LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 56351 - Czujkę akustyczną podłączoną do systemu sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje się do wykryc...
 • Pytanie nr 56352 - Przedstawiony na rysunku zestaw podzespołów stosuje się w
 • Pytanie nr 56353 - W celu wykrycia metalowego przedmiotu znajdującego się na linii automatyki przemysłowej najbardzi...
 • Pytanie nr 56354 - Sterownik PLC wykorzystywany jest w systemach
 • Pytanie nr 56355 - Przedstawione w tabeli parametry techniczne dotyczą
 • Pytanie nr 56356 - Przedstawiony na rysunku element to czujka
 • Pytanie nr 56357 - Przedstawiony na rysunku sposób podłączenia komputerów nazywany jest topologią
 • Pytanie nr 56358 - Zaprezentowany na rysunku schemat blokowy przedstawia system
 • Pytanie nr 56359 - W zaczepach elektromagnetycznych można rozróżnić dwa podstawowe tryby pracy, normalnie zamknięte ...
 • Pytanie nr 56360 - Z jakiego materiału wykonane są listwy instalacyjne przedstawione na rysunku?
 • Pytanie nr 56361 - W celu montażu kabla UTP do panelu krosowego należy wykorzystać narzędzie
 • Pytanie nr 56362 - W celu podłączenia przewodów systemu domofonowego w kostce podłączeniowej należy posłużyć się...
 • Pytanie nr 56363 - W celu przygotowania przewodu YLY do montażu w kostce zaciskowej należy
 • Pytanie nr 56364 - W celu przygotowania kabla krosowego U/UTP należy wykorzystać złącze RJ45 oraz kabel oznaczony li...
 • Pytanie nr 56365 - Instalator zamierza wykonać instalację domofonową przedstawioną na schemacie. Instalacja ma obsłu...
 • Pytanie nr 56366 - Spadek napięcia między zasilaczem a zasilanym urządzeniem przekracza nieznacznie dopuszczalną war...
 • Pytanie nr 56367 - Które urządzenia należy zastosować w systemie monitoringu w celu zwiększenia odległości między ka...
 • Pytanie nr 56368 - W celu montażu kabli instalacji alarmowej na ścianie drewnianej w domu należy zastosować elementy...
 • Pytanie nr 56369 - W celu podłączenia zasilania domofonu znajdującego się w metalowej skrzynce do instalacji elektry...
 • Pytanie nr 56370 - Podłączając czujkę ruchu typu NC w konfiguracji EOL, rezystor parametryczny należy włączyć szereg...
 • Pytanie nr 56371 - Chcąc połączyć dwa styki alarmowe dwóch czujek PIR typu NC pod jedno wejście centrali należy połą...
 • Pytanie nr 56372 - Na rysunku przedstawiono układ regulacji temperatury. W momencie obniżenia temperatury poniżej za...
 • Pytanie nr 56373 - Którego rodzaju czujkę należy zastosować w pomieszczeniu, w którym występują gwałtowne ruchy powi...
 • Pytanie nr 56374 - Na podstawie tabeli znaków klas ochrony IP określ, jaką klasę szczelności powinna mieć obudowa ka...
 • Pytanie nr 56375 - W celu sprawdzenia ciągłości przewodów należy na mierniku wybrać funkcję pomiaru oznaczoną symbol...
 • Pytanie nr 56376 - Poziom sygnału w gniazdku abonenckim TV naziemnej określa się w
 • Pytanie nr 56377 - W ramach konserwacji instalacji telewizyjnej, mierząc jakość sygnału w gniazdku abonenckim, należ...
 • Pytanie nr 56378 - Podczas konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu należy sprawdzić
 • Pytanie nr 56379 - W instalacji należy wykonać pomiary wartości napięć, prądów i mocy. Wskaż prawidłowe umiejscowien...
 • Pytanie nr 56380 - W celu wykonania pomiaru natężenia prądu w instalacji automatyki przemysłowej bez wyłączania obwo...
 • Pytanie nr 56381 - W czujce ruchu podłączonej w konfiguracji 3EOL/NC stwierdzono, że centrala alarmowa nie wykrywa a...
 • Pytanie nr 56382 - Przedstawiony na rysunku schemat instalacji TV umożliwia klientom odbiór sygnału telewizji naziem...
 • Pytanie nr 56383 - Podczas wymiany uszkodzonych elementów elektronicznych w instalacji automatyki przemysłowej insta...
 • Pytanie nr 56384 - W celu wymiany wtyku kompresyjnego typu F należy zastosować narzędzie
 • Pytanie nr 56385 - W układzie linii automatyki uległ uszkodzeniu przekaźnik. Napięcie sterujące cewką tego przekaźni...
 • Pytanie nr 56386 - W celu wymiany modułu klawiatury z czytnikiem w systemach kontroli dostępu należy
 • Pytanie nr 56387 - Jakiego rodzaju gniazdo przedstawiono na fotografii?
 • Pytanie nr 56388 - Do zabezpieczania urządzeń elektronicznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych służy
 • Pytanie nr 56389 - Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
 • Pytanie nr 56390 - Którego typu czujki dotyczy fragment instrukcji przedstawiony na rysunku?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ