścian należy uż...
 • Pytanie nr 34983 - Przed przyklejeniem tapety na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych należy wyszpachlować
 • Pytanie nr 34984 - Podłoże z cegieł, przed przyklejeniem do niego tapety, należy
 • Pytanie nr 34985 - Na podstawie instrukcji producenta określ, w jakiej ilości wody należy rozrobić 500 g kleju do ta...
 • Pytanie nr 34986 - Jakie będzie wynagrodzenie pracownika za wytapetowanie ściany o wymiarach 10 m x 3 m, jeżeli jego...
 • Pytanie nr 34987 - Do zagruntowania podłoża i wytapetowania 20 m2 powierzchni ściany wystarcza 100 g kleju. Ile klej...
 • Pytanie nr 34988 - Otwór w brycie tapety na gniazdo elektryczne należy wykonać
 • Pytanie nr 34989 - Do gruntowania ściany przed tapetowaniem należy używać
 • Pytanie nr 34990 - Tapety winylowe na ścianie należy przycinać

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ