LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 66311 - Przytulanie, pocieszanie, prowadzenie zabaw paluszkowych zaspokaja u dziecka potrzebę
 • Pytanie nr 66312 - Zalecenie lekarzy pediatrów dotyczące 10-13 godzin snu w ciągu doby odnosi się do dziecka w wieku...
 • Pytanie nr 66313 - Opiekunka dziecięca pielęgnując skórę głowy pokrytą ciemieniuchą u dwumiesięcznego dziecka, powin...
 • Pytanie nr 66314 - Układanie niemowlęcia na brzuchu doskonali przede wszystkim jego rozwój
 • Pytanie nr 66315 - Ciemieniucha u niemowlęcia jest skutkiem niedojrzałości gruczołów
 • Pytanie nr 66316 - Odruch ssania zanika u prawidłowo rozwijającego się niemowlęcia około
 • Pytanie nr 66317 - Wartość masy ciała 4-letniego chłopca znajduje się na poziomie 10 centyla, a jego wysokość na poz...
 • Pytanie nr 66318 - Około 9 miesiąca życia kształtuje się u prawidłowo rozwijającego się dziecka chwyt
 • Pytanie nr 66319 - Do odruchów posturalnych niemowlęcia nie należy
 • Pytanie nr 66320 - Najbardziej intensywnym okresem rozwoju motorycznego i fizycznego prawidłowo rozwijającego się dz...
 • Pytanie nr 66321 - Mleczne zęby trzonowe drugie wyrzynają się u prawidłowo rozwijającego się dziecka
 • Pytanie nr 66322 - Ile wynosi prawidłowa liczba zębów mlecznych u dziecka z pełnym uzębieniem mlecznym?
 • Pytanie nr 66323 - Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami żywienia niemowląt i małych dzieci, osiemnastomiesięc...
 • Pytanie nr 66324 - Zgodnie z obowiązującym schematem żywienia zdrowych niemowląt, rekomendowanym przez Polskie Towar...
 • Pytanie nr 66325 - U dziecka występuje: ogólne osłabienie, gorączka powyżej 38° utrzymująca się do kilkunastu dni, b...
 • Pytanie nr 66326 - Botulizm dziecięcy może wystąpić u niemowląt na skutek podania dziecku do jedzenia skażonego toks...
 • Pytanie nr 66327 - Często pierwszym objawem zakażenia organizmu jest plamisto-grudkowa wysypka, pojawiająca się najp...
 • Pytanie nr 66328 - Która grupa objawów świadczy o odwodnieniu niemowlęcia?
 • Pytanie nr 66329 - Opiekunka kontrolując wewnętrznie temperaturę ciała noworodka stwierdziła, że wynosi ona 36,8°C. ...
 • Pytanie nr 66330 - Masaż serca u trzymiesięcznego niemowlęcia należy wykonać przez uciskanie klatki piersiowej z uży...
 • Pytanie nr 66331 - Specjalistą wspomagającym wychowanie, edukację, terapię i rehabilitację dzieci niesłyszących i sł...
 • Pytanie nr 66332 - Do przejawów zachowań emocjonalnych dziecka związanych ze strachem należą:
 • Pytanie nr 66333 - Dziecko używa już właściwie wszystkich samogłosek, prócz nosowych. Ze spółgłosek wymawia: p, b, m...
 • Pytanie nr 66334 - Uporządkuj okresy rozwoju mowy dziecka od najwcześniejszego do najpóźniejszego 1. okres swoistej ...
 • Pytanie nr 66335 - W którym miesiącu życia u prawidłowo rozwijających się niemowląt pojawia się chwyt nożycowy?...
 • Pytanie nr 66336 - Pierwszą formą komunikacji noworodka z otoczeniem jest
 • Pytanie nr 66337 - Przejawem prawidłowego rozwoju społecznego u pięciomiesięcznego dziecka jest
 • Pytanie nr 66338 - U małego dziecka wychowującego się w pełnej rodzinie wykształcenie ufności względem innych ludzi ...
 • Pytanie nr 66339 - Osiągnięcie podanych umiejętności jest charakterystyczne dla prawidłowo rozwijającego się dziecka...
 • Pytanie nr 66340 - Zabawa w łowienie rybek, polegająca na nawlekaniu makaronu na słomkę u 3-letniego dziecka doskona...
 • Pytanie nr 66341 - Zabawy typu w sklep i w dom należą do zabaw
 • Pytanie nr 66342 - Podczas zabawy polegającej na rozpoznawaniu przez dziecko głosów zwierząt odtwarzanych z płyty CD...
 • Pytanie nr 66343 - Organizowanie dla dzieci zawodów sportowych z konkurencjami typu bieg slalomem i bieg z przeszkod...
 • Pytanie nr 66344 - Kiedy prawidłowo rozwijające się dziecko opanowuje umiejętność chodzenia trzymane za jedną rękę?...
 • Pytanie nr 66345 - W grupie trzylatków jedno z dzieci niszczy zabawki i zachowuje się agresywnie w stosunku do rówie...
 • Pytanie nr 66346 - Dziecko zaczyna przejawiać szczególny upór i niezależność oraz może być niecierpliwe, drażliwe, ł...
 • Pytanie nr 66347 - Która sfera rozwojowa u 3-letniego dziecka jest najbardziej stymulowana podczas wyklejania plaste...
 • Pytanie nr 66348 - Klaskanie, tupanie, uderzanie dłońmi o uda, marsz, bieg, podskoki, uderzanie palcami o podłogę pr...
 • Pytanie nr 66349 - Zadaniem 3-letniego dziecka jest zaprezentowanie Jak klekocze bocian i odtworzenie tego dźwięku z...
 • Pytanie nr 66350 - Śpiewanie piosenek przez dziecko wpływa na jego rozwój psychofizyczny, ponieważ

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ