LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 39911 - Które z twierdzeń na temat osteoporozy jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną?
 • Pytanie nr 39912 - Wraz ze starzeniem się organizmu bardzo często następuje
 • Pytanie nr 39913 - Niepełnosprawność sensoryczna może spowodować
 • Pytanie nr 39914 - Jeżeli u podopiecznej występują: obniżenie nastroju, niska samoocena, niezdolność do przeżywania ...
 • Pytanie nr 39915 - Najwięcej informacji o zdiagnozowanych schorzeniach pacjenta dostarcza
 • Pytanie nr 39916 - Optymalnym sposobem na rozpoznanie niezaspokojonej potrzeby afiliacji u pacjenta jest
 • Pytanie nr 39917 - U chorego z niedoczynnością tarczycy należy spodziewać się występowania
 • Pytanie nr 39918 - Przyjęty na oddział rehabilitacji pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów zadaje dużo pytań dotyc...
 • Pytanie nr 39919 - Pacjentowi chorującemu na cukrzycę powikłaną niedokrwieniem obwodowym, neuropatią cukrzycową oraz...
 • Pytanie nr 39920 - W przypadku zgłoszenia przez podopieczną, zamieszkałą w DPS, pobolewania i pieczenia w trakcie od...
 • Pytanie nr 39921 - O braku wiedzy w zakresie samoopieki podopiecznego z nadciśnieniem tętniczym świadczy nadmierne s...
 • Pytanie nr 39922 - W wyniku unieruchomienia po złamaniu kości promieniowej prawej podopieczna może mieć problemy
 • Pytanie nr 39923 - Prześcielając łóżko pacjenta, który przebywa poza salą chorych, należy
 • Pytanie nr 39924 - Przystępując do czesania włosów pacjentki leżącej w łóżku, należy
 • Pytanie nr 39925 - Jedną z podstawowych zasad obowiązujących przy słaniu łóżka, w którym leży chory, jest
 • Pytanie nr 39926 - Kąpiel chodzącego pacjenta po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego najlepiej jest w...
 • Pytanie nr 39927 - Wykonując toaletę całego ciała u pacjentki leżącej w łóżku, opiekun medyczny powinien zmienić wod...
 • Pytanie nr 39928 - Mycie twarzy pacjentowi leżącemu w łóżku należy rozpocząć od
 • Pytanie nr 39929 - Wykonując toaletę jamy ustnej z wykorzystaniem Aphtinu, należy przed zabiegiem
 • Pytanie nr 39930 - Do wykonania czepca przeciwwszawiczego u przytomnego pacjenta niezbędne jest
 • Pytanie nr 39931 - W celu zmiany pacjentowi leżącemu w łóżku spodni od pidżamy należy
 • Pytanie nr 39932 - Zabiegi przeciwzapalne z zastosowaniem ciepła suchego oraz wilgotnego wykonuje się w celu
 • Pytanie nr 39933 - W jaki sposób opiekun osoby z zaburzeniami pamięci może pomóc podopiecznemu w przyjmowaniu leków ...
 • Pytanie nr 39934 - W profilaktyce odleżyn u pacjenta osłabionego unieruchomionego w łóżku istotne jest
 • Pytanie nr 39935 - Zapewniając bezpieczeństwo unieruchomionemu w łóżku pacjentowi leżącemu w pozycji na prawym boku,...
 • Pytanie nr 39936 - Najlepszą formą usprawnienia ruchowego dla pacjenta, który przed trzema tygodniami stracił w wypa...
 • Pytanie nr 39937 - Opiekun pacjentki, która kilka godzin po usunięciu wyrostka robaczkowego poprosiła o coś do jedze...
 • Pytanie nr 39938 - Po założeniu pacjentce przebywającej na oddziale ortopedycznym czystej koszuli nocnej, brudną kos...
 • Pytanie nr 39939 - W sytuacji, gdy pacjentka zakładu opiekuńczo-leczniczego po wizycie syna oznajmiła, że nie chce g...
 • Pytanie nr 39940 - Podstawową zasadą przy świadczeniu usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej jest
 • Pytanie nr 39941 - Podejmując się opieki nad osobą niesamodzielną w warunkach domowych, opiekun powinien zwrócić uwa...
 • Pytanie nr 39942 - W przypadku, gdy pacjent z powodu postępującego zwyrodnienia stawów ma zniekształcone i usztywnio...
 • Pytanie nr 39943 - Najbardziej pożądanym sposobem aktywizowania osoby chorej na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)...
 • Pytanie nr 39944 - W jaki sposób najlepiej pomóc w adaptacji do warunków w domu pomocy społecznej nowo przyjętemu 28...
 • Pytanie nr 39945 - Co powinien zrobić opiekun medyczny, jeśli zauważy, że jego podopieczna czasami nie reaguje na je...
 • Pytanie nr 39946 - Jak powinien postąpić opiekun, aby podtrzymać aktywność ruchową 63-letniej podopiecznej, która ma...
 • Pytanie nr 39947 - Najbardziej odpowiednim sposobem aktywizacji ruchowej pacjenta w czwartej dobie po niepowikłanym ...
 • Pytanie nr 39948 - Worek na odpady medyczne zakaźne powinien być zamknięty po wypełnieniu maksymalnie do
 • Pytanie nr 39949 - Po zamknięciu worka na odpady medyczne należy umieścić na nim naklejkę zawierającą informację...
 • Pytanie nr 39950 - Używany przez opiekuna (przygotowany w odpowiednim stężeniu) preparat chemiczny, dezynfekujący ni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ