LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 81484 - Zidentyfikuj technologię budowy ścian nośnych, na podstawie poniższego opisu: "Technologia ta pol...
 • Pytanie nr 81487 - Określ technologię budowy dachu, która polega na pokryciu konstrukcji dachowej płytami z blachy f...
 • Pytanie nr 81489 - Rozważ rusztowanie o konstrukcji stalowej. Jakie czynniki mogą wpływać na nośność takiego rusztow...
 • Pytanie nr 81493 - Jakie stwierdzenie najlepiej opisuje wpływ właściwości materiału na nośność rusztowania?
 • Pytanie nr 81506 - Z jakim celem w dokumentacji projektowej sieci gazowych stosuje się różne kolory do oznaczania ru...
 • Pytanie nr 81508 - Jakie informacje są najczęściej zawarte w dokumentacji eksploatacyjnej sieci gazowych?
 • Pytanie nr 81513 - Podczas organizowania robót związanych z montażem sieci gazowej, natrafiasz na oznaczenie "G20" w...
 • Pytanie nr 81516 - Podczas projektowania sieci gazowej dla nowego osiedla domów jednorodzinnych, musisz uwzględnić n...
 • Pytanie nr 81522 - Załóżmy, że masz do wykonania obliczenia na podstawie rzutu przyłącza gazowego. Jaka jest najważn...
 • Pytanie nr 81524 - Podczas inwentaryzacji instalacji gazowej w budynku, zauważasz, że niektóre elementy nie są zgodn...
 • Pytanie nr 81527 - Zauważasz, że w dokumentacji robót związanych z budową sieci gazowej brakuje informacji o przepro...
 • Pytanie nr 81533 - Podczas planowania budowy nowego budynku biurowego, klient prosi o zastosowanie metody pozyskiwan...
 • Pytanie nr 81539 - Analizujesz dokumentację projektową sieci ciepłowniczej. W rzucie węzła cieplnego widzisz, że rur...
 • Pytanie nr 81542 - Element Oznaczenie Zawór zwrotny ZV Zawór odcinający ZO Zawór termostatyczn...
 • Pytanie nr 81549 - Planujesz system wentylacji dla budynku biurowego. Rozważasz użycie przewodów z różnych materiałó...
 • Pytanie nr 81559 - Przy sporządzaniu kosztorysu dla instalacji wentylacyjnej, które z poniższych czynników jest najm...
 • Pytanie nr 90087 - Rozważ następujące elementy budynku: ElementOpis A. Ściana nośnaPodstawowy element konstrukc...
 • Pytanie nr 90089 - Podaj nazwę elementu budynku, który oddziela poszczególne kondygnacje i zapewnia izolację akustyc...
 • Pytanie nr 90090 - Wskaż, które z poniższych twierdzeń dotyczących ścian działowych jest prawdziwe.
 • Pytanie nr 90091 - Określ funkcję dachu w budynku.
 • Pytanie nr 90094 - Określ właściwe zastosowanie dla wyrobu budowlanego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, odpo...
 • Pytanie nr 90098 - Który z poniższych elementów instalacji sanitarnych jest wykorzystywany do odprowadzania ścieków ...
 • Pytanie nr 90102 - Zidentyfikuj element zagospodarowania terenu budowy na podstawie poniższego opisu: "Jest to struk...
 • Pytanie nr 90115 - Jesteś zobowiązany do przestrzegania normy DIN 4102 podczas realizacji swojego projektu. Zidentyf...
 • Pytanie nr 90126 - Podczas modernizacji sieci kanalizacyjnej natknąłeś się na problem - niektóre rury są uszkodzone ...
 • Pytanie nr 90134 - Zauważasz, że ciśnienie wody w sieci wodociągowej jest niskie. Jakie są możliwe przyczyny tego pr...
 • Pytanie nr 90135 - Rodzaj awarii Stopień uszkodzenia Pęknięcie rury 3 Zatkany filtr 2 Uszkodze...
 • Pytanie nr 90146 - Jakie jest minimalne dopuszczalne ciśnienie gazu na wejściu do urządzenia gazowego w instalacji d...
 • Pytanie nr 90155 - Podczas projektowania instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, musisz uwzględnić różne czynni...
 • Pytanie nr 90168 - Przygotowujesz się do montażu węzła cieplnego. Które z poniższych narzędzi jest najmniej prawdopo...
 • Pytanie nr 90173 - Załóż, że jesteś odpowiedzialny za przekazanie nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej odbiorcy. Jak...
 • Pytanie nr 90174 - Parametr Wartość Temperatura wody zasilającej 90°C Ciśnienie wody zasilającej 6 ...
 • Pytanie nr 90180 - Jaki jest najważniejszy czynnik wpływający na koszt eksploatacji sieci ciepłowniczej?
 • Pytanie nr 90181 - Przygotowujesz ofertę przetargową na budowę węzła cieplnego. Które z poniższych elementów powinie...
 • Pytanie nr 90193 - Projektujesz system klimatyzacyjny dla biurowca. Zgodnie z normą, każdy pracownik powinien mieć z...
 • Pytanie nr 90199 - Zauważasz, że w harmonogramie robót związanych z montażem instalacji wentylacyjnej nie uwzględnio...
 • Pytanie nr 90200 - EtapCzas (dni) Projektowanie10 Zakup materiałów5 Montaż15 Testy5 Szkolenie personelu3 N...
 • Pytanie nr 90201 - Podczas analizy harmonogramu robót związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnej zauważyłeś, ż...
 • Pytanie nr 91463 - Data Zmiana Przyczyna 2022-03-01 ...
 • Pytanie nr 107599 - Jakie są podstawowe zasady eksploatacji rusztowań?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ