LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 58871 - W której strefie pracy zespołu stomatologicznego, pracującego metodą na cztery ręce, należy przek...
 • Pytanie nr 58872 - Dla prawidłowej higieny jamy ustnej protezę całkowitą po wyjęciu z ust i umyciu należy przechowyw...
 • Pytanie nr 58873 - Zabieg polegający na wcieraniu 20% azotanu srebra w powierzchnię zębów to
 • Pytanie nr 58874 - Który etap lakowania zęba mlecznego oznaczono na podanym schemacie symbolem X?Oczyszczenie bruzd ...
 • Pytanie nr 58875 - Przed przystąpieniem do zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona w celu zwiększenia końcow...
 • Pytanie nr 58876 - Wykorzystując jednorazowe lub silikonowe łyżki higienistka przeprowadza zabieg
 • Pytanie nr 58877 - Do zabiegu profilaktyki fluorkowej metodą Torella należy zastosować roztwór fluorku sodu o stężen...
 • Pytanie nr 58878 - Higienistka stomatologiczna na zlecenie lekarza dentysty, w ramach swojej działalności zawodowej,...
 • Pytanie nr 58879 - Ćwiczenie polegające na kląskaniu językiem stosuje się w rehabilitacji czynności
 • Pytanie nr 58880 - Do przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy przygotować:
 • Pytanie nr 58881 - Po skalingu u pacjenta z zapaleniem przyzębia należy zastosować
 • Pytanie nr 58882 - Cementy glassjonomerowe przeznaczone do cementowania należą do typu
 • Pytanie nr 58883 - Lekiem dozębodołowym, zakładanym w powikłaniach zapalno-bólowych po ekstrakcjach zębów, jest
 • Pytanie nr 58884 - Sporządzając zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania zabiegu lapisowania zębów, należ...
 • Pytanie nr 58885 - Do oddzielania płata śluzówkowo-okostnowego podczas zabiegu chirurgicznego służy
 • Pytanie nr 58886 - Rysunek przedstawia igłę
 • Pytanie nr 58887 - Przedstawione na rysunku narzędzie to rozsuwacz złożony
 • Pytanie nr 58888 - Do przygotowania amalgamatu należy użyć
 • Pytanie nr 58889 - Posiew w stacji sanitarno-epidemiologicznej należy wykonać po zastosowaniu do kontroli procesu st...
 • Pytanie nr 58890 - Higienistka, wypełniając kartę stomatologiczną, dokonała błędnego zapisu. W celu dokonania korekt...
 • Pytanie nr 58891 - W systemie znakowania FDI sektor IV obejmuje zęby
 • Pytanie nr 58892 - Zdjęcia rentgenowskie pacjentów stomatologicznych przechowuje się przez
 • Pytanie nr 58893 - W systemie amerykańskim symbol 24 oznacza ząb stały
 • Pytanie nr 58894 - Odpady amalgamatu dentystycznego należy umieścić w żółtym pojemniku oznaczonym kodem
 • Pytanie nr 58895 - Stały drugi trzonowiec dolny prawy ma następujące korzenie:
 • Pytanie nr 58896 - Przyczyną erozji twardych tkanek zęba jest
 • Pytanie nr 58897 - Wadą zgryzu w stosunku do płaszczyzny poziomej jest
 • Pytanie nr 58898 - Liczba PUWz w danej populacji lub u jednej osoby z uzębieniem stałym informuje o liczbie zębów
 • Pytanie nr 58899 - Za pomocą którego wskaźnika ocenia się grubość złogów nazębnych umiejscowionych w okolicy szyjki ...
 • Pytanie nr 58900 - W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem OHI kryterium 3 oznacza się
 • Pytanie nr 58901 - Używając kryteriów wskaźnika periodontologicznego CPTIN, higienistka zanotowała oceny dla kolejny...
 • Pytanie nr 58902 - Ubytek próchnicowy umiejscowiony na powierzchni okluzyjnej zębów trzonowych i przedtrzonowych nal...
 • Pytanie nr 58903 - Do odlania modeli orientacyjnych należy wykorzystać
 • Pytanie nr 58904 - Główną zaletą szczotkowania zębów metodą Bassa jest
 • Pytanie nr 58905 - Przy której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć szczotkę w sposób przedstawiony na rysunku...
 • Pytanie nr 58906 - W rehabilitacji czynności oddychania istotą ćwiczeń według Rogersa jest ruch
 • Pytanie nr 58907 - U dzieci 5-6 letnich do rehabilitacji czynności oddychania i wzmacniania mięśnia okrężnego ust za...
 • Pytanie nr 58908 - Higienistka, przygotowując zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny jamy ustnej dla grup przedszk...
 • Pytanie nr 58909 - Pozytywny skutek edukacji zdrowotnej można osiągnąć przekazując wiadomości w taki sposób, aby odb...
 • Pytanie nr 58910 - Podczas zabiegu wykonywanego laserem dentystycznym w celu ochrony należy użyć

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ